రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 56 76

జరీనా : అవునా…..(అంటూ గట్టిగా నవ్వింది.)

రాము : సరె…..డిన్నర్ అయిపోయింది….ఏం చేద్దాం…..

జరీనా : ఏదైనా మూవీ చూద్దామా……

రాము : చూద్దాం….కాని రొమాంటిక్ మూవీ అయితే ఓకె……

జరీనా : నీకు రొమాన్స్ అంటే అంత ఇష్టమా……

రాము : అవును చాలా….ఏం మీక్కూడా ఇష్టమేగా…..(అంటూ జరీనా వైపు చిలిపిగా నవ్వాడు.)

జరీనా : రా….మూ…..మళ్ళీ మొదలుపెట్టావా…..(అంటూ తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో రాము వైపు చూసింది)

అలా ఇద్దరూ నవ్వుతూ జోకులు వేసుకుంటూ పదింటిదాకా మాట్లాడుకున్నారు.

తరువాత జరీనా ఫోన్ లో మంచి రొమాంటిక్ మూవీ పెట్టి దాన్ని టీవికి కనెక్ట్ చేసింది.

ఇద్దరూ కూర్చుని మూవి చూడటం మొదలుపెట్టారు.

జరీనా సోఫాలో రాము పక్కనే కూర్చున్నది.

రాము : మేడమ్….మూవీ బాగున్నదా….నచ్చిందా…..

జరీనా : అవును రాము….చాలా బాగున్నది…..నీకు ఎలా ఉన్నది….

రాము : నాక్కూడా బాగున్నది…..

వాళ్ళిద్దరూ అలా మాట్లాడుకుంటుండగా సలీమ్ ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు.

రాము వెంటనే సలీమ్ ని చేతిలోకి తీసుకుని జరీనాకు ఇచ్చాడు.

రాము : బాగా ఆకలేసున్నట్టున్నది….

జరీనా : నీకు ఎలా తెలుసు….

రాము : మరి నేను ఎక్కువ టైం వాడితోనే గడుపుతున్నా కదా….దాంతో కొంచెం అర్ధమవుతున్నది…..

జరీనా : నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే రాము….

జరీనాకి సినిమా చూడాలి అనిపిస్తున్నది…కాని సలీమ్ ఏడుస్తుండటంతో…..

జరీనా : రాము….బెడ్ రూమ్ వార్డ్ రోబ్ లో ఒక టవల్ తెచ్చివ్వవా…..

రాము : సరె…..

జరీనా సోఫాలో కాళ్లు మడిచి కూర్చుని సలీమ్ ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నది.

అంతలో రాము టవల్ తీసుకుని రావడంతో దాన్ని తీసుకుని భుజం మీద వేసుకుని తన టీ షర్ట్ మీద అడ్డంగా వేసుకుని తన షర్ట్ ని తన సళ్ళ పైకి లాక్కుని తన ముచ్చికను జాగ్రత్తగా తన కొడుకు సలీమ్ నోటికి అందించి మళ్ళీ టీవీలో సినిమా చూడటంలో మునిగిపోయింది.

పక్కనే కూర్చున్న రాముకి మాత్రం జరీనా సళ్ళను చూడాలని బలంగా అనిపిస్తున్నది….కాని పక్కకు తిరిగితే జరీనా తనను గమనిస్తుందేమో అని అలాగే కదలకుండా చూస్తున్నాడు.

సలీమ్ ఆమె కుడి వైపు ఎత్తులో నుండి పాలు మొత్తం తాగేసాడు….పాలు రాకపోయినా ఆమె ముచ్చికను చీకుతూ ఉన్నాడు.

అది గమనించిన జరీనా తన కొడుకుని కుడి వైపు నుండి ఎడమ వైపుకు తిప్పి తన ఎడమవైపు ఎత్తుని సలీమ్ నోటికి అందించింది.

సలీమ్ ని అలా కుడి వైపు నుండి ఎడమ వైపుకి మార్చినప్పుడు రాము ఆమె పక్కనే సోఫాలో కూర్చోవడంతో జరీనా తన టీ షర్ట్ పైకి లేపి సలీమ్ కి పాలు పడుతుండటంతో ఆమె నడుము పక్కనే కూర్చున్న రాముకి చక్కగా కనిపిస్తున్నది…మిగతా అంతా టవల్ కవర్ చేసేసింది.

జరీనాను అలా చూసిన రాముకి ఎలాగైనా ఆ టవల్ తీసేలా చెయ్యాలనిపించింది….కాని ఏదైనా రిస్క్ అయితే తన మీద అప్పటి దాకా ఉన్న మంచి అభిప్రాయం పోతుందని ధైర్యం చేయకుండా మెదలకుండా ఉన్నాడు.

1 Comment

Add a Comment
  1. Sir jaarinanu dhenguthada ledha ramu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *