రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 49 38

జరీనా మల్లెపూలు మాల తీసుకుని జుట్టులో పెట్టుకుని….విడి మల్లెపూలను కొన్ని పరుపు మీద జల్లింది.
అలా చక్కగా రెడీ అయిన తరువాత జరీనా ఒక్కసారి తనను తాను అద్దంలో చూసుకుని చాలా అందంగా కనిపించడంతో ఆమె కళ్ళల్లో తృప్తి కనిపించింది.
అలా చూసుకుంటున్నప్పుడు జరీనాకి అనుకోకుండా తన మనసులో, “ఇప్పుడు రాము తనను చూస్తే ఎలా ఉంటుంది…” అని అనుకుంటూ, “మాములుగా నన్ను చూస్తేనే వాడి కళ్ళల్లో కోరిక కనిపిస్తుంది….ఇప్పుడు ఇలా చూసాడంటే ఇక వాడిని ఆపడం చాలా కష్టం….ఖచ్చితంగా మీద పడిపోయి….నన్ను తన ఇష్టం వచ్చినట్టు లంజలా దెంగుతాడు….నాక్కూడా అలా రఫ్ గా దెంగించుకోవాలని ఉన్నది….ఆ కోరిక ఎప్పుడు తీరుతుందో…ఏంటో,” అని అనుకుంటూ తన చేతిని కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళ మీదకు పోనిచ్చి చిన్నగా పిసుక్కున్నది.

(To B Continued………)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *