యుద్ధ నీతి 204

అమ్మా నాన్నలు పడగ్గదిలో ఎంత అనురాగంగా ఉంటారో తనకు చిన్నప్పటి నుండి తెలుసు.తనకే కాదు తన అన్నలకు కూడా తెలుసు.అలా అని వారు తమను తాము ఎప్పుడూ బయలు పరచకోక పోయినా వారి చిలిపి మాటలు, చేష్టలు పిల్లల మధ్య కలివిడిగా ఉంటం, అమ్మా నాన్నలు ఒకరినొకరు ఉడికించుకొని మాట్లాడం అలా తమకు తలియకుండానే అమ్మా నాన్నలతో తాము కూదా అదేవిధంగా ఫన్నీ గా కలిసిపోవడం జరిగింది. అలా అలోచిస్తున్న సుకృతకు పక్క గదిలో నుండి చిన్నగా ముద్దులాడుతున్న శబ్దాలు వినిపించసాగాయి. సుకృత వాటిని వినీ విన్నట్లుగానే పక్కకు ఒత్తిగిల్లి పడుకొని పుస్తకంలో తల దూర్చింది.
పాణి మాన్విత బట్టలన్నీ ఊడదీసి తన మొడ్డను ఆమె నోటికందించి తాను రివర్స్ లో ఆమె పూకు మీద దాడి చేసాడు. ఆమె బిళ్ళను ముద్దులాడుతూ గజ్జెల్లో నాకు తున్న శబ్దాలే ఇందాకా సుకృత విన్నది.మాన్విత లో చిన్న గా ఆవేశం పెరుగుతుండగా పాణి మొడ్డను రెండు చేతులతో పట్టుకొని చీకుతూ మధ్య మధ్యలో వృషణాలను పట్టుకొని నలుపుతోంది.
పుస్తకం చదువుతున్న సుకృతకు తన గది ముందర చిన్నగా ఏదో అలికిడి వినిపించింది. ముందు వర్షం శబ్దం లో ఏదో అనుకొని మళ్ళీ పుస్తకం తీసుకోబోతుండగా ఈ సారి కొద్దిగా పెద్ద శబ్దమే ఆయింది. దిగ్గున లేచి కూచొని పరిశీలనగా చెవులు కిక్కిరించి విన్నది.సందేహం లేదు ఎవరో గది ముందర ఉన్నరు.పక్క నున్న టార్చిని తీసుకొని అడుగులో అడుగెసుకొంటూ మెల్లగా వచ్చి గది తలుపులను తీసింది.
అమ్మా నాన్నల గది ముందర తలుపుల సందుల్లోంచి కన్ను పెట్టి వాళ్ళను చూడడానికి తంటాలు పడుతున్న హవ్యక్ కనిపించాడు. వాడిలో ఎంత ఆత్రం ఉందంటే ప్రక్కన సుకృత వచ్చింది కూడా గమనించుకోలేదు. పాతకాలపు విల్లా కావటం తో తలుపులు భద్రంగా ఉన్నాయి. ఎక్కడగాని చిన్న సందు లేకుండా ఉన్నాయి.అందువల్లనే వీడు ఏదైనా దారి దొరుకుందానని వీర పరిశోధనలో వుండి తన చెల్లాయిని గమనించుకోలేదు. సుకృతకు ఆశ్చర్యం వేసింది.వీడిలో ఈ యాంగిల్ కూడా వుందా అని. . .చిన్నగా వాడికి మాత్రమే వినిపించేలా ఏయ్ అంది .
ఉలిక్కిపడి వెనక్కి తగ్గాడు.
ఈమెను చూట్టం తోనే ష్. . . ష్ అంటూ చూపుడు వ్రేలును చూపిస్తూ దగ్గరకొచ్చాడు.
హవ్యక్ రావడంతోటే ఏంట్రా నువ్వు చేస్తున్నది.? సిగ్గులేదూ? అమ్మా నాన్నల గదిలోనికి అలా తొంగి చూట్టం తప్పుకదూ అని మందలించింది.
హవ్యక్ కు గొంతు తడారిపోయి ఏమీ మాట్లాదలేక తలొంచుకొని తన గదిలోనికెళ్ళిపోయాడు.
వాడు వెళ్ళి వైపు చూస్తూ తన గదిలోని కొచ్చింది సుకృత.కాసేపు అలానే కూచొని గోడకెళ్ళి చెవి ఆనించింది.గదిలోనుండి చపక్ చపక్ మని శబ్దాలు లయ బద్దంగా వస్తున్నాయి.

లోపల మాన్విత పాణి మీద గొంతుక్కూచొని తీరిగ్గా దెబ్బలేస్తూ ఉంది. నిటారుగా ఉన్న పాణి మొడ్డను ఆమె విచ్చుకొన్న పూకు అమాంతం మింగేస్తూ వదిలేస్తూ ఉంది.ఆమెను కుతి తీర్చుకోమన్నట్లుగా రిలాక్స్డ్ గా పడుకొని ఉన్నాడు పాణి.
ఇవతల చెవి పెట్టి ఆ శబ్దాలు వింటున్న సుకృతకు ఒళ్ళంతా వెచ్చగా అయిపోయింది. లోపల్ ఏం జరుగుతుందో నని ఊహించదానికి ప్రయత్నించి పాస్ పోసుకోవడానికి తన గదిలో ఉన్న వాష్ రూం లోనికెళ్ళింది.పాస్ పోసుకొంటూ ఉంటే వాష్ రూం పైనుండి చిన్నగా కిర్రు మని చప్పుడయ్యింది.ఆశ్చర్యంతో తలెత్తి పైకి చూస్తే పైకప్పు మంచి చెక్కతో కప్పి ఉంది.వర్షాలెక్కువగా పడే ప్రాంతాలు కాబట్టి విల్లా మొత్తం మంచి వుడ్ తో కప్పబడి రెండు పోర్షనులుగా కట్టిబడి ఉందా విల్లా,పై కప్పు సీలింగ్ మాత్రమే సిమెంట్, కింద పోర్షను మాత్రం మొత్తం వుడ్ తో సీలింగ్ చేసారు. అంటే పైగదిలో ఎవరో ఉన్నరు.
మొల శుబ్రంగా కడుక్కొని చటుక్కున బయటకొచ్చి టార్చ్ తీసుకొని బయటకొచ్చి అమ్మా నానల గది ఎదురుగా ఉన్న మెట్ల పైనుండి పైపోర్షనులోనికెళ్ళింది. ఇందాకే ధీర్గత్ తో తను చెస్ ఆడి కింద కొచ్చి పడుకొంది. వీడుగాని హవ్యక్ లా తంటాలు పట్టం లేదు కదా అని అనుకొంటూ మెల్లగా వెళ్లేసరికి ఆమె అనుమానం నిజమయ్యింది.బోర్లా పడుకొని ధీర్గత్ చెక్క్ల సందుల్లో నుండి తీరిగ్గా చూస్తున్నాడు.
ఈమె వచ్చిన చప్పుడు విని చప్పున లేచి తన గదిలోనికెళ్ళిపోయాడు.ధీర్గత్ ఏమీ మాటాడకుండా వెళ్ళిపోవడంతో సుకృతకు ఏం చేయాలో తోచలేదు.నెమ్మదిగా తన గదిలోనికొచ్చేసింది. అమ్మ మీద చెడ్డకోపం వచ్చేసింది తనకు ఉదయాన్నే అమ్మతో వీళ్ళిద్దరి విశయం చెప్పేయాలి. అనుకొంటూ మంచం మీద చిన్నగా ఆయాస పడుతూ పడుకొంది. ఈ సారి అమ్మ నాన్నల గదిలో నుండి కాస్త గట్టిగా చప్పుళ్ళవుతున్నాయి.మధ్య మధ్యలో అమ్మ చేస్తున్న మూల్గులు .
బయట వర్షం దంచిపెట్టేస్తుంటే లోపల పాణి తన పెళ్ళాన్ని కుమ్మేస్తున్నాడు.ఆమె మీద నిలువుగా పడుకొని ఎతెత్తి దెంగుతున్నాడు. అలా నడుం పూర్తిగా ఎత్తి నప్పుడు గట్టిగా రబ్బరు లా ఉన్న అతని మొడ్డ మాన్వితలోనికి దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంది.ఇవతల సుకృత కు ఇందాకే తన అన్నలిద్దరు అలా తంటాలు పడటం చూసి అసలేముంది అందులో? వీళ్ళిద్దరూ అంతగా ప్రాకులాడడానికి ? అనుకొంటూ తన గది మొత్తం పరిశీలనగా చూసింది.పైకప్పు మూలలో నుండి చిన్నగా వెలుతురు పడుతూ ఉంది. యస్ అనుకొంటూ వెళ్ళి ప్రక్కనే ఉన్న శ్టూల్ లాంటిది వేసుకొని ఎక్కి తల ప్రక్కకు వంచి లోపలకు తొంగి చూసింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *