యుద్ధ నీతి 4 61

స్వీకృత్ కు ఆమె పిరుదుల బింకాన్ని చూసి లోలోపల ఆశ్చర్య పోతు అంతకంతకూ కసి పెంచేసుకొంటున్నాడు.మాన్విత కు అప్పటికే రెండు మూడు సార్లు భావప్రాప్తి అయి ఉంది. ఒళ్ళంతా చెమటలతో నిండిపోతూ మత్తుగా సోలిపోతూ ఉంది.
అది గమనించిన స్వీకృత్ అమెను కిందకు వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి రెండు తొడలనూ బుజాల మీద వేసుకొని గట్టిగా గుద్దు తూ దెంగాడు.మాన్విత సుఖంగా మూలుగుతూ ఉంటీ కళ్ళెంబడి నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి.
హవ్యక్ కు అది చూసి కుతూహలంగా అనిపించింది. ఆమె ఎందుకేడుస్తోందో అర్థం కాలేదు.
మాన్విత ఇక ఆపుకోలేక స్వీకృత్ ను మీదకు లాక్కొన్నది. స్వీకృత్ బారుగా మొడ్డను బయటకు లాగుతూ గట్టిగ దెబ్బలేస్తూ ఆమె పెదాలను కరచిపట్టుకొని తన వీర్యాన్ని సర్రు సర్రున చిమ్మేస్తుంటే మాన్విత గట్టిగా మూలిగింది.
హవ్యక్ ఇక తనకు అక్కడ ఉండే అవసరం లేదనిపించి చప్పుడు చేయకుండ తన గదిలోనికెళ్ళిపోయాడు.

మూడురోజుల తరువాత పాణిని కాలి గాయానికి ట్రేట్మెంట్ కని తెచ్చి ఈ గదిలో పడేసారు.ముందు గదిలో సుకృత ధీర్గత్ లిద్దరూ మిగిలిపోయారు.హాల్దియా సూచనల మేరకు ఆమె అసిస్టెంట్ లిద్దరూ వచ్చి సుకృతను ధీర్గత్ ను కలిపి మీ నాన్నను ఒప్పించే భాద్యత మీ ఇద్దరి మీదా ఉందని చెప్పారు.
సుకృత సుతారామూ ఒప్పుకోలేదు. ధీర్గత్ అప్పటికే పాణికి అనుమానం రాకుండా మ్యానేజ్ చేసి ఉంటం వల్ల సుకృతకు వాడి మీద అనుమానం రాలేదు.
ఆ ఆడవారిద్దరిలో ఒకామె ధీర్గత్ బెదరించడానికన్నట్టు చేతులను రెంటినీ కూచొన్న చైర్ కే విరిచి కట్టేసింది. ఆ వైపు గదిలో నుండి హాల్దియ పాణికి ఆ ధృశ్యం చూపిస్తుంటే బాధగా కళ్ళు మూసుకొన్నాడు పాణి.
ధీర్గత్ బట్తలను విప్పేసి వాడి మొడ్డను చేత్తో నలిపింది. ధీర్గత్ తల వంచుకొని కను చివరల నుండి చూస్తున్నాడు .వాడి మనసంతా ఉద్వేంగం తో నిండి పోతోంది.ఆమె వాడి మొడ్డను నలిపి నలిపుతూ దాని లో నుండి వస్తున్న రసలను నాలుకతో తుడిచేస్తోంది. అటువంటి పనులకే ప్రత్యేంకంగా ట్రైనింగ్ పొందినామె ధీర్గత్ నడుములోని శక్తిని ఎంతవరకూ ఉండగలదో అంచనా వేసింది కనుకనే వాడి స్కలనానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆ పద్దతిని ఎంచుకొంది.
ఆమె నాలుకతో వాడి మొడ్డను అలా టికిలింగ్ చేస్తూ వాడిలో ఉన్న రసాలన్నీ బయటకు రప్పించి బాగా స్టిగ్ చేసిపెట్టింది. సుకృత దగ్గరున్నామె చూడమ్మాయ్ మీ అన్నను ఇలా రెచ్చగొట్టి అ తరువాత హింసించడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. నువ్వు మీ నాన్నను ఒప్పించగలిగితే ఆ తరువాత నీకు వచ్చే శిక్షలు ఆపవచ్చు.
సుకృత లోపల బెదిరిపోయినా పైకి మాత్రం బింకంగా ఇంతకు మునుపే మా నాన్న మీతో అన్నీ చెప్పేసాడు. మీరు ప్రత్యేకంగా నన్ను అడగాల్సిందేమీ లేదు.
ఆమె హేళనగా నవ్వి అదీ చూద్దాం అంటూ సుకృత చేయిపట్టుకొని ధీర్గత్ వైపు తదేకంగా చూడసాగింది.
అంతవరకూ మొహం పక్కకు తిప్పుకొని ఉన్న సుకృత ధీర్గత్ వైపు చూసి చప్పున మొహం తిప్పుకొంది.

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

2 Comments

Add a Comment
  1. Next episode plss

  2. Please upload the remaining story it’s very interesting and give somuch of interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *