రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 56 76

ఇప్పుడు మళ్ళీ రాము తన రెండు చేతులను తొడల మిద దాకా ఉన్న జరీనా స్కర్ట్ ని పైకి జరిపి ఆమె కాళ్లను ఎడం చేసేసరికి తొడల మధ్యలో ఉన్న ఆమె పూకు ఒక్కసారిగా రాము కళ్ల ముందు కనబడింది.
జరీనా : రామూ….వద్దు…..
రాము తన తల ఎత్తి జరీనా కళ్ళల్లోకి చూసాడు.
ఆమె కళ్లల్లో ఒక వైపు కోపం, ఇంకో వైపు కోరిక స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.
జరీనా : రాము….ఇక చాలు రాము….ఇప్పటి దాకా చేసింది చాలు….ఇది చాలా తప్పు….
కాని రాము జరీనా మాట పట్టించుకోకుండా తన చేతిని లోపలికి దూర్చి ఆమె పూకు మీద చెయ్యి పెట్టాడు.
రాము చేయి తన పూకు మీద తగిలే సరికి జరీనా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి తన తొడల మధ్య ఉన్న రాము చేతిని పట్టుకుని బయటకు లాగుతున్నది.
మొదటిసారిగా తన పూకు మీద ఒక పరాయి మగాడి చేయి తగలడం….అది కూడా తన దగ్గర చదువుకునే కుర్రాడి చేయి తగిలే సరికి జరీనా తట్టుకోలేకపోతున్నది.
జరీనా రాము చేతిని పట్టుకుని బయటకు లాగుతున్నది.
అలా వాళ్ళిద్దరూ ఎవరి ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళు ఉండగా ఒక్కసారిగా మెయిన్ డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్న శబ్దం వినిపించింది జరీనాకి.
దాంతో జరీనా రాము చేయి పట్టుకుని లాగుతూ….
జరీనా : రామూ…..డోర్ లాక్ ఓపెన్ చేసిన శబ్దం వినిపిస్తుంది….మా ఆయన వచ్చాడు…..తొందరగాలే….
అంటూ రాము చేతిని వదిలేసి పక్కనే ఉన్న టీషర్ట్ తీసుకుని వేసుకున్నది.
రాము కూడా వెంటనె తన చేతిని జరీనా తొడల మధ్య నుండి తీసేసి ఏం చెయ్యాలి అన్నట్టు జరీనా వైపు చూసాడు.
జరీనా వెంటనే బట్టలు సరిచేసుకుని రాముతో, “వెళ్ళి ఆ బెడ్ రూమ్ లో ఉండు…నేను ఆయన లోపలికి పంపించిన తరువాత నువ్వు వెళ్దువు గాని….నిన్ను ఇప్పుడు చూసాడంటే అనవసరంగా అనుమానం వస్తుంది…” అన్నది.
దాంతో రాము వెంటనే సెకండ్ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలుపు చాటుగా నిల్చుని చూస్తున్నాడు.
వెంటనే సోఫాలో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు.
జరీనా వెంటనే తన బట్టలు సర్దుకుని కింద పడిన తన ప్యాంటీని తీసుకుని సోఫాలో ఉన్న పిల్లో కింద దాచిపెట్టి ఏమీ జరగనటు టీవి చూస్తున్నది.
డోర్ లాక్ తీసుకుని అయూబ్ లోపలికి వచ్చి జరీనా ఇంకా టీవీ చూస్తుండటం చూసి నవ్వుతూ మళ్ళీ డోర్ లాక్ చేసి ఆమె పక్కనే వచ్చి కూర్చున్నాడు.
జరీనా కూడా రాము బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తరువాత తన మొగుడు లోపలికి రావడం చూసి ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకుని తన మొగుడి వైపు చూసి నవ్వుతూ….

జరీనా : ఏంటి అయ్యగారు….తొందరగా వచ్చేసారు….air port కి వెళ్ళి వస్తానన్నారు కదా…..

అయూబ్ : ఏం లేదు….అందరం బయలుదేరుదాం అనుకునేంతలో మా సార్ వాళ్ళ రిలేటివ్ ఒకాయన వచ్చారు….దాంతో ఆయన వాళ్లను ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తాననే సరికి నేను వచ్చేసాను…..
ఆ మాట వినగానే జరీనా ఒక్కసారిగా అయూబ్ ని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నది.
జరీనా : నీకు తెలియదు అయూబ్….నువ్వు తొందరగా వచ్చి పెద్ద ప్రమాదం నుండి నన్ను తప్పించావు….చాలా థాంక్స్ అయూబ్…(అని మనసులో అనుకున్నది.)
అయూబ్ కూడా తన పెళ్లాన్ని కౌగిలించుకుని నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
జరీనా : సరె….ఇక వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవండి….నాకు నిద్ర వస్తున్నది….పడుకుందాం….
అయూబ్ కూడా సరె అని తల ఊపి తమ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి టవల్ తీసుకుని బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్లాడు.
తన మొగుడు బాత్ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే నీళ్ల శబ్దం వినపడగానే స్నానం చేస్తున్నాడని అర్ధం అయ్యి వెంటనే సోఫాలో నుండి లేచి సెకండ్ బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న రాముని బయటకు పిలిచింది.
జరీనా పిలవగానే రాము బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చాడు.
బెడ్ రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చిన రాముని చూసి జరీనా అతని మొహం లోకి చూడలేక తల దించుకున్నది.
రాము కూడా జరీనా మొహం లోకి చూడలేక తల వంచుకుని….
రాము : సారీ మేడమ్…..ఏదొ ఆవేశంలో జరిగిపోయింది…..
జరీనా : సరె….తొందరగా వెళ్ళు….మళ్ళీ ఆయన వచ్చేస్తాడు….ఇవన్నీ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం…..
రాము ఇక ఏమీ మాట్లాడకుండా అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చాడు.
రాము వెళ్ళిపోయాక డోర్ లాక్ చేసి టెన్షన్ దిగిపోయినట్టు గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకుని తమ బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చింది.
జరీనా బెడ్ మీద కూర్చుని తన మొగుడు బాత్ రూమ్ లోనుండి ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నది.
ఐదు నిముషాలకు అయూబ్ బాత్ రూమ్ లోనుండి స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు.
అయూబ్ ని అలా చూడగానే అప్పటి దాకా టెన్షన్ తో ఉండటంతో తగ్గిపోయిన కోరికలు మళ్ళీ జరీనా ఒంట్లో చిన్నగా చెలరేగడం మొదలయింది.
అప్పటి దాకా రాము ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ బయట పడతామో అన్న భయం ఇప్పుడు లేకపోవడంతో మనసు కొంచెం కుదుటపడినట్టుగా తన మొగుడు అయూబ్ వైపు చూసి ఏంటి అన్నట్టు చూసింది.
అయూబ్ తన భార్య జరీనా వైపు చూసి మాట్లాడకు అన్నట్టు సైగ చేస్తూ తమ కొడుకు సలీమ్ వైపు చూసి వాడు నిద్ర లేస్తాడు అన్నట్టు చూసాడు.
జరీనాకు జరగబోయేది అర్ధమయ్యి తన మొగుడి వైపు చుసి చిన్నగా నవ్వుతూ అతని వైపు చూస్తున్నది.
అయూబ్ తన భార్య దగ్గరకు వచ్చి చేయి పట్టుకుని బెడ్ మీద నుండి పైకి లేపి, “చాలా కోరికగా ఉన్నది….ఒక్కసారి చేసుకుందాం,” అన్నాడు.
జరీనా తన చేత్తో అయూబ్ ఛాతీ మీద రుద్దుతూ, “ఇప్పటికే చాలా లేటయింది….రేపు మళ్ళీ కాలేజీ ఉన్నది….” అన్నది.
జరీనా పైకి మాత్రం వద్దనే అంటున్నది కాని గొంతులో మాత్రం కావాలి అన్న అర్ధం వినిపిస్తున్నది.
అయూబ్ వెంటనే తన నడుం చుట్టూ టవల్ ని లాగేసి జరీనా చేతిని పట్టుకుని తన మడ్డ మీద వేసుకున్నాడు.
జరీనా చిన్నగా నవ్వుతూ అయూబ్ మడ్డని చిన్నగా ముందుకీ వెనక్కీ ఆడిస్తున్నది.
అయూబ్ వెంటనె జరీనా ఒంటి మిద ఉన్న షర్ట్, స్కర్ట్ లాగేసి నగ్నంగా నిలబెట్టి ఆమె సళ్ళ మిద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు.
తన మొగుడు అలా తన సళ్లను పిసికే సరికి జరీనాకు ఒక్కసారిగా ఇంతకు ముందు రాము తన సళ్లను పిసికిన విధానం గుర్తుకు వచ్చింది.
అయూబ్ పిసుకుడు కన్నా రాము ఇంకా కసిగా తన సళ్లను పిసికినట్టు అనిపించింది జరీనాకి.
కాని వెంటనే తన మనసులో, “ఇదేంటి….నా మనసు ఇలా ఆలోచిస్తున్నది….అయూబ్ నా మొగుడు….నా మీద అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి….కాని రాము నా దగ్గర చదివే స్టూడెంట్….వాడితో నా మొగుడిని compare చేస్తున్నానేంటి,” అని ఒక్కసారిగా తల విదిలించుకుని తన చేతిలో ఉన్న మొగుడి మడ్డని స్పీడుగా ఆడిస్తున్నది.
దాంతో అయూబ్ వెంటనే తన మడ్డని జరీనా చేతుల్లోనుండ తప్పించి, “మరీ ఎక్కువ ఆడించకు…..కారిపోయిద్ది….” అన్నాడు కంగారుగా.
“మరీ అంత వీక్ అయిపోయావా…..” అంటూ మత్తుగా అయూబ్ వైపు చూసింది జరీనా.
“నువ్వు ఇంత అందంగా ఉండి…..ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నిల్చుంటే ఎవరికైనా కారిపోయిద్ది…..” అన్నాడు అయూబ్.
“కాని నేను నీకు కొత్త కాదు కదా…..ఇప్పటికి నన్ను చాలా సార్లు బట్టల్లేకుండా చూసావు…..అనుభవిస్తున్నావు కూడా….అయినా నువ్వు నా చెయ్యి పడగానే కార్చేసుకుంటావా…” అనడిగింది జరీనా.
“నిన్ను ఎప్పుడు చుసినా కొత్తగానే ఉంటుంది…..అంత అందంగా ఉన్నావు,” అంటూ అయూబ్ జరీనాని వెనక్కు తిప్పాడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Sir jaarinanu dhenguthada ledha ramu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *