రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 55 27

దాంతో ఆమె సళ్ళు ఆమె ఊపిరికి అనుగుణంగా పైకి కిందకు ఊగుతున్నాయి.
దీపిక : ఎలాగైతేనేం….అయ్యగారికి రావడానికి కుదిరింది….
రాము : మీరు పిలవడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది…..
దీపిక : నేను నీకు థాంక్స్ చెప్పాలి రాము….నువ్వు సమయానికి చాలా హెల్ప్ చేసావు…..
రాము : దానికేం పర్లేదు….అంజలి ఫ్రండ్ కదా….మరి ఆమె అడిగితే హెల్ప్ చేయాలి కదా….
దీపిక : నువ్వు చాలా కరెక్ట్ టైంలో రియాక్ట్ అయ్యావు…..

రాము : నేను ఎప్పుడూ కరెక్ట్ గానే రియాక్ట్ అవుతాను….ప్రతి విషయంలో కూడా…..
దీపిక : మ్….అది కూడా తెలుస్తున్నది…..
రాము : మీరు కూడా ఏం తక్కువ కాదు దీపిక….మీరు చాటింగ్ కూడా బాగా చేస్తారు…..
ఆ మాట వినగానే దీపిక మెదలకుండా ఉండమన్నట్టు తన వేలిని పెదవుల మీద ఉంచి అంజలి అక్కడే ఉన్నదని…తమ మాటలు వింటున్నదన్నట్టు రాముకి సైగ చేసింది.
దీపిక : ఇంకా ఏంటి సంగతులు……
రాము : మీరే చెప్పాలి….
దీపిక : మళ్ళీ నీకు క్లాసు ఎన్నింటికి మెదలవుతుంది…..
రాము : దాదాపు 1.30 కి మొదలవుతుంది….
దీపిక : అంత తొందరగానా…..
రాము : అంటే….రెండు గంటలకు మొదలవుతుంది….ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి వెళ్ళే సరికి అరగంట పడుతుంది కదా….
దీపిక : ఉదయం నీతో చాటింగ్ చేసినప్పుడు క్లాసులు లేవనే సరికి నువ్వు కనీసం సాయంత్రం నాలుగింటిదాకా ఉంటావనుకున్నా…
రాము : కాని క్లాసు అటెండ్ అవక తప్పదు కదా…..
దీపిక : సరె….కానివ్వు…..ఏదైనా చదువు ముఖ్యం కదా…..
రాముకి తాను వెళ్తానంటే దీపిక మొహంలో ఒక రకమైన నిరాశ కనిపించింది….అది చూసి రాము సంతోషపడ్డాడు….కాని తొందర పడదలుచుకోలేదు.
రాము : అంతా ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందా…..
దీపిక : ఇంకా అయిపోలేదు….నువ్వు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తానన్నావు కదా….అందుకనే నేను ఇంకా ప్రిపేర్ చేయలేదు….అందుకని నువ్వు వచ్చే లోపు నేను రెడీ అయ్యి….నువ్వు వచ్చిన తరువాత పని మొదలుపెడదామనుకున్నాను…..

4 Comments

Add a Comment
  1. Anna koncham bdsm kuda mix chy anna …nee fan ga naa korika…first time oka wonderfull story chusthunna ….

  2. లంజా కొడకా ఈ కథలు ఆపరా, గాంగ్ బాంగ్, ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకేసారి, లంజల కొంప కధలు చెయ్యారా లంజా కొడకా, తల్లిని దెంగేవాడా.

  3. arey babu apandra e series

  4. If possible please continue kamadevataha story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *