రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 52 29

ఇంతకు ముందు ఆమెను దాదాపు నగ్నంగా చూసినా కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆమె తన కళ్ళకి కొత్తగా కనిపిస్తున్నది.
జరీనా : రాము….చూసింది చాలు….తొందరగా కానివ్వు…..
ఆమె అలా అనగానే రాము జరీనా వైపు చూసి నవ్వుతూ ఆమె వైపుకి నడిచాడు.
రాము తన వైపు చూసి నవ్వుతూ ఉండటంతో జరీనా సిగ్గు పడుతూ తల ఒంచుకుని తన చేతిని సళ్ళ మీద వేసుకుని అడ్డంగా పెట్టుకున్నది.
దాని వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదని తెలిసినా కూడా జరీనా తన చేతిని తన సళ్ళకు అడ్డంగా పెట్టుకున్నది.
రాము జరీనా దగ్గరకు వచ్చి తన చేతిని ఆమె భుజం మీద వేసి చిన్నగా భుజం మీద ఉన్న బ్రా స్ట్రాప్ ని కిందకు తోసాడు.
రాము చెయ్యి తన భుజం మీద పడగానే అతని వైపు చూడలేక సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకున్నది.
రాము తన రెండో చేతిని కూడా ఆమె ఇంకో భుజం మీద వేసి ఆ బ్రా స్ట్రాప్ ని కూడా కిందకు తోసాడు.
దాంతో జరీనా ఒంటి మీద నుండి బ్రా నేల మీదకు వెళ్ళిపోయింది.
జరీనా మొళ్ళో నల్ల పూసలు సళ్ళ మధ్య లోయలోకి వెళ్ళి వేలాడుతుండే సరికి రాము కళ్ళకు చాలా కసిగా కనిపిస్తున్నది.
జరీనా బలిసిన కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళు తన కళ్ళ ముందు మెరుస్తూ కన్పిస్తుండే సరికి రాము కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు.
కాని జరీనా సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని అలాగే నిల్చున్నది…..ఆమె మొహం సిగ్గుతో ఎర్రబడింది.
మోహిత్ : అయిపోయిందా…
మోహిత్ అలా అనగానే రాము, జరీనా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు.
రాము : ఒక్క నిముషం…..
అంటూ రాము తన చేతిలోకి టేప్ తీసుకుని జరీనా భుజాల కిందనుండి వీపు మీదగా ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆమె సళ్ళ మీదగా పట్టుకున్నాడు.
ఇప్పటి దాకా రాము ఏదో యాక్సిడెంటల్ గా జరీనా సళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది.

(To B Continued………….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *