రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 50 46

శ్యామల సరే అంటూ తన చేతులను తన సళ్ళ మీద నుండి తీసేసి వడ్డించడానికి గరిట అందుకున్నది.
అంజలి అందరి ప్లేట్లలో భోజనం వడ్డిస్తున్నప్పుడు ఊగుతున్న ఆమె సళ్ళను శేఖర్ కసిగా….అంగుళం అంగుళం ఆబగా చూస్తున్నాడు.
రాము కూడా శ్యామల అంజలికు హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు బరువుగా ఊగుతున్న సళ్లను తన కళ్ళు రెండింతలు చేసుకుని చూస్తున్నాడు.
రాము : ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం మరిచిపోయాను….అన్నా….వదిన సళ్ళు భలే పెద్దవి….నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి. పెళ్ళయి టెన్త్ చదివే పిల్లాడు ఉన్నా షేపులు ఏమాత్రం చెదరకుండా నిగడదన్ని ఉన్నాయి….వదిన రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎంత మంది వీటిని చూసి టెంప్ట్ అయి ఉంటారో…..
రాము అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పేసరికి శ్యామల బుగ్గలు సిగ్గుతో ఎర్రగా అయిపోయాయి.
ఆ సిగ్గుతో శ్యామల తన చేతిలో ఉన్న గరిట వదిలేసి తన చేతులను మళ్ళీ తన సళ్ళకు అడ్డంగా పెట్టుకున్నది.
రాము : సరె….సరె….వదినా నువ్వు అలా చేతులు అడ్డం పెట్టుకుంటానంటే ఇక నేను పొగడకుండా మెదలకుండా కూర్చుంటాను.
దాంతో అందరు ఒక్కసారిగా నవ్వేసారు.
శేఖర్ మాత్రం వాళ్లతో మాట్లాడుతూనే అంజలి మీద తన చూపుని తిప్పలేదు.
కొద్దిసేపటికి నలుగురూ ఏదో తిన్నామని అనిపించారు.
వాళ్ళ ఆలోచనలు భోజనం మీద లేదని వాళ్ల నలుగురికీ ఎవరికి వారు తెలుసు.
అందరు కలిసి బెడ్ రూమ్ లోకి చేరారు.
అప్పటికే భోజనం చేస్తున్నంతసేపు అరగంట పాటు నడుం పై భాగం ఏమీ లేకుండా నగ్నంగా ఉండటం…దానికితోడు… రాము, శేఖర్ ల చిలిపి మాటలు…జోక్స్ తో శ్యామల, అంజలి కూడా ఫ్రీగా ఉండటం మొదలుపెట్టారు.
రాము ఇంకో దుప్పటి తీసుకుని బెడ్ మీద వేసాడు.
అంజలి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి అద్దంలో తనను తాను చూసుకుంటూ అప్పటి దాక లూస్ గా వదిలేసిన తన పొడవాటి జుట్టుని ముడి వేస్తున్నది.
అది చూసి శ్యామల కూడా తన జుట్టు జడ వేసుకుంటున్నది.
వాళ్ళిద్దరిని అలా చూసిన రాము బెడ్ మీద దుప్పటి వేయడం మర్చిపోయి అలాగే వాళ్ళిద్దరిని చూస్తున్నాడు.
నగ్నంగా కనిపిస్తున్న వాళ్ళిద్దరి వీపులు…వాటిమీద దోపూచులాడుతున్న వాళ్ళ పొడవాటి కురులు…చూసి రాముకి శ్యామల సళ్ళని అలాగే పట్టుకుని పిసకాలని అనిపించింది కాని బలవంతం మీద ఆపుకున్నాడు.
ఇంతలో శేఖర్ వాళ్ళిద్దరి దగ్గరకు వెళ్ళి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
దాంతో రాము కూడా వాళ్ళీద్దరి దగ్గరకు వెళ్ళి శ్యామల వారిస్తున్నా వినకుండా ఆమెను పట్టుకుని బెడ్ మీదకు తోసి ఆమెని పైనుండి కింద దాకా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాడు.
ఇటు వైపు శేఖర్ కూడా అంజలిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
శేఖర్ ఎదురుగా అతని భార్య శ్యామలని అనుభవించడం రాముకి చాలా కసిగా ఉన్నది….ఇంతకు ముందు ఆమెను అనుభవించినా అప్పుడు టెన్షన్ లో సరిగా ఎంజాయ్ చేయలేదు.

శ్యామలకి కూడా ఈ అనుభవం చాల థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది.
రాము తనని పొగడటం….అంజలి కంటే తనే అందంగా ఉన్నానని రాము చెప్పడం శ్యామలకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.
అంజలి మాత్రం తన ఒంటి మీద మరో మగాడి చేతులు పడుతుండటంతో….అతన్ని ఆపలేక సతమతమయిపోతున్నది.
రాము శ్యామల ఒంటి మీద ఎక్కడబడితే అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ, “వదినా….లంగా కూడా తీసేయ్యచు కదా,” అన్నాడు.
శ్యామలకు మనసులో రాము చెప్పినట్టు వినాలని ఉన్నా పక్కన తన మొగుడు ఉండటంతో కొంచెం ఇబ్బందిగా శేఖర్ వైపు చూసింది.

దాంతో రాము కూడా వాళ్ళీద్దరి దగ్గరకు వెళ్ళి శ్యామల వారిస్తున్నా వినకుండా ఆమెను పట్టుకుని బెడ్ మీదకు తోసి ఆమెని పైనుండి కింద దాకా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాడు.

ఇటు వైపు శేఖర్ కూడా అంజలిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
శేఖర్ ఎదురుగా అతని భార్య శ్యామలని అనుభవించడం రాముకి చాలా కసిగా ఉన్నది….ఇంతకు ముందు ఆమెను అనుభవించినా అప్పుడు టెన్షన్ లో సరిగా ఎంజాయ్ చేయలేదు.
శ్యామలకి కూడా ఈ అనుభవం చాల థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది.
రాము తనని పొగడటం….అంజలి కంటే తనే అందంగా ఉన్నానని రాము చెప్పడం శ్యామలకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది.
అంజలి మాత్రం తన ఒంటి మీద మరో మగాడి చేతులు పడుతుండటంతో….అతన్ని ఆపలేక సతమతమయిపోతున్నది.
రాము శ్యామల ఒంటి మీద ఎక్కడబడితే అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ, “వదినా….లంగా కూడా తీసేయ్యచు కదా,” అన్నాడు.
శ్యామలకు మనసులో రాము చెప్పినట్టు వినాలని ఉన్నా పక్కన తన మొగుడు ఉండటంతో కొంచెం ఇబ్బందిగా శేఖర్ వైపు చూసింది.

కాని శేఖర్ మాత్రం వాళ్ళను పట్టించుకోకుండా తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి అంజలి లంగా ముడి విప్పేసాడు.

2 Comments

Add a Comment
  1. This is west story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *