రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 53 54

రాము చూపు జరీనా నడుం చుట్టూ సింగన్న కట్టిన తాడు మీద పడింది.
రాము : మేడమ్….నడుం చుట్టూ ఆ తాడు ఏంటి….
జరీనా : అది పూజ చేసి కట్టినది….తెలియడం లేదా….కళ్ళు మూసుకో….(రాము ఆ తాడు గురించి అడుగుతాడని ఊహించకపోయేసరికి తత్తర పడుతూ చెప్పింది)
రాము : (కళ్ళు మూసుకోకుండా) ఈ తాడు చూస్తుంటే మనం ట్రైబల్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కట్టిన తాడులా ఉన్నది….
రాము అలా అనగానే జరీనా ఒక్కసారిగా బిత్తర పోయింది.
రాముకి ఏం చెప్పాలో జరీనాకి అర్ధం కాలేదు.
జరీనా రాముకి ఏదో చెబుదామని నోరు తెరిచేలోగా బయట ఏదో శబ్దం అయినట్టు విన్నది.
ఆ సౌండ్ తమ ఇంటి మెయిన్ డోర్ తీసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసినట్టు వచ్చిన శబ్దం అని జరీనాకు అర్ధమయింది.
దాంతో జరీనాకు తన భర్త అయూబ్ వచ్చాడని అర్ధమయింది.
ఎందుకంటే తమ ప్లాట్ సెకండ్ కీ అయూబ్ దగ్గరే ఉన్నది.
ఇప్పుడు తను రాము ఎదురుగా తన బెడ్ రూమ్ లో టాప్ లెస్ గా, చేత్తో నైటీ అడ్డంగా పెట్టుకుని ఒంటి మీద కేవలం ప్యాంటీతో నిల్చుని ఉన్నది.

ఒకవేళ అయూబ్ లోపలికి వస్తే పరిస్థితిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి.
తను టాప్ లెస్ గా ఉన్నప్పుడు రాము ఎదురుగా ఉన్నాడు.
ఏ మగాడైనా తన భార్య పరాయి మగాడి ఎదురుగా బెడ్ రూమ్ లో ఒంటి మీద కేవలం ప్యాంటీతో నిల్చుంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో జరీనాకే కాదు ఎవరికైనా తెలుసు.
దాంతో అయూబ్ ని బెడ్ రూమ్ లోకి రాకుండా ఎలాగైనా ఆపాలి అని అనుకుంటూ జరీనా అలాగే టాప్ లెస్ గా ఒక చేత్తో నైటీ పట్టుకుని బెడ్ రూమ్ నుండి బయటకు పరిగెత్తింది.
అయూబ్ అప్పుడే షూ రేక్ దగ్గరకు వచ్చి షూస్ విప్పుతున్నాడు….అతని చేతిలో పూలు ఉన్నాయి.
అలా షూస్ విప్పుతున్న అయూబ్ తల ఎత్తి తన భార్య జరీనా ఒంటి మీద కేవలం ప్యాంటీతో….ఒక చేత్తో నైటీ పట్టుకుని తన వైపు రావడం చూసాడు.
జరీనాని అలా చూసేసరికి అయూబ్ కి నోట మాట రాలేదు…..
అయూబ్ : వాబ్….ఏం అదృష్టం….వాటె సీన్…..
జరీనా : నువ్వు తలుపు కొట్టకుండా లోపలికి వచ్చావేంటి…..
అయూబ్ : నేను నీకు సర్ ప్రైజ్ ఇద్దామనుకున్నాను….
జరీనా : సర్ ప్రైజ్….దేనికి…..
అయూబ్ : ముందు నువ్వు నా చేతిలో ఉన్న పూలు తీసుకుని…..నాకు నీ మామిడి పళ్ళు ఇవ్వు….
అంటూ అయూబ్ తన చేతులను జరీనా సళ్ల మీద వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
జరీనా : పూలు….ఇప్పుడెందుకు పూలు తెచ్చావు…..
అయూబ్ : ఏంటీ….మర్చిపోయావా….ఇవ్వాళ మన పెళ్ళి రోజు….
జరీనా : అబ్బా….అయ్యగారికి బాగా గుర్తున్నదే…..
అయూబ్ : అవును……
జరీనా : నువ్వెంత మంచివాడివి అయూబ్….
అయూబ్ : కాని నేను ఇంటికి వచ్చి నీకు సర్ ప్రైజ్ ఇద్దామనుకుంటే….నువ్వే నాకు సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చావు….
జరీనా : లేదు….నేను కావాలని నీ ముందుకు ఇలా రాలేదు….అనుకోకుండా జరిగిపోయింది….నేను బట్టలు మార్చుకుంటుంటే నువ్వే సడన్ గా వచ్చి నన్ను భయపెట్టావు….
అయూబ్ : సరె…..నిన్ను భయపెట్టినందుకు సారీ డియర్….సలీమ్ ఎక్కడ….
జరీనా : వాడు నిద్ర పోతున్నాడు.

అయూబ్ : సరె….ఇప్పుడు నీకు సారీని ఇంకొద్ది సేపు చెప్పనివ్వు…..వాడు రాత్రిళ్ళు ఎక్కువ సేపు మేల్కొని నాకు నా పెళ్ళాంతో గడిపే చాన్స్ లేకుండా చేస్తున్నాడు.

అంటూ అయూబ్ జరీనాని కౌగిలించుకోవడానికి దగ్గరకు వస్తున్నాడు.
కాని బెడ్ రూమ్ లో రాము ఉన్న సంగతి కేవలం జరీనాకే తెలుసు….అందుకని అయూబ్ ముందుకు వస్తుంటే జరీనా వెనక్కు జరుగుతూ….
జరీనా : ఏంటి దగ్గరకు వస్తున్నావు…..ఈ sorry గేమ్స్ ఏంటి….
అయూబ్ : అవి ఏంటో చెప్తాను ఉండు….
అంటూ అయూబ్ తన భార్య జరీనాని తన చేతులతో ఎత్తుకుని బెడ్ రూమ్ వైపు తీసుకెళ్ళబోయాడు.
కాని జరీనా వెంటనే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్తే రాముని అయూబ్ చూస్తాడని గుర్తుకొచ్చి….అతన్ని ఆపడానికి….
జరీనా : అయూబ్….సలీమ్ లోపల నిద్ర పోతున్నాడు…..
అయూబ్ : అవునా…అయితే ఇప్పుడు హాల్లోనే చేద్దామంటావా…..
అంటూ అయూబ్ జరీనాని హాల్లో ఉన్న సోఫాలో దించి ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చి జరీనా సళ్ళ మీద ముద్దులు పెడుతు మధ్యలో ముచ్చికలను చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.

జరీనాకు ఏం చేయాలో అర్ధం కావడం లేదు….తన భర్తను ఆపితే బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్తాడు….వెళ్ళగానే రాముని చూస్తాడు…దాంతో పెద్ద గొడవే అవుతుంది.
ఒక వేళ తన భర్తని ఆపకపోతే సోఫాలోనే తనను అనుభవిస్తాడు….అది రాము బెడ్ రూమ్ లోనుండి చూస్తాడు….అని ఆలోచిస్తున్నది జరీనా.
జరీనాని అలా టాప్ లెస్ గా చూసే సరికి అయూబ్ మడ్డ గట్టి పడింది.
ఇక తన భర్తని ఆపడానికి జరీనా చివరి అస్త్రంగా….

2 Comments

Add a Comment
  1. Next part plz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *