రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 39 63

“నాకు ఇంకొంచెం కావాలి…” అన్నాడు రాము పట్టువదలకుండా.
“అలాగే వడ్డిస్తాను…ఉండండి,” అంటూ రాశి అక్కడ నుండి కదలకుండా కూరని గెంటె లోకి తీసుకుని రాము కంచంలో వడ్డించడానికి ముందుకు ఒంగింది.
అలా రాశి ముందుకు ఒంగినప్పుడు ఆమె పైట పక్కకు జరగడంతో లోనెక్ జాకెట్ లోనుండి ఆమె బలిసిన సళ్ళు సగానికి పైగా రాము కళ్ళ ముందు కనిపించాయి.
కాని రాశి తన పైట పక్కకు జరిగిందన్న విషయం గమనించకపోవడంతో అలాగె రాము కంచంలో కూర పెట్టి, “చాలా… ఇంకొంచెం వేయమంటారా,” అనడిగింది.
రాము తన కళ్ళ ముందు కొబ్బరిబోండాల్లాంటి రాశి సళ్ళు జాకెట్ లోనుండి కనిపిస్తుండే సరికి కన్నార్పకుండా వాటినే చూస్తూ రాశి మాటలను పట్టించుకోలేదు.
రాము ఏమీ మాట్లాడకపోయే సరికి రాశి తల ఎత్తి, “ఏంటి….ఏం మాట్లాడరు,” అంటూ రాము వైపు చూసింది.
రాము చూపు ఎక్కడ ఉన్నదో గమనించిన రాశి వెంటనే సరిగ్గా నిల్చుని తన పైట సర్దుకుంటూ రాము వైపు కోపంగా చూస్తూ, “ఏంటి ఇవ్వాళ అన్నీ ఈయనకి అనుకూలంగా జరుగుతున్నాయి,” అని మనసులో అనుకుంటున్నది.

రాశి మొహంలో కోపం చూసిన రాముకి ఆ కోపం తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టు అనిపించడం…వెంటనే ఆమె పెదవుల మీద ఒక చిరునవ్వు తళుక్కుమనడం చూసి రాము కూడా చిన్నగా నవ్వుతూ, “కొంచెం నెయ్యి వేయండి,” అన్నాడు.
రాశి మళ్ళీ ఈ సారి ముందుకు ఒంగితే మళ్ళి ఆమె సళ్లను చూడొచ్చని అనుకున్నాడు.
కాని రాశి మాత్రం రాము వైపు చూసి చిలిపిగా నవ్వుతూ నీ ప్లాన్ నాకు తెలుసు అన్నట్టు అక్కడ ఉన్న నెయ్యి గిన్నె తీసుకుని ముందుకు ఒంగకుండా చిన్నగా రాము పక్కకు వచ్చి నెయ్యి వేస్తున్నది.
రాము తాను అనుకున్నది జరగకపోయే సరికి కొంచెం విసురుగా అన్నం కలుపుకుంటున్నాడు.
అది చూసి రాశి చిన్నగా రాముకి మాత్రమే వినబడేట్టు నవ్వింది.
రాశి నవ్వడం విన్న రాము తన మనసులో ఇలా కాదు అనుకుని మళ్ళి తన చేతిని మళ్ళీ రాశి పిర్రల మీద వేసి ఈసారి కొంచెం గట్టిగా పిసికాడు.
దాంతో రాశి ఒక్కసారిగా అదిరిపడి రెండడుగులు పక్కకు వేసింది.
అది చూసిన ప్రసాద్ తల ఎత్తి రాశి వైపు చూస్తూ, “ఏమయింది వదినా,” అనడిగాడు.
“ఏంలేదు ప్రసాద్….బొద్దింక ఏదో పాకినట్టు అనిపించింది,” అంటూ రాశి తడబడుతు చెప్పింది.
రాశి చెప్పిన ఆన్సర్ విని రాము చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
రాము అన్నం తింటూ తులసి వైపు చూసి, “హారం నచ్చిందా తులసి,” అనడిగాడు.
“నచ్చడం ఏంటి రాము గారు…చాలా బాగున్నది…అందుకే వేసుకున్నాను…నాకు బాగున్నదా,” అనడిగింది తులసి.
ఊహించని విధంగా హారం వచ్చేసరికి తులసి మొహంలో సంతోషం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది.

అది గమనించిన రాము చిన్నగా నవ్వుతూ, “ఆడవాళ్ళకు గోల్డ్ అంటే ఇంత ఇష్టమని ఇప్పుడే తెలిసింది,” అన్నాడు.

ఆమాట వినగానే ప్రసాద్ కూడా అవునన్నట్టు తల ఊపాడు.
తులసి : ఇంతకు ఎలా ఉన్నదో చెప్పలేదు…..
రాము : చాలా బాగున్నది….నీ వలన ఆ హారానికే కొత్త లుక్ వచ్చినట్టు ఉన్నది….
రాము అలా అనగానే తులసి సంతోషంగా నవ్వుతూ భోజనం చేస్తున్నది.
రాము : జనరల్‍గా నేను ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా బిల్స్ తీసేసి ఇస్తుంటాను….కాని ఇవి ఖరీదైనవి కదా….అందుకని బిల్‍తో పాటు ఇచ్చాను…రేపు ఎప్పుడైనా డ్యామేజి అయితే వెంటనే అడగడానికి ఉంటుంది కదా అని అలాగే ఉంచాను….
తులస్ : పర్లేదు రాము గారు….
రాము కూరన్నం తినడం పూర్తి అయిన తరువాత రాశి వైపు కొంటెగా చూసి నవ్వుతూ, “కొంచెం పెరుగు వడ్డిస్తారా,” అనడిగాడు.
రాశి అలాగే అంటూ రాము పక్కకు వచ్చి నిల్చుని పెరుగు గిన్నె కోసం చూసింది.
పెరుగు గిన్నె తులసి కూర్చున్న వైపు ఉండే సరికి రాశికి మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది.
ఆ ఆలోచన రాగానే రాశి తనలో తాను చిన్నగా నవ్వుకుంటూ రాము గమనించకుండా తన పైటని కుడి ఎత్తు మీద నుండి జరిపి పెరుగు గిన్నె అందుకోవడానికి అన్న వంకతో ముందుకు ఒంగింది.
అలా రాశి ముందుకు ఒంగగానే ఆమె కుడి ఎత్తు రాము మొహానికి వెచ్చగా తగిలింది.
రాము చిన్నగా తన మొహాన్ని రాశి కుడి ఎత్తుకేసి రుద్దుతూ తన పెదవులతో ముద్దు పెట్టుకుంటూ….పెదవులతో పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు.
కాని తన పెదవులకు పట్టు చిక్కకపోయే సరికి వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా రాశి ఎత్తుని ముద్దు పెట్టుకుంటూ నాలుకతో చిన్నగా నాకుతున్నాడు.
రాశి కూడా కావాలనే ఆలస్యం చేస్తూ పెరుగు గిన్నె మీద మూత తీసి పక్కన పెడుతూ గెంటె తీసుకోవడానికి వీలైనంత లేట్ చేస్తూ తన కుడి ఎత్తు మీద రాము పెదవులు చేస్తున్న అల్లరిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నది.
అలా ఒక నిముషం పాటు రాము మొహాన్ని తన కుడిఎత్తులో నొక్కిపెట్టిన తరువాత రాశి గిన్నె తీసుకుని సరిగా నిల్చున్నది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *