రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 48 57

రాము : ఒక్కసారి అంటే….రెండు రోజులు మనం నలుగురం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేద్దాం….

శేఖర్ : రెండు రోజులయితే ఓకే….రాము నువ్వు చెప్పేది వింటుంటె…నాకు ఇప్పుడే అక్కడికి రావాలని చాలా ఉబలాటంగా ఉన్నది….అంతా బాగానే ఉన్నది కాని…ఒకటే ప్రాబ్లం….బాలు, సోనియా ఇద్దరు ఉంటారు కదా…అప్పుడు మన నలుగురం ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాము….

రాము : అన్నా….నువ్వు మర్చిపోయినట్టున్నావు…అనిత మనతో రావడం లేదు కదా….ఇక బాలు, సోనియాలతో ప్రాబ్లం ఏంటి…వాళ్ళిద్దరినీ అనిత చూసుకుంటుంది కదా….

శేఖర్ : అయితే అనితని అనుభవించే ఛాన్స్ లేదా….

రాము : అన్నా…విషయం అర్ధం చేసుకొ…నేను ఎవరిని బలవంతంగా ఒప్పించలేను…అనిత మిద ఆశ వదులుకో…

శేఖర్ : సరె…ఏం చేస్తాం…దక్కిందే దక్కుదల…..

కాని రాము శేఖర్ తో మాట్లాడుతుంటే అక్కడకు వచ్చిన శ్యామల వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు విని రాముతో, “బాలుకి, సోనియాకు శనివారం స్కూలు ఉన్నది…ఆదివారం మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటారు…దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి,” అన్నది.

రాముకి ఇక ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాక ఫోన్ లో, “సరె అన్నా…నువ్వు వచ్చిన తరువాత తీరిగ్గా కూర్చుని ప్లాన్ చేద్దాం…ఇది ఫోన్‍లో తేలే పని కాదు,” అన్నాడు.

శేఖర్ కూడా, “సరె….నేను అక్కడికి వచ్చిన తరువాత మాట్లాడుకుందాం,” అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.

రాము కూడా ఫోన్ పెట్టేసి బాలు, సోనియా చేత హోంవర్క్ చేయించిన తరువాత ఎవరి గదుల్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు.

ఉదయాన్నే బాలు, సోనియాను తీసుకుని శ్యామల స్కూలికి వెళ్ళిపోయింది.
రాము కూడా కాలేజికి వెళ్ళిపోయాడు.

కాని రాము శేఖర్ తో మాట్లాడుతుంటే అక్కడకు వచ్చిన శ్యామల వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు విని రాముతో, “బాలుకి, సోనియాకు శనివారం స్కూలు ఉన్నది…ఆదివారం మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటారు…దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి,” అన్నది.

రాముకి ఇక ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాక ఫోన్ లో, “సరె అన్నా…నువ్వు వచ్చిన తరువాత తీరిగ్గా కూర్చుని ప్లాన్ చేద్దాం…ఇది ఫోన్‍లో తేలే పని కాదు,” అన్నాడు.

శేఖర్ కూడా, “సరె….నేను అక్కడికి వచ్చిన తరువాత మాట్లాడుకుందాం,” అని ఫోన్ పెట్టేసాడు.

రాము కూడా ఫోన్ పెట్టేసి బాలు, సోనియా చేత హోంవర్క్ చేయించిన తరువాత ఎవరి గదుల్లోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు.

ఉదయాన్నే బాలు, సోనియాను తీసుకుని శ్యామల స్కూలికి వెళ్ళిపోయింది.
రాము కూడా కాలేజికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఇక అనిత ఒక్కతే ఇంట్లో పని అయిపోయిన తరువాత మేడ మీదకు వెళ్ళి భాస్కర్ ని కిందకు తీసుకువచ్చి ఇద్దరు మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు.
*********
శ్యామల, రాము ఇద్దరు ఒకేసారి బయలుదేరారు…..అలా బయలుదేరిన ఇద్దరు స్కూలు దగ్గరకు వచ్చేసరికి రాము బైక్ పంచర్ అయింది.
దాంతో రాము బైక్ స్టాండ్ వేసి, “అబ్బా….ఇప్పుడే పంచర్ పడాలా,” అని ఎక్కడైనా పంచర్ షాపు ఉన్నదేమో అని చుట్టూ చూస్తున్నాడు.
రాము బైక్ స్టాండ్ వేసి చుట్టు చూడటం గమనించిన శ్యామల పిల్లల్ని ఇద్దరిని స్కూల్లోకి పంపించి రాము దగ్గరకు వచ్చి, “ఏంటి సార్ గారు….ఇక్కడ ఆగారు….ఎవరికి బీట్ కొడుతున్నారు?” అని నవ్వుతూ అడిగింది.

ఆమె అలా అనగానే రాము చుట్టూ చూసి ఎవరూ దగ్గర్లో లేరని చూసిన తరువాత, “ఇంట్లో నిన్ను, అనితను దెంగేసరికే సరిపోతుంది ఇంకా ఎవరిని తగులుకోవలసిన అవసరం లేదు…..ప్రస్తుతానికి మీ ఇద్దరు చాలు,” అంటూ శ్యామలను కసిగా చూస్తూ అన్నాడు.
రాము అలా మాట్లాడతాడని ఊహించని శ్యామల బిత్తరపోయి చుట్టూ చూసి ఎవరు వినలేదని అనుకున్నాక ఆమె ఒక్కసారిగా గట్టిగా గాలి పీల్చుకుని రాము వైపు కొంచెం కోపంగా చూస్తూ, “ఏంటిరా….నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతున్నావు….ఎవరైనా వింటారన్న భయం కూడా లేదా,” అని అన్నది.
“ఎవరు లేరని చూసిన తరువాతే ఆ మాట అన్నాను….అయినా ఉన్నమాట అంటే ఉలుకెందుకు,” అన్నాదు రాము.
“అలా అని ఎక్కడ బడితే అక్కడ అంటారా……” అని ఒక్క సెకను ఆగి మళ్ళీ రాము వైపు చూసి, “ఇంతకీ నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఆగావు,” అనడిగింది శ్యామల.
“బండి పంచర్ అయింది….అందుకని ఇక్కడ దగ్గర్లో పంచర్ షాపు ఉన్నదేమో అని చూస్తున్నా,” అన్నాడు రాము.
“ఇక్కడికి దగ్గరలో పంచర్ షాపులు ఏవీ లేవు….అందుకని నువ్వు బండి ఇక్కడే స్కూల్లో పార్కింగ్ లో పెట్టు,” అన్నది శ్యామల.
“నీకు స్కూలుకి ఇంకా టైం ఉన్నది కదా….నన్ను కొంచెం కాలేజి దగ్గర దింపొచ్చు కదా…..” అనడిగాడు రాము.
శ్యామల తన చేతికి ఉన్న వాచీ చూసుకుని, “సరె….పద,” అంటూ స్కూటీ తీసి స్టార్ట్ చేసి రాము వైపు చూసి, “ఎక్కు దింపుతాను,” అన్నది.
“అదేంటే నీకు దింపాల్సింది నేను కదా…..నువ్వు దింపుతానంటావేంది,” అన్నాడు రాము నవ్వుతూ.
శ్యామలకు మొదట రాము మాటల్లో భావం అర్ధం కాలేదు….తరువాత అర్ధం అయిన తరువాత శ్యామల మొహం సిగ్గుతో ఎర్ర బడింది.
ఆమె రాము వైపు చూసి, “నీకు ఎప్పుడూ అదే ధ్యాసా…..అసలు దానికి అలపు అనేది ఉండదా….ఎప్పుడు చూసినా ఇంట్లో నాది కాని, అనిత పూకుల్లో ఏదో ఒక పూకులో దించడానికే తహతహలాడుతుంటుంది….మెదలకుండా కూర్చో….నీకు కాలేజికి, నాకు స్కూలుకి టైం అవుతుంది,” అన్నది.

3 Comments

Add a Comment
  1. Only one episode

    1. Many episodes

  2. Anna story anna ila undali nenu meku peddha fan ipoya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *