రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 46 76

అలా ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటుండగా కాఫీ తాగేసిన తరువాత సతీష్ బిల్ పే చేసాడు.

ఇక బయలుదేరుదాం అనుకుంటుండగా సుభద్ర వాష్ రూమ్‍కి వెళ్ళొస్తానని చెప్పి ఫోన్ టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళింది.
సతీష్ కూడా చైర్‍లో కూర్చుని చుట్టూ చూస్తున్నాడు.
సుభద్ర వెళ్ళిన రెండు నిముషాలకు ఆమె ఫోన్‍లో మెసేజ్ వచ్చినట్టు నోటిఫికేషన్ డిస్‍ప్లే అయినట్టు ఫోన్ చూపించేసరికి సతీష్ ఫోన్ తీసుకుని చూసాడు.
అందులో ఆదిత్య నుండి మెసేజ్‍స్ వచ్చినట్టు చూపిస్తున్నాయి.
అంతలో సుభద్ర వాష్‍రూమ్ నుండి బయటకు రావడం చూసి ఫోన్ మళ్ళీ టేబుల్ మీద పెట్టేసాడు.
తరువాత ఇద్దరూ కలిసి బయటకు వచ్చేసిన తరువాత ఎవరి ఇళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.
ఇంటికి వచ్చిన తరువాత సతీష్ వెంటనే హెడ్‍ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఇందాక సూపర్ మార్కెట్‍లో సుభద్ర ఫోన్‍లో ఆదిత్యతో మాట్లాడినది వింటున్నాడు.

(ఫోన్‍లో జరిగిన సంభాషణ)
సుభద్ర : హలో…..
ఆదిత్య : హలో సుభా….ఎక్కడ ఉన్నావు….
సుభద్ర : సూపర్ మార్కెట్‍లో ఉన్నా…..
ఆదిత్య : ఏంటి….ఇంట్లోకి కావలసినవి తేవడానికి వెళ్ళావా….
సుభద్ర : హా…..అవును….
ఆదిత్య : చెబితే నేను తెచ్చేవాడిని కదా…..
సుభద్ర : హా…హా….
ఆదిత్య : మరి అంత అందం కందిపోతే ఎలా…..నేను తట్టుకోలేను….
సుభద్ర : అబ్బా….ఛా….
ఆదిత్య : ఏంటి….ఏమడిగినా సమాధానం చెప్పకుండా…హా…హా….అంటున్నావు….
సుభద్ర : ఊహు…..
ఆదిత్య : ఏంటి….పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారా…..
సుభద్ర : హా….అవును….
అదిత్య : మీ ఆయన ఉన్నాడా….
సుభద్ర : ఊహు…..
ఆదిత్య : మరి….నీ ఫ్రండ్ ఎవరైనా ఉన్నారా…..
సుభద్ర : హా…..
ఆదిత్య : ఎంత సేపు పడుతుంది…..
సుభద్ర : అరగంట…..
ఆదిత్య : సరె….నాకు ఇంకో గంటలో క్లాస్ అయిపోతుంది….ఇంటికి వచ్చేయ్….
సుభద్ర : హా…హా….ఆశ….
ఆదిత్య : అబ్బా….తొందరగా నేను చెప్పిన టైంకి ఇంటికి వచ్చేయ్….ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేద్దాం….నా మడ్డ నీ పూకులో దూరడానికి ఎగిరెగిరిపడుతున్నది…..
సుభద్ర : పాపం….బాగా అలవాటయినట్టున్నది….
ఆదిత్య : మరి….నీ అందాలను రుచి చూపించిన తరువాత ఆగుద్దా ఏంటి….నీ అందాలను కొల్లగొట్టడానికి ఎదురుచూస్తున్నది….
సుభద్ర : అంతేలే….తేరగా దొరికా కదా….ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పక్కలోకి లాక్కుంటున్నావు…..
ఆదిత్య : ఏం….నీకు మాత్రం గుల లేదా….బెడ్ మీద నాకన్నా నువ్వే బాగా ఎంజాయ్ చెస్తున్నావు….తెలుసా….
సుభద్ర : చాల్లే ఇక ఆపు…ఉంటాను….
ఆదిత్య : సరె…..వచ్చేస్తావుగా….
సుభద్ర : అబ్బా….వస్తాలే….(అంటూ ఫోన్ కట్ చేసింది)
(ఫోన్‍లో జరిగిన సంభాషణ అయిపోయింది.)
అంతా విన్న తరువాత సతీష్ ఒక్కసారి తన ఫోన్‍లో ఉన్న ఆడియో ఫైల్ వైపు చూస్తూ తాను విన్నది నిజమేనా అన్నట్టు చూసాడు.
సుభద్ర పరాయి మగాడితో దెంగించుకుంటున్నది అన్న ఊహ రాగానే సతీష్ మడ్డ గట్టి పడిపోయింది.
సతీష్ తన చేత్తో మడ్డని రుద్దుకుంటూ కళ్ళు మూసుకునే సరికి కళ్ళ ముందు సుభద్ర ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నిల్చున్నట్టు అనిపించి ఇంకా గట్టిగా తన మడ్డని పిసుక్కుంటూ, “సుభద్రా….ఏం ఉన్నావే….ఈ రోజు నిన్ను ఎలాగైనా పక్కలోకి లాక్కోవాలి,” అని అనుకుంటూ ఫోన్ తీసి అందులొ సుభద్ర అర్ధనగ్న ఫోటోలను చూస్తూ తన మడ్డని ఫ్యాంట్‍లో నుండి బయటకు లాగి చేత్తో పట్టుకుని పైకి కిందకు ఆడిస్తూ కార్చేసుకున్నాడు.
తరువాత రోజు రెడీ అయ్యి సతీష్ ఆఫీస్‍కి సెలవు పెట్టి నేరుగా సుభద్ర వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు.

2 Comments

Add a Comment
  1. Anna story super ga undhi apakunda continu cheyandi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *