రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 37 66

రాము : నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకు బాగా తెలుస్తుంది…నేను చెప్పింది గౌనులో కంటే చీరలో మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారని…చీర దాచని ఎన్నో అందాలను గౌను దాచేస్తున్నది…అందుకని మీకు గౌను బాగుండ లేదు అన్నాను….
రాము అలా వివరంగా చెప్పేసరికి చీరలో ఏమేం కనిపిస్తాయో అర్ధమయ్యేసరికి జరీనా చెక్కిళ్ళు సిగ్గుతో ఎరుపెక్కాయి.
జరీనా ఆలా ఆలోచిస్తుండగానే రాము ఆమె దగ్గరకు వచ్చి నడుము మీద చేయి వేసాడు.

దాంతో ఒక్కసారిగా జరీనా ఆలోచనల్లో నుండి బయటకు వచ్చి రాము వైపు చూసింది.

ఆమె మొహంలో మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళన కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది.

రాముని ఎలా ఆపాలో అర్ధం కాక అయోమయంగా రాము వైపు చూస్తున్నది జరీనా.

రాము : మీరు మరీ అంత మత్తుగా చూడొద్దు మేడమ్….

జరీనా : నేనెక్కడ చూసాను….నువ్వే ఏదేదో ఊహించుకుంటున్నావు….(అంటూ నవ్వుతూ రాము వైపు చూస్తున్నది.)

రాము గబుక్కున ముందుకు వచ్చి జరీనా ఊహించని విధంగా ఆమెను నడుం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె పెదవులను తన పెదవులతొ అందుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు.

రాము అలా తనను ముద్దు పెట్టుకుంటాడని ఊహించకపోయే సరికి జరీనా అతని పెదవులను నుండి విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నది.

రాము అలా ఒక్క నిముషం జరీనా పెదవులను ముద్దు పెట్టుకుని వదిలి….ఆమె వైపు చూసి నవ్వుతూ….

రాము : మరీ అంత అందంగా ఉంటే ఆగబుధ్ధి కాదు….(ధైర్యం చేసి ఏదైతే అది అయిందని అన్నాడు.)

జరీనా తన చేత్తో పెదవులను తుడుచుకుంటూ రాము వైపు కోపంగా చూసింది.

కాని ఆ చూపులో కోపం అనేసి సరిగా కనిపించలేదు….పేరుకి మాత్రం కనిపిస్తున్నట్టు ఉన్నది.

జరీనా : ఇందుకేనా నన్ను గౌను వేసుకోమన్నది….

అంటూ రాము వైపు కోపంగా చూస్తున్నా….ఆమె మనసులో మాత్రం రాము తన అందాన్ని చూసి ఆపుకోలేక ముద్దు పెట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది.

రాము : చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నా మేడమ్…కాని మిమ్మల్ని ఈ గౌనులో చూసేసరికి ఇక ఆపుకోలేకపోయాను….

జరీనా : సరె….నువ్వు ఇక్కడే బుద్దిగా ఉండు….చీర కట్టుకుని వస్తాను…కాలేజీ టైం అవుతుంది…

అంటూ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళబోయింది….కాని రాము ఆమెను ఆపుతూ…

రాము : మేడమ్….ఒక్క నిముషం….

జరీనా బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళబోతున్నదల్లా ఆగి వెనక్కు తిరిగి రాము వైపు ఏంటి అన్నట్టు చూసింది.

రాము జరీనా దగ్గరకు వచ్చి ఆమె పిర్రల మీద తన చేత్తో ఒకసారి నిమిరి…..

రాము : ఛా….ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుండామన్నా నా వల్ల కావడం లేదు…తొందరగా వెళ్ళి చీర కట్టుకుని రండి….

రాము అలా తన పిర్రల మీద చేత్తో నిమిరే సరికి జరీనాకి ఒక్కసారి ఏం చెయాలో అర్ధం కాక బిత్తరపోయింది…

వెంటనే తేరుకుని రాము వైపు చూసి…..

జరీనా : ఈ మధ్య నువ్వు చాలా చిలిపిగా తయారవుతున్నావు రాము…ఎక్కడ బడితే అక్కడ చేతులు వేస్తున్నావు….

2 Comments

Add a Comment
  1. Sekhar ku anitanu denge chance ivvakunda plash back close cesarenti bro

  2. nice story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *