రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 39 63

ఇప్పుడు అద్దం ముందు రాశి తన ఒంటి మీద ఎరుపు రంగు జాకెట్, బొడ్దు కింద కట్టుకున్న లంగాతో నిల్చున్నది.
ఎప్పుడూ లొనెక్ జాకెట్ వేసుకునే రాశి…ఆరోజు మాములు జాకెట్ వేసుకునే సరికి కనీసం సళ్ళ మధ్యలో లోయ కూడా రాముకి కనిపించడం లేదు.
డిన్నర్ అయిపోయిన తరువాత రాశి పడుకోవడానికి వెళ్తూ జుట్టు ముడి వేసుకుని బాత్ రూమ్‍కి వెళ్దామని రెడీ అవుతుంది.
అప్పుడే రాము కాలింగ్‍బెల్ కొట్టేసరికి అలాగే బయటకు వచ్చింది.
ఇపుడు రాము తన చేతిని రాశి జుట్టు ముడి మీద వేసి దానికి ఉన్న హెయిర్‍పిన్ తీసేసాడు.
దాంతో రాశి పొడవాటి కురులు ఒక్కసారిగా కిందకు జారుతూ ఆమె వీపు మొత్తం పిర్రల కింద దాకా పరుచుకున్నాయి.
దట్టమైన, పట్టులాంటి పొడవైన రాశి కురులను చూసిన రాము ఇంకా టెంప్ట్ అయిపోతున్నాడు.
రాము అలా టెంప్ట్ అవడం అద్దంలో చూస్తున్న రాశికి బాగా అర్ధమవుతున్నది.
రాము తనకు ఆనుకుని నిల్చోవడంతో రాశి పిర్రలకు అతని మడ్డ కొంచెం గట్టిగానే తగులుతున్నది.
తన వెనకాల రాము నిల్చోవడంతో రాశికి అద్దం లోనుండి కనిపించకపోయినా అతని మొహంలో కనిపిస్తున్న ఫీలింగ్స్ బట్టి చాలా కసితో ఉన్నాడని మాత్రం అర్ధమయింది.
తనని అలా చూస్తున్నప్పుడు రాము కళ్ళల్లో సంతోషంతో కూడిన వెలుగు కనిపించే సరికి రాశికి తన అందం మీద మనసులో గర్వపడింది.
రాశి వేసుకున్న జాకెట్ హుక్స్ వెనక వైపు ఉండటంతో రాము చిన్నగా తల వంచి పట్టులాంటి కురుల మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ పక్కకు జరిపాడు.

అంతకు ముందు పూలు పెట్టుకుని ఉండటంతో విడిపోయిన పూలు రాశి జుట్టులో అక్కడక్కడా చిక్కుకున్నాయి.
రాము తన తలని రాశి జుట్టులోకి దూర్చి గట్టిగా వాసన పీలుస్తూ రుద్దుతున్నాడు.
రాము చిన్నగ ఆమె జుట్టుని భుజం మీద గుండా ముందుకు వేసేసరికి రాశి సళ్ళల్లో ఒకటి పూర్తిగా జుట్టుతో కవర్ అయిపోయి రాశి కురులు నడుము కింద దాకా వేలాడుతున్నాయి.
వీపు మీద ఇక ఏ అడ్డంకి లేకపోవడంతో రాము చిన్నగా రాశి జాకెట్ హుక్స్ ఒక్కొక్కటి తీయడం మొదలుపెట్టాడు.
రాము అలా తన జాకెట్ హుక్స్ మెల్లగా తీస్తుంటే రాశికి సిగ్గు వేసి మత్తుతో కళ్ళు మూసుకున్నాయి.
ఇంతకు ముందు తనతో ఎవరూ అంత స్లోగా ప్రవర్తించకపోవడం…హడావిడిగా తమ కోరికని తీర్చుకుని వెళ్ళిపోవడంతో రాశికి ఇప్పుడు రాము మెల్లగా తనతో బిహేవ్ చేయడం చాలా బాగా నచ్చింది.
రాము చిన్నగా జాకెట్ హుక్స్ మొత్తం తీసి తన చేతులను జాకెట్ కిందగా రాశి భుజాల మీద వేసినిమురుతూ తల కిందకు వంచి ఇసుక ఎడారిలా నున్నగా మెరిసిపోతున్న ఆమె వీపు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
రాము పెదవులు తన వీపు మీద చల్లగా తగిలేసరికి రాశి నోటి వెంట ఆమెకు తెలియకుండానే సన్నటి మూలుగు బయటకు వచ్చింది.
ఒక్క నిముషం రాశి వీపు మొత్తం ముద్దులు పెట్టుకున్న తరువాత రాము తన చేతులను రాశి భుజాల నుండి కిందకు జరుపుతూ జాకెట్‍ని ఆమె చేతుల నుండి కిందకు జరుపుతున్నాడు.
తన ఒంటి మీద జాకెట్ కిందకు జరుగుతుండటంతో అప్పటి దాకా కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న రాశి కళ్ళు తెరిచి అద్దంలో మత్తుగా చూస్తున్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *