రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 49 38

ఆ మాట వినగానే రాము ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి శ్యామల మొహంలోకి చూసి, “దీనెమ్మ….ఇది ఎలా కనిపెట్టింది…దీని తెలివి మామూలుగా లేదు….అన్నీ బాగానే observe చేస్తున్నది,” అని మనసులో అనుకుంటూ ఆమెతో మాత్రం, “నీకు ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది,” అని అడిగాడు.
“ఏం లేదు….బాలుని చదివించడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రగతి అక్కతో చనువుగా ఉండటం….ఆమె ఇంట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు కసిగా చూడటం నేను గమనించాను,” అన్నది శ్యామల.
“అమ్మ….దీనెమ్మో….దీనితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి….ఆవలిస్తే పేగులు లెక్కబెట్టేలా ఉన్నది….అయినా దీనికి ఇంత observation ఎలా ఏడిసింది…” అని అనుకుంటూ శ్యామల వైపు చూసి ఇక తప్పదన్నట్టు, “అవును….ప్రగతి అత్తను కూడా దెంగాను,” అన్నాడు.
శ్యామల రాము వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ మిగతా వాళ్ళు ఎవరో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలంతో, “మీ అత్తయ్య ప్రగతి కాకుండా మిగిలిన ఇద్దరు ఎవరు …?” అనడిగింది.
“అబ్బ వదినా….ఇప్పుడు ఆ డీటైల్స్ అవసరమా…తరువాత చెబుతాలే,” అంటూ శ్యామల ముచ్చికలను నలుపుతున్నాడు రాము.
“సరే గాని…..మీ అత్తయ్యని కూడా అడిగావా,” అన్నది శ్యామల.
దాంతో రాము అర్ధం కానట్టు శ్యామల వైపు చూసాడు.
“అదేరా…మొద్దూ….ఇంతకూ ముందు నన్ను అడిగావు కదా….అది,” అన్నది శ్యామల.
“ఏమడిగాను ….” అనడుగుతూ శ్యామలను ఏం అడిగాడో గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు రాము.
“అదేరా…నా బ్యాక్ చేస్తా అన్నావు కదా…అది….” అంటూ రాము మడ్డని పిసుకుతున్నది శ్యామల.
అప్పుడు శ్యామల దేని గురించి అడుగుతున్నదో అర్ధమయిన రాము చిన్నగా నవ్వాడు.
“ఎందుకు నవ్వుతున్నావు…?” అనడిగింది శ్యామల.
“ఏంలేదు…నేను అడిగాను కాని నువ్వు ఇచ్చవా..” అంటూ రాము శ్యామల కళ్ళల్లోకి చిలిపిగా కళ్ళలోకి చూసాడు.
“అబ్బా….ఇంతకు ముందు నా బ్యాక్ దెంగావు కదరా….ఇంతకు మీ అత్తయ్య ఇచ్చిందా…” అంటూ శ్యామల రాము మడ్డని ఊపటం ఆపింది.
“మా అత్తయ్య బ్యాక్ కూడా దెంగాను….” అంటూ రాము తన చేతిని శ్యామల పిర్రల కిందకు పోనిస్తూ, “నీ సీటు చూస్తుంటే తిక్కరేగిపోతుంది…అందుకనే ఎప్పుడు నీ గుద్ద దెంగాలనిపిస్తుంది,” కసిగా అన్నాడు.
“స్స్స్….అంత నచ్చిందా….” అనడిగింది శ్యామల మత్తుగా.
“పిచ్చ….పిచ్చగా…నచ్చింది,” అంటూ రాము ఇంకా కసెక్కిపోతున్నాడు.
“నీ మొగుడు ఎప్పుడూ నీ గుద్ద కావాలని అడగలేదా… ” అనడుగుతూ రాము తన చేతిని శ్యామల పిర్రల చిలికలో రాస్తున్నాడు.
“నా మొగుడికి అంత యావ లేదు….జస్ట్….ముందు వైపు నుండి చేస్తాడు….అంతె….” అన్నది శ్యామల మత్తుగా.
రాము తన వేలిని గుద్ద చుట్టూ రాస్తూ, “మరి….నీ మొగుడు ఏదో పగలదీసేలా….అనితను దెంగుతానని అడుగుతున్నాడు,” అని అన్నాడు.
“నా మొగుడి బుధ్ధి తెలియంది కాదు కదా…సొంత పెళ్ళాన్ని సరిగా సుఖపెట్టడం చేతకాదు కాని….పరాయి ఆడదాన్ని చూస్తే మాత్రం చొంగ కార్చుకుంటాడు,” అన్నది.

“సరే….అన్నయ్య సంగతి ఇప్పుడెందుకులే కాని….మరి ఇప్పుడు ఇస్తావా,” అనడిగాడు రాము.

“స్స్….ఏంటిరా….ఏం కావాలి….ఇలా చంపుతున్నావేంటి….” శ్యామల వణుకుతున్న గొంతుతో అడుగుతున్నది.
ఆమె గొంతు బొంగురు పోయి…నోట్లో నుండి మాట బయటకు రావడం లేదు.
“నీ …గు…ద్ద..ని…దెంగాలని ఉన్నదే….” అంటూ రాము తన వేలిని శ్యామల గుద్ద పైన గుచ్చాడు.
“వద్దన్నా…నువ్వు ఆగవు కదరా….కాని నువ్వు నా వెనక చేసినప్పుడల్లా బాగా నొప్పి పుడుతున్నది,” అన్నది శ్యామల మత్తుగా.
“నొప్పి లేకుండా చిన్నగా చేస్తాలే….వదినా,” అంటూ తన వేలిని ఆమె గుద్ద మీద రాపాడిస్తున్నాడు రాము.
“ఇవ్వాళ నీ మడ్డ చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తున్నది…చాలా లావుగా ఉన్నట్టున్నది….నాకు నొప్పేస్తే తీసేయ్యాలి మరి…” అన్నది శ్యామల రాము మడ్డ వైపు చూస్తు.
“ఎలా చేయమంటావు….బోర్లా పడుకుంటావా…ఒంగుంటావా,” అనడిగాడు రాము.
“స్స్స్….అబ్బా….ముందు అక్కడ నుండి వేలిని తీయి….రెచ్చగొట్టు చంపుతున్నావు…ఒంగుంటాను…అప్పుడు దూర్చు,” అన్నది శ్యామల కసిగా రాము మడ్డ వైపు చూస్తూ, “ఇవ్వాళ బాగా కసెక్కి లావుగా ఉన్నది…దిగుతుందా,” అంటూ గుటకలు మింగుతున్నది.
రాము తన మడ్డని పట్టుకుని, “ఇంతకు ముందు కూడా నీ గుద్దలో దింపాకదా…ఇప్పుడు కొత్తగా దింపుతున్నట్టు అడుగుతావేంటి,” అన్నాడు.
“ఏమో….ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తుంటే నా వెనక పూకులో దిగుతుందో లేదో అని భయంగా ఉన్నది…” అంటూ తన చేతిని రాము మడ్డ మీద బిగించి మరీ ఆడిస్తున్నది.
“నీ గుద్ద పూకుని లూజు చేస్తాను….అప్పుడు ఇక భయపడాల్సిన అవసరం రాదు,” అంటూ శ్యామల వైపు కసిగా చూసాడు రాము.
రాము శ్యామలను పైకి లేపి ఒక కాలు సోఫా హేండిల్ మీద పెట్టించి ఆమె వెనక నిల్చొని తన చేత్తో మడ్డని పట్టుకుని ఆమె పిర్రల మధ్య రాపాడిస్తూ, “పెట్టనా…వదినా,” అనడిగాడు.
“హ…..మెల్లిగా పెట్టు…” అన్నది శ్యామల వణుకుతున్న గొంతుతో.
దాంతో రాము తన కాలు కొంచెం ఒంచి తన మడ్డని శ్యామల పిర్రల మధ్యలో పూకు మీద ఆనించిపెట్టి, “పెడుతున్నాను…” అన్నాడు.
“స్స్స్…అబ్బా…ఎంత సేపురా….తొందరగా పెట్టు….” అన్నది శ్యామల అసహనంగా.
అలా అంటూ ఆమె తన చేతిని వెనక్కు పోనిచ్చి రాము పిర్రల మీద వేసి తన కేసి గట్టిగా అదుముకున్నది.
దాంతో రాము తన మడ్డని చిన్నగా ఆమె గుద్ద పూకులోకి దించాడు.
“స్స్స్స్..హమ్మ……రాము….నొప్పిగా ఉందిరా….” అంటూ తన నడుముని వెనక్కు జరిపింది శ్యామల.
“ఎం కాదు….కొంచెం ఓర్చుకో…దాదాపుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది,” అంటూ రాము ఒక చేతిని శ్యామల పూకు వీద వేసి పైనుండి కిందకు వేళ్లతో రాపాడిస్తున్నాడు.
“స్స్స్…అబ్బా…చిన్నగా నెట్టు…” అంటూ శ్యామల తన చేతిని పూకుని నలుపుతున్న రాము చేతి మీద వేసి గట్టిగ నొక్కకున్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *