రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – 37 66

అయినప్పటికీ జరీనా తన బైక్ మీద వస్తానని అనేసరికి రాము మనసు ఆనందంతో గెంతులు వేసింది.
అయూబ్ : సరె…అయితె…నేను బయల్దేరతాను…(ఆంటూ రాము వైపు చూసి) బై రాము…వెళ్ళొస్తాను…బ్యాంక్ టైం అవుతుంది…(అంటూ వెళ్ళిపోయాడు.)
రాము కూడా ఆయనకు బై చెప్పి మళ్ళి సోఫాలో కూర్చున్నాడు.
తరువాత ఇద్దరు ఒక నిముషం పాటు ఏం మాట్లాడుకోలేదు….
దాంతో రాము జరీనా వైపు చూసి….
రాము : ఏంటి మేడమ్….అలా ఉన్నారు….ఒంట్లో బాగోలేదా….
జరీనా : ఏం లేదు బాగానే ఉన్నాను….అయినా ఎందుకలా అడిగావు….
రాము : ఏం లేదు….నాతో ఎప్పుడూ చక్కగా మాట్లాడే వారు….ఇప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండే సరికి అలా అడిగాను…. నిన్న పార్టీలో కూడా బాగానే ఉన్నారు కదా….
జరీనా : అదేం లేదు….బాగానే ఉన్నాను….
రాము : సారి మేడమ్….
జరీనా : ఎందుకు….
రాము : అదే నిన్న ట్రైల్ రూమ్‍లో, పబ్‍లో అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయింది…మీరు అందుకనే నాతో సరిగా మాట్లాడట్లేదనుకుంటా…
జరీనా : అదేం లేదు…నేను ఆ విషయం నిన్ననే మర్చిపోయాను…నువ్వు కూడా మర్చిపోతే బాగుంటుంది…ఇదేమీ ప్రతి సారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం కాదు…..
రాము : సరె మేడమ్…మీకు ఇష్టం లేకపోతే వెంటనే….ఇప్పుడే వెళ్లిపోతాను….(అంటూ సోఫాలో నుండి లేచాడు.)
దాంతో రాము అంత బాధపడతాడని ఊహించని జరీనా అంత గట్టిగా ఉన్నందుకు తనను తాను తిట్టుకుంటూ, “నిన్న ట్రైల్ రూమ్ లో జరిగిన దాంట్లో రాముది ఎంత తప్పుందో…..నాది కూడా అంతే ఉన్నది….అయినా పెళ్ళి అయిన నేనే అంత దూలగా రాముని దగ్గరకు లాక్కుంటే…పాపం వయసులో ఉన్నవాడు….ఎదురుగా అందమైన ఆడది అర్ధనగ్నంగా కనిపిస్తే ఎలా ఆగుతాడు….” అని తనను తాను సర్ది చెప్పుకుంటూ….చైర్ లో నుండి లేచి రాము చెయ్యి పట్టుకుని మళ్ళీ సోఫాలో కూర్చోబెడుతూ….
జరీనా : మరి కోప్పడక…అయ్యగారు చేసిన పనికి ముద్దెట్టుకుంటారా…అసలు ఎవరైనా తన లెక్చరర్ తో అలా చేస్తారా….

రాము : అదంతా నాకు తెలియదు మేడమ్…మీరు ఆ గౌనులో అంత అందంగా కనిపించేసరికి ఆపుకోలేకపోయాను… అయినా నన్ను మర్చిపొమ్మని మళ్ళీ మీరు గుర్తు చేస్తారేంటి….
జరీనా : సరె….ఇంకా ఏంటి సంగతులు…..(అంటూ రాముతో ఇదివరికటిలా నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నది)….మీ అంకుల్ ఏం చేస్తుంటారు….ఆయన దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చావు….
రాము : మేడమ్….నిజం చెప్పాలంటె…..(అంటూ నసుగుతున్నాడు)
రాము అలా నసగడం చూసి అతను తనను చూడటానికే ఇక్కడకు వచ్చాడని జరీనాకి అర్ధమయింది.
ఆ ఆలోచన రాగానే ఆమె మనసు సంతోషంతో నిండిపోయింది.
అప్పటి దాకా తన మొగుడి మీద ఉన్న చిరాకు మొత్తం తుడిచి పెట్టుకుపోయినట్టయింది.
జరీనా : చెప్పు….ఎందుకలా నసుగుతున్నావు…..(అంటూ నవ్వుతున్నది.)
రాము : మీరు ఈ చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నారు మేడమ్…..
రాము తనను అలా పొగిడే సరికి సహజసిధ్ధమైన ఆమె ఆడ మనసు సంతోషపడింది.

కాని జరీనా ఆ సంతోషాన్ని బయటకు కనిపించనీయకుండా రాము వైపు చూస్తూ….
జరీనా : అది నాకు తెలుసు….టాపిక్ చేంజ్ చేయకుండా ఇక్కడకు ఎందుకు వచ్చావో అది చెప్పు….చాలు….
రాము : చెప్తా….కాని మీరు కోప్పడకూడదు…..

2 Comments

Add a Comment
  1. Sekhar ku anitanu denge chance ivvakunda plash back close cesarenti bro

  2. nice story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *