రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 54 45

అంటూ సోఫాలో నుండి లేచి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి చైర్ లో కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నాడు.
శేఖర్ కూడా సోఫాలో నుండి లేచి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు.
శేఖర్ : ఇంకా ఏంటి రాము సంగతులు…..
రాము : నువ్వే చెప్పాలి అన్నా…..క్యాంప్ కి వెళ్ళొచ్చిన వాడివి నువ్వు……
శేఖర్ : ఈ రోజు ఏమైనా స్పెషల్ ఉన్నదా…..(అంటూ అనిత ఉన్న బెడ్ రూమ్ వైపు చూసాడు)
శేఖర్ ఏమడుగుతున్నాడో రాముకి అర్ధమయింది….కాని అర్ధం కానట్టు శేఖర్ వైపు చూస్తూ….
రాము : ఏం స్పెషల్ కావాలి అన్నా…..ఏదైనా రెస్టారెంట్ కి వెళ్దామా…..
అనిత బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లింది….కాని రాము వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అని తలుపు చాటుగా నిలబడి వింటున్నది.
తలుపు చాటుగా నిలబడ్డ అనితకు శేఖర్ ఏమడుగుతున్నాడో అర్ధమయింది.
శేఖర్ అలా అడగగానే రాము ఏమంటాడో అని టెన్షన్ గా అక్కడే నిల్చుని వింటున్నది.
శేఖర్ : నేను దేని గురించి అడుగుతున్నానో నీకు అర్ధమయిందని నాకు తెలుసు రాము…..
రాము : మరి అర్ధమయిన వాడివి…నేను టాపిక్ డైవర్ట్ చేసినా మళ్ళీ ఆ విషయమే ఎందుకు అడుగుతున్నావు….
శేఖర్ : కొత్తగా మనం తప్పు చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నావేంటి…..
రాము : నాకు ఇష్టం లేదన్నా…..నేను అనితకు మాట ఇచ్చాను….
రాము అలా అనగానే అనిత టెన్షన్ మొత్తం తీరిపోయింది.
రాము తనని శేఖర్ పక్కలో పడుకోబెట్టడని ప్రశాంతంగా ఉన్నది.
శేఖర్ : మరి నువ్వు మాత్రం నా పెళ్ళాం పక్కలో పడుకోవచ్చా…..
రాము : నేను శ్యామల వదిన పక్కలో నా అంతట నేను పడుకోలేదన్నా…..నువ్వు పడుకోబెడితేనే నేను శ్యామల వదినను అనుభవించాను…తరువాత కూడా నీ అంగీకారంతోనే వదిన పక్కలో పడుకుని నువ్వు లేనప్పుడు నీ లోటు తెలియకుండా చేస్తున్నాను.
శేఖర్ మాటకు రాము సీరియస్ గా సమాధానం చెప్పేసరికి శ్యామల పరిస్థితి చేయి దాటుతున్నదని అనిపించగానే…..
శ్యామల : ఇప్పుడు ఆ పాత విషయాలన్నీ ఎందుకు రాము…..

శేఖర్ : నువ్వు మెదలకుండా ఉండు శ్యామలా….(అంటూ రాము వైపు చూస్తూ) మరి నువ్వు శ్యామలతో కూడా చనువుగా ఉండటం ఆపెయ్…..
రాము : అది నీ ఇష్టం అన్నా…..నువ్వు వద్దంటే వదిన వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడను…..(అంటూ భోజనం చేయడం పూర్తి చేసి చెయ్యి కడుక్కున్నాడు)
శేఖర్ : ఏమో….నేను క్యాంపుకి వెళ్ళినప్పుడు నా పెళ్ళాంతో పడుకుంటే నాకు తెలియదు కదా….నీతో రుచి మరిగిన తరువాత నా పెళ్ళాం కూడా ఇష్టంగా నీతో పడుకుంటున్నది…..
శేఖర్ ఆ మాట అనగానే శ్యామలకు కూడా కోపం వచ్చింది.
శ్యామల : శేఖర్….ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్ధమవుతుందా…..
శేఖర్ : నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకు బాగా అర్ధమవుతుంది….నువ్వే బరితెగించి వాడితో పడుకుంటున్నావు….
దాంతో రాముకి కూడా బాగా కోపం వచ్చింది…..
శ్యామల : నోర్ముయ్ శేఖర్…నేను కొవ్వెక్కి రాము పక్కలో పడుకోలేదు…నువ్వే రాముని తీసుకొచ్చి బలవంతంగా పడుకోబెట్టావు….తరువాత నువ్వు లేనప్పుడు రాము నన్ను అనుభవించడానికి ఒప్పుకున్నావు….
రాము : నువ్వు ఒక్క నిముషం ఆగు వదినా……(అంటూ విజయ వైపు చూసి) నీకు అంతగా డౌట్ ఉంటే మేము ఈ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతాము…..నువ్వు బాధపడకు….
శేఖర్ : ఎక్కడకు వెళ్తారు రాము…..రెంట్ మిగులుతుందని వాళ్ళను ఇక్కడకు తీసుకొచ్చావు…అలాంటిది ఇప్పటికిప్పుడు వాళ్ళను తీసుకుని ఎక్కడకు వెళ్తావు….ఎలా బతుకుతావురా…..
శ్యామల : శేఖర్….ఏంటి నువ్వు మాట్లాడేది….రాము గురించి ఏం తెలుసు నీకు…..
శేఖర్ మాటలు విన్న రాము చిన్నగా నవ్వుతూ….

Updated: July 21, 2021 — 11:02 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Anna story bagundhi plz bdsm sex kuda koncham mix cheyamdi plzz nenu mee storys appudu follow chesthunta…story mathram apakunda continu cheyandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *