యుద్ధ నీతి 4 61

హవ్యక్ ఆశ్చర్యపడిపోయాడు.తాను ధీర్గత్ లిద్దరూ ,అమ్మా నాన్నల ఆటలను చూడడానికి ఒకరిని మించి ఒకరు ప్లాన్ చేసేవారు.బహుశా ఇద్దరి సంగతి తెలిసే కాబోలు అమ్మా నాన్నలు ఉదయాన్నే మా ఇద్దరినీ ఆటపట్టించేవారు. పెద్దల ఈ పెద్ద మనసు వల్లనేమో పిల్లలు ఎప్పటికీ పిల్లలుగానే ఉండిపోతారు అనుకొని మళ్లీ లోపలకి తొంగి చూసాడు.
స్వీకృత్ మాన్వితను కుళ్ళబొడిచేస్తూ చకా చకా దెంగేస్తున్నాడు. మాన్విత తన రెండు తొదలను పిరుదల ఎత్తు వల్ల పూర్తిగా నేలకు ఆనించుకోలేక కొద్దిగా ఎత్తిపెట్టుకొంది.స్వీకృత్ స్పీడుకు రెండు తొడలూ కదిలిపోతున్నాయి.సళ్ళు రెండూ పక్కకి జారినట్టే జారి మళ్ళీ యథాస్థానానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి.మాన్విత చంకలు ఒక రకమైన సెక్సీ నెస్ ఇస్తున్నాయి. ఆమె సళ్లను ఎంత పిసికినా స్వీకృత్ కు అశ తీరడం లేదు. వాటిని కాంక్షగా కొరికేస్తూ నలిపేస్తున్నాడు.
స్వీకృత్ మొడ్డ అంతకంతకూ గట్టిపడుతూ తనలోకి చొచ్చుకు పోతూ మాన్విత కూడా స్వీకృత్ ను ముద్దులతో నింపేస్తోంది.
స్వీకృత్ ఆయాసాన్ని ఆపుకొనేందుకు దెంగడం ఆపి చేతుల మీద లేచాడు.
మాన్విత కూడా నడుమును సర్దుకొని తొడలెత్తుతూ బిళ్ళను ముందుకు జరిపింది రమ్మన్నట్టుగా . .
బలిసిపోయిన పూరెమ్మలు రెండూ కలిసి పెద్ద సాండ్విచ్ లా కనిపించింది ఆమె పూకు స్వీకృత్ కు.
స్వీకృత్ ఆమెను నిలబెట్టి వెనుక నుండి దూర్చబోయాడు.ఆమె పెద్ద పెద్ద పిర్రలు అంత సులభ్నగా అయనకు దారినివ్వలేదు.
ఆమె కాలును వాలుగా పక్కకి జరిపి ఎత్తుపట్టుకొని దూర్చాడు.
మాన్విత మత్తుగా మూలిగుతూ ముందుకు వంగింది.
బయట నుండి చూస్తున్న హవ్యక్ నోరు తడారిపోతోంది. నాన్నతో ఉన్నప్పుడు ఎంతో సిగ్గుపడుతూ రతిలో పాల్గొనే అమ్మ ఇప్పుడు పరాయి మొగవాడితో ఇంత విశృంకలంగా ఉండడం చూసి తను చూస్తోంది తన అమ్మనేనా అని అనుమానమొచ్చింది.
స్వీకృత్ వెనుక వైపునుండి ఆమె రెమ్మలు విడిపోయేలా కుమ్మేస్తుంటే ఆమె గట్టి పిరుదులు చిన్నగా కదలసాగాయి.

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

2 Comments

Add a Comment
  1. Next episode plss

  2. Please upload the remaining story it’s very interesting and give somuch of interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *