రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 46 76

సుభద్ర వాళ్ళింటి ముందు నిలబడి సతీష్ కాలింగ్‍బెల్ కొట్టే సరికి రెండు నిముషాలకు సుభద్ర వచ్చి తలుపు తీసి ఎదురుగా నిల్చున్న సతీష్‍ని చూసి నవ్వుతూ, “నువ్వా….లోపలికి రా….ఏంటీ ఈ టైంలో….ఆఫీస్‍కి వెళ్ళలేదా,” అంటూ పక్కకు తొలగి సతీష్ లోపలికి రావడానికి దారి ఇచ్చింది.
సతీష్ లోపలికి వస్తూ సుభద్రను పైనుండి కింద దాకా చూస్తూ, “ఇంత అందం ఇంకొద్ది సేపట్లో నా వశమవబోతున్నది… బెడ్ మీద ఇది నా కింద నలగబోతున్నది అన్న ఊహే ఎంత బాగున్నది,” అని మనసులో అనుకుంటూ పైకి మాత్రం సుభద్ర వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఏం లేదు….ఇవ్వాళ ఆఫీస్‍కి వెళ్ళాలనిపించలేదు….సెలవు పెట్టాను…ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుండగా సరె…నీతో కొద్దిసేపు గడుపుదామని వచ్చాను,” అంటూ హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు.
సుభద్ర తలుపు వేసి హాల్లోకి వస్తూ సతీష్ చూపులో, మాటలో తేడా వెంటనే గమనించింది.
కాని సతీష్ మనస్తత్వం తెలిసినది కాబట్టి తనే తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నానేమో అని సుభద్ర సర్ది చెప్పుకున్నది.
సుభద్ర కూడా హాల్లోకి వచ్చి సతీష్‍తో, “ఉండు…జ్యూస్ తీసుకొస్తాను….” అన్నది.
సతీష్ : అలాగే….తరువాత నువ్వు కూడా తాగుదువుగాని…..
సుభద్ర : (తన మనసులో) ఏంటో వీడు ఇవ్వాళ ఏంటో తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడు….
అని అనుకుంటూ కిచెన్‍లోకి వెళ్ళి రెండు గ్లాసుల్లో మ్యాంగో జ్యూస్ పోసుకుని వస్తున్నది.
ఇంతలో సతీష్ తన రెండో నెంబర్ నుండి సుభద్ర ఆదిత్యను వాటేసుకుని ఉన్న ఫోటోని ఆమె ఫోన్‍కి what’s up పంపించాడు.
సుభద్ర రావడం చూసి సతీష్ తన ఫోన్‍ని జేబులో పెట్టుకుని బుధ్ధిగా ఎదురుగా ఉన్న టీపాయ్ మీద పేపర్ చూస్తున్నట్టు నటిస్తున్నాడు.
సుభద్ర ట్రేలో జ్యూస్ గ్లాసులు పెట్టుకుని వచ్చి సతీష్‍కి ఒక గ్లాసు ఇచ్చి ఇంకో గ్లాసు తను తీసుకుని చేతిలో ఉన్న ట్రేని ఎదురుగా ఉన్న టీపాయ్ మీద పెట్టి సతీష్ వైపు చూస్తూ, “ఏంటి సతీష్….సంగతులు,” అనడిగింది.
సతీష్ జ్యూస్ తాగుతూ, “ఏం లేదు…కొత్త విషయాలు నువ్వే ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలి,” అన్నాడు.
సుభద్ర : కొత్తగా ఏముంటాయి సతీష్….అన్నీ రొటీనే….
సతీష్ : ఇదివరకు ఒకసారి మీ ఆయన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇంటికి వస్తున్నాడని చెప్పావు కదా…ఇప్పుడు సరిగ్గా వస్తున్నాడా….లేకపోతే అదే విధంగా కంటిన్యూ అవుతుందా…..
సుభద్ర : లేదు….ఆయనకు ఎప్పుడు చూసినా ల్యాబ్ ఉంటే చాలు….ఏదో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారంట….
సతీష్ : ఏం చేస్తాం….కొంతమంది అంతే….ఇంట్లో అందమైన పెళ్ళాం ఉన్నా పట్టించుకోరు….(అంటూ ఇంటిని చూస్తూ) మీ ఇల్లు ఒక్కసారి చూపించవా….చాలా బాగున్నది….
సుభద్ర : తప్పకుండా…..ముందు జ్యూస్ తాగు….
ఇద్దరూ జ్యూస్ తాగిన తరువాత సతీష్‍కి ఇల్లంతా తిప్పి చూపించింది.
చివరగా బెడ్‍రూమ్ లోకి తీసుకువచ్చిన తరువాత సుభద్ర, “ఇది మాస్టర్ బెడ్‍రూమ్…..ఇది కాక ఇంకో రెండు బెడ్‍రూమ్స్ చూసావు కదా….ఒకటి పిల్లలు వాడుకుంటె….ఇంకోటి గెస్ట్‍లు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఆ బెడ్‍రూమ్ వాడుతారు,” అన్నది.
సతీష్ బెడ్ మీద కూర్చుంటూ, “మీ బెడ్‍రూమ్ చాలా బాగున్నది సుభా….” అన్నాడు.
సతీష్ ఎప్పుడూ లేనిది తనను సుభా అని పిలిచేసరికి సుభద్ర ఒక్కసారి సతీష్ వైపు చూసింది.
ఎందుకంతే ఆదిత్య తప్పితే తనను సుభా అని ఎవరూ పిలవలేదు….చివరకు తన మొగుడు కూడా తనను పూర్తి పేరు సుభద్రా అనే పిలుస్తాడు.
సుభద్ర తన మనసులో, “ఒకవేళ తనకు ఆదిత్యకు మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి వీడికి ఏమైనా తెలిసిందా….లేదు… లేదు….వీడికి నిన్న సూపర్ మార్కెట్‍లో ఫోన్‍లో పేరు చూసాడు అంతే….కాని మా విషయం తెలిసిఉండదు….అయినా ఎప్పుడూ లేనిది వీడు ఇవ్వాళ వచ్చిన దగ్గర నుండీ అదోలా మాట్లాడుతున్నాడు, చూస్తున్నాడు,” అని అనుకుంటూ సతీష్ వైపు చూస్తూ మొహంలోకి తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతూ, “ఏంటి….ఇవ్వాళ కొత్తగా సుభా అని పిలుస్తున్నావు,” అనడిగింది.
సుభద్ర మొహంలో తత్తరపాటుని చూసి సతీష్ నవ్వుకుంటూ, “ఏం లేదు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నప్పుడు కొత్తగా పిలవడంలో తప్పులేదు కదా,” అంటూ సుభద్ర వైపు చూసాడు.
సతీష్ అలా అనగానే సుభద్రకు సగం క్లారిటీ వచ్చేసింది….కాని చీకట్లో బాణం వేస్తున్నాడేమో అని అనుమానంతో బయటపడకుండా, “కొత్త విషయాలు ఏంటి….వచ్చినప్పటి నుండి ఏవో మాట్లాడుతున్నావు….ఇవ్వాళ ఏంటో కొత్తగా ఉన్నావు,” అన్నది.
సతీష్ బెడ్ మీద కదులుతూ, “సుభా….ఈ బెడ్ చాలా బాగున్నది….దీని మీద పడుకుంటే స్వర్గమే కదా…” అంటూ సుభద్ర వైపు కసిగా చూసాడు.
ఒక మగాడి చూపులో వేడి ఆడదానికి వెంటనే తెలిసిపోయిద్ది అన్నట్టు సతీష్ కళ్ళల్లో తన మీద కోరిక కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించడంతో సుభద్రకు ఏం చేయాలో తెలియక కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీలయింది.
కాని సతీష్ ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా సుభద్ర చెయ్యి పట్టుకుని బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టి, “ఏంటి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే నువ్వు అలా నిల్చోవడం ఏమైనా బాగున్నదా,” అంటూ ఆమె భుజం మీద చెయ్యి వేసాడు.

ఇక సుభద్ర ఆగలేక తన భుజం మీద ఉన్న సతీష్ చేతిని తోసేస్తూ, “సతీష్….నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో తెలుస్తుందా,” అంటూ కోపంగా చూసింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Anna story super ga undhi apakunda continu cheyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *