రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 52 29

మహేష్ : ఎందుకలా అనిపిస్తున్నది…..
జరీనా : ఆ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి వేసుకున్న స్కర్ట్ చూడు….మరీ చిన్నదిగా ఉన్నది….డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు పైకి లేసుద్ది.
మహేష్ : అవునా…..
జరీనా : లెగ్గిన్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్న డ్రస్ ఏమైనా ఉన్నదేమో చూద్దాం….
మహేష్ : వేరేవి మీకు కంఫర్ట్ గా ఉండే డ్రస్ లు చూద్దాం….
జరీనా : అవును….నాకు అంత పొట్టి డ్రస్ లు వేసుకుని స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయలేను….నా పరిస్థితి అర్ధం చేసుకో మహేష్…పైగా స్కూల్లో పిల్లలు అందరూ ఉంటారు……
జరీనా అలా పొట్టి డ్రస్ వేసుకున్నందు వలన తనకు ఏమీ ఉపయోగం లేదు.
పైగా అది మిగతా వాళ్లందరికీ ఫ్రీ షో చేసినట్టు అవుతుంది. దాని వల్ల తనకు ఏ ఉపయోగం లేదన్నట్టు ఆలోచించాడు మహేష్.
మహేష్ : మీరు చెప్పింది నాకు అర్ధమయింది మేడమ్…..వేరే డ్రస్ లు చూద్దాం…
జరీనా సరె అన్నట్టు తల ఊపింది.
మహేష్ ఇంకో ఫోటో చూపించి…..
మహేష్ : ఇది ఎలా ఉన్నది మేడమ్….
జరీనా : కాని టాప్ చాలా చిన్నది మహేష్….నా నడుము బాగా కనిపిస్తుంది….
మహేష్ : ఈ డ్రస్ లో చాలా బాగుంటారు మేడమ్….కత్రినా లాగా అందంగా ఉంటారు….
జరీనా : కాని నేను కత్రినా కైఫ్ ని కాదు కదా……
మహేష్ : కత్రినా కంటే మీరే చాలా అందంగా ఉన్నారు మేడమ్….
జరీనా : మరీ ఎక్కువగా నన్ను ఎత్తేయకు…..
మహేష్ : సరె…..మరి ఇదెలా ఉన్నది….(అంటూ ఇంకో డ్రస్ చూపించాడు….అది షోల్డర్ లెస్ టాప్….లెగ్గిన్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి)
జరీనా : ఈ డ్రస్ చాలా బాగున్నది మహేష్….కాని షోల్డర్ లెస్ టాప్…..

మహేష్ : మనం స్టేజీ మీద ఉంటాము మేడమ్…జనాలు మనకు చాలా దూరంగా ఉంటారు…అంత క్లియర్ గా కనిపించదు. అదీ కాక ఈ డ్రస్ మనం చేసే పాటకు కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది….

దాంతో జరీనా ఒప్పుకోక తప్పక సరె అన్నట్టు తల ఊపింది.
మహేష్ : నేను ఈ డ్రస్ ఆర్డర్ ఇస్తాను…..
జరీనా సరె అన్నట్టు మళ్ళీ తల ఊపింది.
మహేష్ : మీరు సైజు చెప్పినట్టయితే వాళ్ళు డ్రస్ కుడతారు….
జరీనా : అయితే నేను వెళ్ళి మెజర్ మెంట్ ఇస్తాను…..
మహేష్ : వీళ్ళు డైరెక్ట్ టైలర్స్ కాదు మేడమ్….వీళ్ళు డిజైనర్ ద్వారా మాత్రమే ఆర్డర్ తీసుకుని కుడతారు…
జరీనా : మరి ఎలా….నాకు టైలర్ లా కొలతలు ఇవ్వడం నాకు తెలియదు…..
మహేష్ : సరె….నేను వాళ్ళకు ఫోన్ చేస్తాను….
అంటూ వాళ్లకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు.
తరువాత మహేష్ జరీనా వైపు చూసి….
మహేష్ : వాళ్ళు చెప్పేదాని ప్రకారం….ఈ బుక్ లో ఉన్న ప్రతి డ్రస్ వెనకాల ఒక కేటలాగ్ ఉన్నదంట….దానిలో మెజర్ మెంట్లు పూర్తి చేసి వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం చేయమన్నారు.
జరీనా : వాళ్ళు చాలా ఫ్రొఫెషనల్ గా ఉన్నారు…..

మహేష్ : అవును….అంతేకాక డ్రస్ కి 40,000 దాకా చార్జ్ చేస్తాను….
జరీనా : చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా…..
మహేష్ : అవును మేడమ్….ఈ డిజైనర్స్ సినిమా వాళ్లకు కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేస్తారు….
జరీనా : అవునా….
మహేష్ : మీకు ఈ డ్రస్ నచ్చినట్టయితే….మనం కొలతలు తీసుకుని ఇవ్వాళే వాళ్ళకు పంపిద్దాము….మనం ఎంత తొందరగా పంపిస్తే డ్రస్ అంత తొందరగా కాంపిటేషన్ ముందే వచ్చేస్తాయి.
జరీనా : సరె….అలాగే చేద్దాం….నీ దగ్గర టేపు ఉన్నదా….
మహేష్ : హా….రూమ్ లో ఉన్నది….
జరీనా : ముందు కేటలాగ్ చదవనివ్వు…..
అంటూ జరీనా ఆ బుక్ వెనకాల ఉన్న కేటలాగ్ చదువుతున్నది.
అలా చదువుతున్న ఆమె ఒక పాయింట్ దగ్గరకు రాగానే మొహంలో నెత్తురు చుక్క లేనట్టు పాలిపోయింది.
అంతలో మహేష్ లోపలి నుండి టేప్ తీసుకుని వచ్చాడు.
జరీనా : మహేష్….మనం మెజర్ మెంట్లు రేపు పంపిద్దాము….
మహేష్ : లేదు మేడమ్….ఇవ్వాళే పంపించాలి….ఇవ్వాళ పంపిస్తేనే మనం కరెక్ట్ టైంకి డ్రస్ వస్తుంది….రేపు పంపిస్తే మళ్ళీ లేటవుతుంది…..
జరీనా : కాని ఈ రోజు బుధవారమే కదా….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *