రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 55 27

రాము : ఓహ్….అవునా….అయితే ఇంకా చాలా మంచిది….
దీపిక : సరె….కిచెన్ లోకి వెళ్దాం పదా…..పని మొదలుపెడదాము….అదీకాక నువ్వు తొందరగా వెళ్ళాలన్నావు కదా…..
రాము : తప్పకుండా…..
అంటూ సోఫాలో నుండి పైకి లేచి నిల్చున్నాడు…..దీపిక ముందు కిచెన్ లోకి వెళ్తె….ఆమె వెనకాలే ఆమె పిర్రల్ని చూస్తూ కిచెన్ లోకి వెళ్దామని అనుకుంటూ అలాగే నిల్చున్నాడు.
దీపిక కూడా చైర్ లో నుండి లేచి ముందుకు కదలడంతో రాము ఆమె వెనకాలే నడుస్తూ తనకు ఇష్టమైన పిర్రల్ని చూస్తున్నాడు.
ఇద్దరూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళే సరికి అంజలి మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా ఉంచింది.
దీపిక : అంజూ….మొత్తం రెడీ చేసావా……
అంజలి : మొత్తం రెడీ చేసాను…..
దీపిక : రాము మనకు హెల్ప్ చేస్తానంటున్నాడు……
అంజలి : అవునా….చాలా మంచిది….అయినా ఒక గెస్ట్ చేత పని ఎలా చేయిస్తాము….
దీపిక : ఏం పర్లేదు అంజూ….అయినా హెల్ప్ చేస్తానన్నప్పుడు వద్దనకూడదు కదా….అతనికి నచ్చినట్టు చెయ్యనివ్వు….
అంజలి : సరె….సరె….నువ్వు ఎలా చెబితే అలా చేస్తాను మేడమ్….(అలా అనగానే అందరూ ఒక్కసారిగా నవ్వారు….)
రాము : అంజలి గారు….నేను ఏ పని చేయలేననా మీ ఉద్దేశ్యం…..
అంటూ రాము అంజలి సళ్ళ వైపు చూస్తూ చిలిపిగా నవ్వాడు.
రాము చూపు ఎక్కడున్నదో అర్ధం అయిన అంజలి కూడా చిన్నగా నవ్వుతూ దీపిక అక్కడే ఉన్నదని సైగ చేస్తూ తన పైటని సర్దుకున్నది.

అంజలి : నీకు వంట వచ్చా…..అయినా ఏం పని చేస్తావు…..
రాము : మీరిద్దరూ ఏం చెబితే అది చేస్తాను….
అంజలి : అలాగే బాబు…..నీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేయి…..
అంటూ రాము వైపు కసిగా చూసింది.
అంజలి చూపులో, మాటలో అర్ధం అయిన రాము చిన్నగా నవ్వుతూ….
రాము : నాకు ఏది నచ్చితే అది చేయమంటావా…..
అంజలి : ఏది నచ్చితే అది అంటే…..మేము ఇద్దరం నిన్ను వంటలో హెల్ప్ చేయమన్నాం….అంతే…..
దీపిక : సరే అంజలి…..నేను ఒక్కసారి మా ఆయనకు ఫోన్ చేసి వస్తాను….ఉదయం ఊరు వెళ్తానన్నాడు….ఇంత వరకు ఫోన్ చెయలేదు….చేరారో లేదో కనుక్కుని వస్తాను…..
అంజలి : అలాగే….తొందరగా వచ్చేయ్…..
దీపిక : (రాము వైపు చూసి….) రాము….ఇప్పుడే ఐదు నిముషాల్లో వచ్చేస్తాను….ఉండు….
రాము : అలాగే దీపిక….నిదానంగా మాట్లాడి వచ్చేయ్…..అంజలి ఉన్నది కదా….మాట్లాడుతుంటాను….
దీపిక తన బెడ్ రూమ్ లోకి మొబైల్ తీసుకుని వెళ్ళింది….రాము చిన్నగా కిచెన్ లోనుండి బయటకు వచ్చి దీపిక మొబైల్ తీసుకుని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళడం చూసి మళ్ళీ రాము గబగబ కిచెన్ లోకి వచ్చాడు.
కిచెన్ లోకి వచ్చిన రాము వంటలో బిజీగా ఉన్న అంజలి నడుము మీద చిన్నగా గిచ్చాడు.
రాము అలా చేస్తాడని ఊహించని అంజలి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి చిన్నగా అరిచింది.
దాంతో రాము అంజలి కేక దీపికకి వినిపిస్తుందేమో అని నోరు మూసాడు.
అంజలి : నీకు ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలియకుండా పోతుంది రాము….దీపిక వస్తే ఏంజరుగుతుందో తెలుసా…..

4 Comments

Add a Comment
  1. Anna koncham bdsm kuda mix chy anna …nee fan ga naa korika…first time oka wonderfull story chusthunna ….

  2. లంజా కొడకా ఈ కథలు ఆపరా, గాంగ్ బాంగ్, ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకేసారి, లంజల కొంప కధలు చెయ్యారా లంజా కొడకా, తల్లిని దెంగేవాడా.

  3. arey babu apandra e series

  4. If possible please continue kamadevataha story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *