రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 38 75

దాంతో ప్రసాద్ మడ్డ తులసి మెత్తటి పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటున్నది.
తులసి పిర్రలు మెత్తగా తగిలేసరికి ప్రసాద్ తన మడ్డని ఇంకా గట్టిగా ఆమె పిర్రల మధ్యలో గుచ్చుతూ, “ఇవ్వాళ నీ గుద్ద దెంగాలని ఉన్నదే,” అంటూ ముచ్చికలను పట్టుకుని నలుపుతున్నాడు.
తులసి ఏం మాట్లాడకుండా తన చేతిని వెనక్కు పోనిచ్చి ప్రసాద్ మడ్డని గట్టిగా పట్టుకుని ఊపుతున్నది.
తులసి ఏం మాట్లాడకపోయే సరికి ప్రసాద్, “ఏంటి….మాట్లాడవు…చేయమంటావా,” కసిగా అడిగాడు.
“ఏంటిరా…నీ నస….ఏం చేస్తావు,” తులసి వణుకుతున్న గొంతుతో అడిగింది. (ఇంకా ఉంది………..)

1 Comment

Add a Comment
  1. Inka enni parts rastav bro stop chey.chala,lag and boring.start new one.please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *