రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 53 102

జరీనా మొళ్ళో నల్ల పూసలు సళ్ళ మధ్య లోయలోకి వెళ్ళి వేలాడుతుండే సరికి రాము కళ్ళకు చాలా కసిగా కనిపిస్తున్నది.

జరీనా బలిసిన కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళు తన కళ్ళ ముందు మెరుస్తూ కన్పిస్తుండే సరికి రాము కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
కాని జరీనా సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని అలాగే నిల్చున్నది…..ఆమె మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడింది.
మోహిత్ : అయిపోయిందా…
మోహిత్ అలా అనగానే రాము, జరీనా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు.
రాము : ఒక్క నిముషం…..
అంటూ రాము తన చేతిలోకి టేప్ తీసుకుని జరీనా భుజాల కిందనుండి వీపు మీదగా ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆమె సళ్ళ మీదగా పట్టుకున్నాడు.
ఇప్పటి దాకా రాము ఏదో యాక్సిడెంటల్ గా జరీనా సళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది.

కాని ఇప్పుడు జరీనా అనుమతితో తాకుతుండే సరికి రాము చేతులు ఆమె సళ్ళు తగలగానే వణుకుతున్నాయి.

రాము టేపు చూసి సైజ్ చెప్పబోతుండగా….
మోహిత్ : రాము గారు….మీరు ఆమె సళ్ళ సైజు ముచ్చికలతో సహా చెప్పాలి….అందుకని కరెక్ట్ గా చూడండి.
ఆమాట వినగానే రాముకి ఆనందంతో గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది.
రాము తన చేతిలో ఉన్న టేపుని జరీనా మేడమ్ సళ్ళ మీద నుండి ముచ్చికల మీదకు తీసుకొచ్చాడు.
రాము చేతులు తన సళ్ళ మీద అలా తగులుతుంటే జరీనాకి సిగ్గుతో చితికిపోతున్నది.
తన జీవితంలో తన దగ్గర చదివే ఒక స్టూడెంట్ ముందు అలా ఒంటి మీద సరీగ్గా బట్టలు లేకుండా టాప్ లెస్ గా నిల్చుంటానని, తన ఒంటి మీద స్టూడెంట్ చేతులు ఎక్కడబడితే అక్కడ వేయనిస్తానని జరీనా అసలు ఊహించిఉండలేదు.
రాము జరీనా సళ్ళ మీద ముచ్చికలతో సహా టేపుతో కొలిచి సైజు చెప్పాడు.

మోహిత్ : ఓకె…..ఇక చివరిది….ఇప్పుడు మీరు మేడమ్ ఒక్కో ఎత్తు సైజు కొలిచి చెప్పండి…అదీ ఎడమనుండి కుడికి, కుడి నుండి ఎడమకు….ఇంకో విషయం మీరు ఒక్కో ఎత్తుని ముచ్చికలతో సహా కొలిచి సైజు చెప్పండి.
ఆమాట వినగానే రాము తన లైఫ్ లో ఇంత జాక్ పాట్ ఎప్పుడు కొట్టలేదనిపించింది.
ఇప్పటి దాకా తను టేపుతో ఆమె సళ్ళను తాకాడు.
ఇప్పుడు మోహిత్ చెప్పిన దాని ప్రకారం తన చేతులతో జరీనా మేడమ్ సళ్ళని తనకు నచ్చినట్టు తాకొచ్చు….అని అనుకుంటూ జరీనా మేడమ్ ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎత్తకుండా తనకు ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చిన మహేష్ కి మనసులోనే థాంక్స్ చెప్పుకున్నాడు.
రాము చిన్నగా తన చేతులతో ఆమె ఎడమ ఎత్తుని కొలుస్తున్నాడు.
రాము చేతి వేళ్ళు తన సళ్ళ మీద తగులుతుంటే జరీనా మేడమ్ ఒంట్లో ఏదో తెలియని కోరికలు రేగుతున్నాయి.
జరీనా సళ్ళు బిరుసెక్కిపోతూ….రాము చేతులు తగులుతుంటే ఆమె ముచ్చికలు గట్టి పడుతున్నాయి.
జరీనా ఎడమ ఎత్తుని కొలవడం అయిపోయిన తరువాత ఆమె కుడి ఎత్తుని కొలుస్తున్నాడు.
అలా జరీనా ఎడమ ఎత్తుని కొలిచిన తరువాత కుడి ఎత్తుని కొలిచేటప్పుడు రాముకి రెండిటికీ కొలతల్లో తేడా కనిపించింది.
జరీనా ముచ్చికలు క్షణక్షణానికీ బిరుసెక్కిపోతున్నాయి.
రాము జరీనా మేడమ్ కుడి ఎత్తుని కూడా కొలిచి మోహిత్ కి సైజు చెప్పాడు.
మోహిత్ : ఓకె….అంతా అయిపోయింది…ఫోన్ లో కొలతలు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది….నాకు ఇంకో ఫోన్ వస్తున్నది….బై….(అంటూ ఫోన్ కట్ చేసాడు)
జరీనా మేడమ్ రాము ముందు టాప్ లెస్ గా నిల్చున్నది.
రాము తన చూపుని జరీనా సళ్ళ మీద నుండి ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు.
రాము చూపులు తట్టుకోలేక జరీనా సిగ్గుతో, అసహనంతో జరిగింది తలుచుకుని….జరిగినదానికి ఒప్పుకున్నది తనేనా అన్న షాక్ లో ఉన్నది.
రాము కిందకు ఒంగి జరీనా మేడమ్ బ్రా తీసుకుని ఆమెకు ఇవ్వబోయాడు.
కాని జరీనా జరిగిన దాన్ని నమ్మలేనట్టు, అంతా కలలో జరిగినట్టు అనిపించడంతో షాక్ లో అలాగే కదలకుండా నిల్చుని ఉన్నది.
జరీనా కదలకుండా ఉండటం చూసి తనే ఆమె బ్రాని సళ్ళ మీద కప్పి బ్రా స్ట్రాప్స్ ని ఆమె చేతుల్లోకి ఎక్కించబోయాడు.
వెంటనే జరినా ఉలిక్కిపడి ఆలోచనల్లో నుండి బయటకు వచ్చి వెంటనే బ్రాని తన చేతులకు ఎక్కించుకుని వెనక్కు పోనిచ్చి బ్రా హుక్ పెట్టుకున్నది.

జరీనా వెనక్కు తిరిగి బ్రా హుక్ పెట్తుకున్న తరువాత తన జాకెట్ రాము చేతిలో ఉండటం గమనించింది.
రాము చేతిలో నుండి జరీనా మేడమ్ తన జాకెట్ తీసుకుని గబగబ వేసుకుని హుక్స్ పెట్టుకుని కింద వేలాడుతున్న పైటను తీసుకుని భుజం మీద వేసుకుని కప్పుకున్నది.
తన ఒంటి మీద బట్టలను సరిచేసుకున్న తరువాత జరీనా వెనక్కు తిరిగి రాము వైపు చూసింది.
రాము కన్నార్పకుండా తన వైపే చూస్తుండటం చూసి సిగ్గు పడింది.
రాము : సారీ మేడమ్….ఇలా జరుగుతుందని నేను అసలు అనుకోలేదు….నేను అతనితో వద్దనే చెబుతున్నా….కానీ మీరే ఆ పని చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు….సారీ మేడమ్…..మహేష్ కోసం ఇంత త్యాగం చేస్తారని అనుకోలేదు….
జరీనా : సరె…జరిగిందేదో జరిగిపోయింది….ఇక్కడ జరిగింది ఎవరికీ చెప్పకు…..మర్చిపో….

రాము సరె అని తల ఊపుతూ తన సంతోషాన్ని బయటకు కనబడనీయకుండా తన అదృష్టానికి తానే మురిసిపోతూ జరీనా వాళ్ళింటి నుండి బయటకు వచ్చాడు.
*************

2 Comments

Add a Comment
  1. Next part plz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *