యుద్ధ నీతి 4 61

స్వీకృత్ ఏమీ చెప్పకుండానే నిలువుగా వెనక్కి తిరిగి స్వీకృత్ మొడ్డను సర్దుకొని తన దానిలోనికి పెట్టుకొని ముందుకు వాలి ఆయన పెదాలను అందుకొంది. స్వీకృత్ ఆమె గుదమార్గం దగ్గర ఓ వేలుతో అదిమిపట్టి కిందనుండి రెండు సార్లు గుముకించాడు.
మాన్వితకు పిచ్చిపట్టినట్లయ్యింది ఆయన చేసిన పనికి,పాణి ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు.తన జీ స్పాట్ ను ఆయనకేసి అదిమేసింది.
స్వీకృత్ ఆమె రెండు సళ్ళనూ మొహానికి రుద్దుకొంటూ ఆమెను లేపి తొడలమీద కూచోబెట్టుకొని ఆమె కళ్ళలోకి చూసాడు. కాంక్షతో కళ్ళు ఎర్రబారి ఉన్నయామె కళ్ళు. మాన్వితా అన్నాడు.
ఏంటి అన్నాట్టు తల ఎగరేసింది.
శరీరాన్ని నాకు అప్పగించినట్టుగా ఒళ్ళు భారం మొత్తం నా మీద వదిలేయడం వల్ల నీకేం కావాలో అర్థం కాదు. ఒళ్ళును స్టిఫ్ గా పెట్టి కూచో నీ దాన్ని ఎదురేసి ఒత్తుతున్నట్టుగా నా దానికి కుమ్ము అన్నాడు.
అంతవరకూ తన భారీ శరీరాన్ని ఓ పక్కకు వదలి, పొట్ట మీద బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వీపును పూర్తిగా ముందుకు వంచేసుకొని ఉన్న మాన్విత వీపును నిటారుగా ఎత్తుతూ చేతులను వెనక్కి పెట్టుకొని రిలాక్స్ డ్ గా కూచొంది. స్వీకృత్ ఆమెను ముద్దాడి, గుడ్ ఇప్పుడు దెంగు అన్నాడు.
మాన్విత నింపాదిగా కూచొని ఆయనను దెంగింది.
మాన్వితా అన్నాడు స్వీకృత్ ఆమె రెండు తొడలను రాస్తూ
ఊ చెప్పన్నయ్యా అంది మాన్విత
స్వీకృత్ :-ఇప్పుడు భయం పోయిందా?

స్వీకృత్ :-మరి గట్టిగా దెంగూ ,
తొందరెందుకూ అంది మెల్లగా కాళ్ళ మీద బ్యాలెన్స్ చెసుకొని వెనక్కూ ముందుకూ ఊగుతూ
స్వీకృత్ :-ఆ అదీ దీన్నే నేను కోరుకొన్నది.
మొత్తానికి నన్ను మార్చేసారు కదా అన్నయ్యా
స్వీకృత్ :-నేను మార్చడం కాదు , నీవే మారావు.
ఆ అలేనే అనుకోండి.
స్వీకృత్ :-ఇప్పుడు నీ కొడుకు నిన్ను చూస్తే ఎలా ఉంటుంది మాన్వితా?
ఒక్క క్షణం దెంగడం ఆపి, చూడనీ వాడికీ తెలుసుగా అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టింది.
స్వీకృత్ :-వయసులో ఉన్నవాడు, నిన్ను ఇలా చూసి చెడిపోడూ?
వాడి మొహం, ఇంటిలో వాడి వేశాలన్నీ నాకు తెలుసు.వాడి నాన్నతో కలిసి ఉన్నప్పుడు,గదికి ఎక్కడెక్కడ కన్నాలున్నాయో అన్నింటిలోనూ వాడు వేలు దూర్చి మరీ పెద్దది చేసేవాడు, మమ్మల్ని చూడడానికి.
స్వీకృత్ నవ్వి,మరి వాడి విశయం నీకు తెలుసన్నట్టుగా వాడికి తెలుసా?
ఏమో, కాని మేమిద్దరమూ వాడి తంటాలు తెలిసి నవ్వుకొనే వాళ్ళం. అంత కన్నా చేసేదేమె లేదు కదా, వయసుకొస్తున్నవాడిని అదుపులో పెట్టడం కన్నా చూడనట్లు ఉంటమే మంచిది. మీరూ పెళ్ళి చేసికొనుంటే తెలిసేదన్నయ్యా
స్వీకృత్ :-అవునా మాన్వితా? నాకు ఈ సముద్రాల మీద తిరిగుతూ, చేసుకొన్న దాన్ని ఎక్కడ సుఖపెట్టలేకపొతానో నని చేసుకోలేదు మాన్వితా ,ఇకపై చేసుకోవాలి. అంటూ ఆమెను వెనక్కు వాల్చి పండబెడుతూ తన దాన్ని దింపాడు.

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

2 Comments

Add a Comment
  1. Next episode plss

  2. Please upload the remaining story it’s very interesting and give somuch of interesting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *