రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 54 48

అనిత కూడా రాముతో పాటు ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కోపంగా ఉండటం చూసింది కాని….ఇంత కోపాన్ని ఎప్పుడూ చూడకపోయే సరికి భయంతో రాము వైపు చూస్తున్నది.
శేఖర్ భయంతో తల ఎత్తి రాము వైపు చూస్తూ……
శేఖర్ : తెలిసింది….నన్ను క్షమించు రాము…..తప్పుగా మాట్లాడాను….
దాంతో రాము కూడా కోపం తగ్గించుకుని శేఖర్ వైపు చూస్తూ…
రాము : అన్నా…నిన్ను నేను ఎప్పుడూ ఒక అన్నయ్య లాగే చూసాను…అనితకు నీతో ఉండటం ఇష్టం లేదు…. ఇప్పటికే ఆమె తన భర్త కోసం, పిల్లల కోసం మనసు చంపుకుని నాతో పడుకుంటున్నది…అందుకే అనిత సంతోషంగా ఉండటానికి నాకు సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా చేస్తాను….నాతో పడుకుంటున్నందుకు ఎంతలా బాధపడుతుందో నాకు తెలుసు….కేవలం తన భర్త హెల్త్ గురించి, పిల్లల గురించి మాత్రమే నాతో పడుకుంటున్నది….నీకు ఇష్టమైతే మేము నీ ఇంట్లో ఉంటాము…ఇంకో విషయం నీకు ఇష్టం లేకుండా వదిన మీద కూడా చేయి వేయను….సో….పైనల్ గా చెప్పేదేంటంటే….నువ్వు అనిత మీద కోరికను చంపుకో…..అది నీకే మంచిది…..నువ్వు అనిత గురించి ఏమైనా అనుకో….ఇప్పుడు అనిత నా పెళ్ళాం….దాని ఒంటి మీద ఎవరు చెయ్యి వేసినా ఊరుకునేది లేదు……ఇప్పుడు జరిగిందంతా మర్చిపోయి నువ్వు ఇదివరకటిలా నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉండి మమ్మల్ని కూడా ఇక్కడ ఉండమంటే ఉంటాం…..లేదంటే మేము అందరం మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం…..ఏ విషయం సాయంత్రం లోపు చెప్పేయ్…(అంటూ రాము అక్కడ నుండి శ్యామల వైపు చూస్తూ….అనిత చెయ్యి పట్టుకుని ….) పద అనితా…..(అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళాడు.)
రాము బెడ్ మీద్ కూర్చునేసరికి అనిత బెడ్ రూమ్ తలుపు గడి పెడుతూ రాము వైపు సంతోషంగా చూస్తున్నది.

రాము : అన్నా…నిన్ను నేను ఎప్పుడూ ఒక అన్నయ్య లాగే చూసాను…అనితకు నీతో ఉండటం ఇష్టం లేదు…. ఇప్పటికే ఆమె తన భర్త కోసం, పిల్లల కోసం మనసు చంపుకుని నాతో పడుకుంటున్నది…అందుకే అనిత సంతోషంగా ఉండటానికి నాకు సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా చేస్తాను….నాతో పడుకుంటున్నందుకు ఎంతలా బాధపడుతుందో నాకు తెలుసు….కేవలం తన భర్త హెల్త్ గురించి, పిల్లల గురించి మాత్రమే నాతో పడుకుంటున్నది….నీకు ఇష్టమైతే మేము నీ ఇంట్లో ఉంటాము…ఇంకో విషయం నీకు ఇష్టం లేకుండా వదిన మీద కూడా చేయి వేయను….సో….పైనల్ గా చెప్పేదేంటంటే….నువ్వు అనిత మీద కోరికను చంపుకో…..అది నీకే మంచిది…..నువ్వు అనిత గురించి ఏమైనా అనుకో….ఇప్పుడు అనిత నా పెళ్ళాం….దాని ఒంటి మీద ఎవరు చెయ్యి వేసినా ఊరుకునేది లేదు……ఇప్పుడు జరిగిందంతా మర్చిపోయి నువ్వు ఇదివరకటిలా నవ్వుతూ సంతోషంగా ఉండి మమ్మల్ని కూడా ఇక్కడ ఉండమంటే ఉంటాం…..లేదంటే మేము అందరం మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం…..ఏ విషయం సాయంత్రం లోపు చెప్పేయ్…(అంటూ రాము అక్కడ నుండి శ్యామల వైపు చూస్తూ….అనిత చెయ్యి పట్టుకుని ….) పద అనితా…..(అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళాడు.)

రాము బెడ్ మీద్ కూర్చునేసరికి అనిత బెడ్ రూమ్ తలుపు గడి పెడుతూ రాము వైపు సంతోషంగా చూస్తున్నది.

డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర చైర్ లో శేఖర్ తల వంచుకుని కూర్చుంటే….శ్యామల అక్కడే నిలబడి తన మొగుడి వైపు చూస్తున్నది.

అలా శ్యామల ఒక్క క్షణం శేఖర్ వైపు చూసి తన బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పడుకున్నది.
శ్యామల అక్కడ నుండి వెళ్తుంటే శేఖర్ తలెత్తి ఆమె వైపు చూసాడు.
శ్యామల బెడ్ మీద పడుకున్నది కాని ఆలోచనలతో నిద్ర పట్టకు అటూ ఇటూ దొర్లుతున్నది.
తన భర్త చేసిన గొడవకు శ్యామల చాలా సిగ్గు పడుతున్నది.

Updated: July 21, 2021 — 11:02 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Anna story bagundhi plz bdsm sex kuda koncham mix cheyamdi plzz nenu mee storys appudu follow chesthunta…story mathram apakunda continu cheyandi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *