రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 52 29

మహేష్ : కొరియర్ చేరడానికి మూడు రోజు టైం పడుతుంది.
జరీనా : కరెక్టే….కాని కొన్ని మెజర్ మెంట్లు నీకు ఇవ్వలేను….అవి నా భర్త నుండి తీసుకుని వస్తాను….
మహేష్ : ఓహ్….కాని లేట్ అవుతుంది కదా….
జరీనా : అయితే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి రేపు చెప్పొచ్చు కదా….
మహేష్ : సరె…..ఒక్కసారి వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను…..
అంటూ మహేష్ ఫోన్ తీసుకుని వాళ్లకు ఫోన్ చేయడంతో వాళ్ళు కూడా సరె అన్నారు.
జరీనా : సరె….నేను ఫామ్ ఈ రాత్రికి ఫిల్ చేస్తాను….రేపు వాళ్లకు ఫోన్ చేసి చెప్పేద్దాం….
మహేష్ కూడా సరె అన్నట్టు తల ఊపాడు.
జరీనా : సరె….మహేష్….ఇక వెళ్తాను….
మహేష్ : ఇవ్వాళ ప్రాక్టీస్ చేయరా…
జరీనా : లేదు….రేపు చేద్దాం…..
మహేష్ : మరి జిమ్ కి వెళ్తున్నారా….
జరీనా : లేదు మహేష్….రేపు జిమ్ కి కూడా వెళ్లను….రెస్ట్ కావాలి….
డాన్స్ ప్రాక్టీస్ లేదనగానే మహేష్ నిరుత్సాహపడిపోయాడు….కాని ఆమెని బలవంతపెట్టలేక మెదలకుండా ఉండిపోయాడు.
************
తరువాత రోజు జరీనా తొందరగా లేచి తన కొడుక్కి పాలు పట్టి….ఇంకో గదిలోకి వెళ్ళి breast pump తీసుకుని ఒక బాటిల్ లో పాలు పట్టింది.
బాటిల్ ఫిల్ చేసిన తరువాత breast pump తీసుకుని తన భర్త అయూబ్ కి తెలియకుండా దాచిపెట్టింది.
పాల బాటిల్ తీసుకుని తన హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో పెట్టింది.
కాలేజీకి వెళ్ళిన తరువాత బాటి తీసుకుని రాజన్నకి ఇచ్చింది.
అది చూసి రాజన్న చాలా ఆనందపడిపోయాడు.
రాజన్న : మీరు చాలా మంచివారు మేడమ్….లేకపోతే ఒక సాధారణ ప్యూన్ కోసం ఇంత పెద్ద హెల్ప్ ఎవరూ చేయరు….
జరీనా : ఓహ్ రాజన్నా…మరీ అంతలా ఎమోషనల్ అవకు….నా కళ్ళ ముందు ఎవరైనా బాధపడుతుంటే చూడలేను…నాకు చేతనైనంత సహాయం చేస్తాను….
రాజన్న : మీ పాలు తాగిన తరువాతైనా నాకు తెలివి ఏమైనా పెరుగుద్దేమో చూద్దాం మేడమ్….
రాజన్న అలా అనగానే జరీనాకి ఆ మాటలు ఎక్కడో తగిలినట్టు అయి….
జరీనా : మరీ పిచ్చిగా ఏది పడితే అది మాట్లాడకు రాజన్నా….ఆడవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో…..

రాజన్న : సారీ మేడమ్….ఏదో నోటి దూల కొద్దీ అలా మాట్లాడతాను….కాని నా మనసులో ఎటువంటి చెడు అభిప్రాయం లేదు….
జరీనా : ముందు నోరు మూసుకుని ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో…..ఇంకో విషయం నేను నీకు పాలు తెస్తున్న సంగతి ఎవరికీ చెప్పకు… నువ్వు ప్రామిస్ చేసారు గుర్తుందా….
రాజన్న : తప్పకుండా మేడమ్….నా ప్రాణం పోయినా ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పను….మనిద్దరి మధ్యే ఉంటుంది…..
జరీనా : ఇక వెళ్ళు….
అక్కడ నుండి ఆ రోజు కాలేజీ నుంది ఇంటికి వచ్చింది జరీనా.
ఇంటికి వచ్చిన తరువాత జరీనా తన తల్లి హెల్ప్ తీసుకుని డాన్స్ కాంపిటేషన్ కోసం మహేష్ ఇచ్చిన ఫారమ్ ని పూర్తి చేసింది.
తన భర్త అయూబ్ హెల్ప్ తీసుకుందామంటే ఎందుకు, ఏమిటి అని ప్రశ్నలు వేస్తాడని ఆయన హెల్ప్ తీసుకోలేదు.
మెజర్ మెంట్లు తీసుకోవడం పూర్తి అయిన తరువాత జరీనా వాళ్ళ అమ్మ, నాన్న అక్కడ నుండి వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోయారు.
వాళ్ళు వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి కాలింగ్ బెల్ మోగడంతో జరీనా తలుపు తీసింది.

ఎదురుగా రాము నిల్చుని ఉన్నాడు.
అతన్ని చూడగానే జరీనాకు జిమ్ కి వెళ్ళాలని గుర్తుకొచ్చింది.
కాని నిన్ననే రవికి జిమ్ కి రానిని చెప్పడం గుర్తుకొచ్చింది.
రాము లోపలికి వచ్చి అక్కడ హాల్లో ఉయ్యాలలో పడుకుని ఆడుకుంటున్న జరీనా వాళ్ళ అబ్బాయి సలీమ్ తో ఆడుకుంటున్నాడు.
జరీనా కూడా లోపలికి వచ్చి…
జరీనా : సారీ రాము….నీకు చెప్పడం మరిచిపోయాను….ఇవ్వాళ నేను జిమ్ కి వెళ్లడం లేదు…అందుకని నువ్వు వెళ్ళిపోయి చదువుకో…..
రాము ఆ మాట వినగానే ఒక్కసారిగా డిసప్పాయింట్ అయ్యి అక్కడ నుండి వెళ్ళబోతూ….
రాము : మేడమ్….కొంచెం వాటర్ ఇస్తారా…..
జరీనా : ఫ్రిజ్ లో ఉన్నాయి తీసుకుని తాగు….
అంటూ తన చేతిలోకి ఫోన్ తీసుకుని మహేష్ కి కాల్ చేస్తున్నది….కాని అవతల మహేష్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు.
దాంతో జరీనా అసహనంగా మళ్ళీ కాల్ చేసింది….కాని మహేష్ ఆన్సర్ చేయడం లేదు.
అంతలో రాము ఫ్రిజ్ లో వాటర్ తాగి జరీనాకు బై చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.
రాము వెళ్ళిపోవడం చూసి జరీనా, “ఇప్పుడు మహేష్ ఫోన్ ఎత్తడం లేదు….ఏదో పనిలో ఉండి ఉంటాడు…కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి కొలతలు చెప్పాలి….మళ్ళి లేటయితే కాంపిటేషన్ కి డ్రస్ రావడం లేటయిపోతుంది…ఫోన్ చేసి మెజర్ మెంట్లు చెబితే సరిపోతుంది….దానికి మహేష్ ని ఇక్కడి దాకా పిలవడం దేనికి…..” అని అనుకుంటూ రాముని పిలవడానికి మెయిన్ డోర్ తీసుకుని బయటకు వచ్చింది.

కాని అప్పటికే రాము లిఫ్ట్ లో నుండి కిందకు దిగి పార్కింగ్ లో తన బైక్ తీసి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు.

బయట రాకు కనిపించకపోయే సరికి జరీనా మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చి ఫోన్ తీసుకుని రాముకి ఫోన్ చేసింది.
అప్పుడే బైక్ స్టార్ట్ చేసి బయలుదేరబోతున్న రాము తన సెల్ మోగేసరికి, “అబ్బా….అసలే చిరాగ్గా ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నారు,” అని అనుకుంటూ పాకెట్ లో ఉన్న ఫోన్ తీసుకుని చూసాడు.
జరీనా మేడమ్ పేరు కనిపించేసరికి అప్పటి దాకా ఉన్న చిరాకు మొత్తం ఎగిరిపోయి రాము మొహంలో నవ్వు వచ్చింది.
రాము వెంటనే ఫోన్ ఎత్తి, “హలో….చెప్పండ్ మేడమ్….” అన్నాడు.
జరీనా : రాము….వెళ్ళిపోయావా….ఎక్కడున్నావు…..

రాము : ఇంకా వెళ్ళలేదు మేడమ్….కిందనే బైకి స్టార్ట్ చేసి వెళ్దామనుకుంటున్నాను….
జరీనా : హమ్మయ్యా….ఇంకా వెళ్ళిపోయావేమో అని కంగారు పడ్డాను…..
రాము : అంత కంగారెందుకు మేడమ్….విషయం ఏంటి….
జరీనా : నువ్వు పైకి రా….నీతో చిన్న పని ఉన్నది….
అంటూ ఫోన్ కట్ చేసింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *