రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 51 66

ఫ్రాన్సిస్ : కాని ఒక్క విషయం…వాళ్ళు ఇదివరకటిలా గొడవలు చేయడం లేదు…అందరితో చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు. ఇలాగే వాళ్ళు చక్కగా ఉంటే మార్కులు ఇప్పుడు రాకపోయినా తరువాత అయినా వస్తాయి….ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది….
జరీనా : చాలా థాంక్స్ సార్….
ఫ్రాన్సిస్ : కాని జరీనా…..మనకు కావలసింది రిజల్ట్ మాత్రమే….నీకు అది కూడా తెలుసు కదా….
జరీనా : మీరు చెప్పేది నాకు అర్ధమయింది సార్….
ఫ్రాన్సిస్ : నాకు తెలుసు జరీనా….వాళ్లను ఇంటి నుండి బయటకు తీసుకొచ్చి నువ్వుండే అపార్ట్ మెంట్ లోనే రెంట్ కి ఉండేలా చేసారు….ఇప్పుడు వాళ్ల మీద నీ responsibility ఇంకా పెరిగింది.
జరీనా : అవును సార్….నాక్కూడా అదే టెన్షన్ గా ఉన్నది….
ఫ్రాన్సిస్ : సరె….నేను నీకు ఒక హెల్ప్ చేస్తాను….నీకు వాళ్లతో ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే నాకు వెంటనే ఫోన్ చెయ్యి…..నేను వెంటనే వాళ్ల మీద action తీసుకుంటాను….
జరీనా : చాలా థాంక్స్ సార్….
ఫ్రాన్సిస్ : కాని ఇంకో విషయం….మీరు మీ concentration మొత్తం వీళ్ల ముగ్గురి మీదే చేయకండి….
జరీనా : అలా ఎప్పటికీ జరగదు సార్….స్కూల్లో నేను అందరినీ ఒకేలా చూస్తున్నాను….కాని వాళ్ళకు ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్ లాగా కొంచెం extra time తీసుకుని చెబుతున్నాను….అంతే….
ఫ్రాన్సిస్ : నాకు మీరు చెప్పేది అర్ధమయింది….
***********
జరీనా కాలేజీ నుండి ఇంటికి వెళ్లగానే వాళ్ల అమ్మ సలీమ్ ని జరీనాకి అప్పగించి జరీనా తండ్రితో కలిసి వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోయింది.
సలీమ్ కి పాలు పట్టిన తరువాత టీ చేసుకుని హాల్లోకి వచ్చి టీవి చూస్తూ సోఫాలో కూర్చుని తాగుతున్నది.
అంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగేసరికి….జరీనా లేచి వెళ్ళి తలుపు తీసింది.
ఎదురుగా రవి నిల్చుని ఉన్నాడు.
జరీనా : రవీ….నువ్వా….ఇప్పుడు వచ్చావేంటి….
రవి : ఏం లేదు మేడమ్….మీరు జిమ్ సూట్ కొనాలని చెప్పా కదా….మీరు కొన్నారో లేదో అని తెలుసుకుందామని వచ్చాను.
జరీనా : లేదు రవి….ఇంకా కొనలేదు….కుదరడం లేదు….ఈ వీకెండ్ లో తప్పకుండా కొంటాను….
రవి : మీరు దాని గురించి ఆలోచించకండి….నేను జిమ్ సూట్ ని తీసుకొచ్చాను….కాకపోతే మీ డ్రస్ సైజు నాకు తెలియదు. అందుకని మూడు సైజులు తీసుకొచ్చాను…మీకు సరిపోయినది ఉంచుకుని మిగతా రెండు తిరిగిచ్చేయండి….నేను షాప్ ఓనర్ తో మాట్లాడి వచ్చాను.
జరీనా : ఓహ్ రవి…అలా ఎందుకు తీసుకొచ్చావు…..నువ్వు ముందు నీ స్టడీస్ మీద శ్రధ్ధ పెట్టు…అదే నీకు ఇంపార్టెంట్….
రవి : నేను తరువాత చదువుకుంటాను మేడమ్…మీరు సూట్ వేసుకుని చూస్తే…మిగతా రెండు మీరు రేపు జిమ్ కి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తే నేను వాటిని రిటన్ చేస్తాను.
జరీనా : థాంక్స్ రవి….నా కోసం నువ్వు చాలా కష్టపడుతున్నావు….
రవి : అలాంటిదేం లేదు మేడమ్….ఇక వెళ్తాను…..
అంటూ రవి అక్కడ నుండి బయలుదేరాడు.
***********
జరీనా : చాలా థాంక్స్ రాము…నువ్వు కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావు….నేను జిమ్ కి వెళ్లాలి….
రాము : ఫరవాలేదు మేడమ్….సలీమ్నిద్ర పోతున్నాడా….
జరీనా : అవును….నువ్వు చదువుకుంటూ వాడిని చూసుకో….
రాము : అవును మేడమ్….ఈ టైం నేను చదువుకోవడానికి use చేస్తున్నాను….
జరీనా : నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి రాము. నీకు ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు. సరె నేను డ్రస్ మార్చుకుని వస్తాను.
అంటూ జరీనా లోపలికి వెళ్ళి జిమ్ డ్రస్ వేసుకుని హాల్లోకి వచ్చింది.
జిమ్ డ్రస్ లో జరీనాని చూసి రాము ఆమె వైపు కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తున్నాడు.
షార్ట్ వేసుకోవడంతో ఆమె కాళ్ళు వాక్సింగ్ చేసి నున్నగా మెరిసిపోతున్నాయి….ఆమె మామిడి పళ్ళ లాంటి సళ్ళు స్పోర్ట్ బ్రా లో బంధించి ఉన్నాయి.
జరీనాని అలా ఆ డ్రస్ లో ఎప్పుడూ చూసి ఉండకపోయే సరికి ఆమె చాలా మోడ్రన్ గా కనిపిస్తున్నది.
దాంతో రాము కన్నార్పకుండా ఆమెను చూస్తున్నాడు.

జరీనా : నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి రాము. నీకు ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు. సరె నేను డ్రస్ మార్చుకుని వస్తాను.

అంటూ జరీనా లోపలికి వెళ్ళి జిమ్ డ్రస్ వేసుకుని హాల్లోకి వచ్చింది.
జిమ్ డ్రస్ లో జరీనాని చూసి రాము ఆమె వైపు కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తున్నాడు.
షార్ట్ వేసుకోవడంతో ఆమె కాళ్ళు వాక్సింగ్ చేసి నున్నగా మెరిసిపోతున్నాయి….ఆమె మామిడి పళ్ళ లాంటి సళ్ళు స్పోర్ట్ బ్రా లో బంధించి ఉన్నాయి.
జరీనాని అలా ఆ డ్రస్ లో ఎప్పుడూ చూసి ఉండకపోయే సరికి ఆమె చాలా మోడ్రన్ గా కనిపిస్తున్నది.
దాంతో రాము కన్నార్పకుండా ఆమెను చూస్తున్నాడు.

5 Comments

Add a Comment
  1. Next post please

  2. Why I have not received the next episode ie story no.52.

    1. The story is discontinued or what.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *