రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 55 27

రాము : నాకు ఉదయం ఒక్క క్లాసు ఉన్నది….అది కూడా అయిపోయింది….మీరే చెప్పండి….ఎన్నింటికి రమ్మంటారు….
దీపిక : సరె…నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా ఓకె….లేకపోతే 11 గంటలకల్లా వచ్చేయ్….ఇంతలో నేను వంట పూర్తి చేసేస్తాను….
రాము : మరీ అంత కష్టపడొద్దు….నేను వచ్చిన తరువాత మీకు హెల్ప్ చేస్తాను….
దీపిక : అది ఎలా కుదురుతుంది….నువ్వు నా గెస్ట్….గెస్ట్ చేత వర్క్ ఎలా చేయిస్తారు…..
రాము : పర్లేదు….నాకు కిచెన్ లో ఆడవాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం…..
దీపిక : ఓహ్….చాలా మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి రాము….సరె….11 గంటలకల్లా వచ్చేయ్….
రాము : తప్పకుండా….నేను వచ్చిన తరువాత ఇద్దరం కలిసి ప్రిపేర్ చేద్దాం…..
దీపిక : సరె….నేను అడ్రస్ నీకు మెసేజ్ పెడతాను….డైరెక్ట్ గా వచ్చేయ్…..
రాము : మరి అంజలిని కూడా రమ్మని చెప్పారు కదా….
దీపిక : చెప్పాను….దానికి కుదిరినప్పుడు అది వచ్చేస్తదిలే….నువ్వు డైరెక్ట్ గా వచ్చేయ్….
రాము : అవునా….సరె…..వచ్చేస్తాలే….
దీపిక : మనిద్దరం మొదటి సారి కలుస్తున్నాం కదా…..అది కూడా వచ్చేస్తదిలే….
రాము : అలాగే దీపిక….
దీపిక : సరె రాము….ఇక ఉంటాను….బై….

రాము : పర్లేదు….నాకు కిచెన్ లో ఆడవాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం…..

దీపిక : ఓహ్….చాలా మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి రాము….సరె….11 గంటలకల్లా వచ్చేయ్….
రాము : తప్పకుండా….నేను వచ్చిన తరువాత ఇద్దరం కలిసి ప్రిపేర్ చేద్దాం…..
దీపిక : సరె….నేను అడ్రస్ నీకు మెసేజ్ పెడతాను….డైరెక్ట్ గా వచ్చేయ్…..
రాము : మరి అంజలిని కూడా రమ్మని చెప్పారు కదా….
దీపిక : చెప్పాను….దానికి కుదిరినప్పుడు అది వచ్చేస్తదిలే….నువ్వు డైరెక్ట్ గా వచ్చేయ్….
రాము : అవునా….సరె…..వచ్చేస్తాలే….
దీపిక : మనిద్దరం మొదటి సారి కలుస్తున్నాం కదా…..అది కూడా వచ్చేస్తదిలే….
రాము : అలాగే దీపిక….
దీపిక : సరె రాము….ఇక ఉంటాను….బై….

రాము : బై దీపికా…..
కాని దీపికకి ఇంకా రాముతో చాటింగ్ చేయాలని ఉన్నది, “అయినా అబ్బాయిలు ఆడవాళ్లతో చాటింగ్ చేయడానికి ఎగబడతారు. వీడేంటి…వెంటనే బై అనగానే చాటింగ్ ఆపేసాడు,” అని మనసులో అనుకుంటూ లంచ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
ఆమె మనసు రాము ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఆలోచిస్తూ మాటి మాటికీ టైం చూసుకుంటూ హుషారుగా వంట చేస్తున్నది.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత దీపికకు హెల్ప్ చేయడానికి అన్నట్టు అంజలి కూడా వచ్చేసింది.
దాంతో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సరదాగా, చిలిపిగా మాట్లాడుకుంటూ వంట చేస్తున్నారు.
ఇక్కడ రాము కూడా కొద్దిసేపు క్లాసులో కూర్చుని అయిపోయిన తరువాత బైక్ స్టార్ట్ చేసి దీపిక వాళ్ళింటికి బయలుదేరాడు.

4 Comments

Add a Comment
  1. Anna koncham bdsm kuda mix chy anna …nee fan ga naa korika…first time oka wonderfull story chusthunna ….

  2. లంజా కొడకా ఈ కథలు ఆపరా, గాంగ్ బాంగ్, ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకేసారి, లంజల కొంప కధలు చెయ్యారా లంజా కొడకా, తల్లిని దెంగేవాడా.

  3. arey babu apandra e series

  4. If possible please continue kamadevataha story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *