యుద్ధ నీతి 3 47

ఓ యా, అలా కూచో ధీర్గత్ ,ఏమిటి విశయం అంది కూల్ గా
సుకృత చప్పున అందుకొని ఏమీ లేదు మీరు వెళ్లి మీ పని చూసుకోండి అంది.
హాల్దియా అర్థం కానట్టు మొహం పెట్టుకొని ధీర్గత్ వంక చూసింది.
ధీర్గత్ :-ఆంటీ మమ్మల్ని వదిలేయాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పండి.
హాల్దియా కు అర్థం అయిపోయింది. ధీర్గత్ బయటకు వెళ్ళాలనుకొంటున్నాడని ,అందుకే వీరిలో వీరికి గొడవలు జరుగుతున్నాయని కూడా అర్థం చేసుకొంది.ఆల్ రైట్ ధీర్గత్ నీతో విడిగా మాటాడతా.కమాన్ నాతో బయటకు రా అంటూ ధీర్గత్ ను కూడా బయటకు తీసుకెళ్ళింది.
సుకృత పాణిలిద్దరూ ఎంత బ్రతిమాలుకున్నా ధీర్గత్ వినిపించుకోలేదు.
సిపాయిలు స్టిఫ్ గా ఆమెకు సాల్యూట్ చేస్తుంటే, వీరిని భందించిన గది ప్రక్కనేఉన్న ఒక చాంబర్ లోనికి తీసుకెళ్ళింది హాల్దియా.
లోపల హాల్దియా తో ఉన్న ఇద్దరాడవారూ మామూలు డ్రెస్ లతో ఉండి మరింత అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ఇంతకు మునుపు తన మొత్తను అందించినావిడ ధీర్గత్ ను చూసి అందంగా నవ్వింది.
ముందుగా ధీర్గత్ కు స్నానానికి ఏర్పాట్లు చేసి మంచి తిండీ బట్టా ఇమ్మని చెప్పి పదినిమిషాలలో వస్తానని చెప్పి బయటకు వెళ్ళింది హాల్దియా. .
హాల్దియా వచ్చేసరికి ధీర్గత్ ను కడిగిన ముత్యం లా తయారు చేసారు వారు,అందంగా కనిపిస్తున్న ధీర్గత్ ను చూసి అభినందంగా అతడి భుజం తట్టి ఇప్పుడు చెప్పు ధీర్గత్ నీవు నిర్ణయించుకొన్నావో ?మీవారు ఏమంటున్నారో?
ధీర్గత్ :-నేను బయటకు వెళ్ళి నాన్న గారి ఆఫీసులో ఉన్న సమాచారాన్ని తెచ్చి ఇవ్వగలను ఆంటీ, మమ్మల్ని వదిలేయండి.
వెరీ గుడ్ ధీర్గత్ ,నీ ఆలోచనను నేను అభినoదిస్తున్నా.కాని ఇప్పటికే సమయం మించి పోయింది. మేము ఇలాంటి ప్రయత్నం ఏదైన చేస్తామనే ,సైనిక శిబిరాలను తొలగించి వేరే వారికి అప్పగించారంట. ఇప్పుడు మీ నాన్న నోరు విప్పి చెబితేనే మేము ఏదైనా చేయగలము. నీకో విశయం తెలుసా మా ప్రభుత్వం నిర్మించిన కాలనీల్లో ఉన్న స్థానిక ప్రజలకు పర్మనెంట్ పెన్షన్ ఏర్పాటు చేసింది. వారు ఉంటున్న ఇళ్ళాన్నీ వారికే ఇచ్చివేసింది. ఇప్పుడు వారంతా మా పరిపాలనే కావాలంటున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా మిరాకిల్ జరిగితే తప్ప వారు భారత ప్రభుత్వం లో కలవరు.
ధీర్గత్ :-మరెలా అంటీ ? నాన్న ఎంత మొండి వాడో మీరే చూస్తున్నరుగా,
చూడు ధీర్గత్ నీవు గనుక ఒప్పుకొంటే, నా దగ్గర ఓ ప్లాన్ ఉంది. దాంతో మీ నాన్నా వాళ్ళే కాదు. తప్పి పోయిన మీ అమ్మా వాళ్లను కూడా వెదికిస్తాను.
ధీర్గత్ :-చెప్పండి ఆన్నాడు ఆత్రంగా,
మీ నాన్న మానసికంగా చాలా బలంగా ఉన్నాడు. ఆయన్ను బలహీన పరచగలిగితే మా పని సులువవుతుంది.అందుకు ఒకటే మార్గం. . .నీకు నీ చెల్లెలంతే ఇష్టమేనా?
ధీర్గత్ :-అవునాంటీ ,తనంటే మా అన్నయ్య కన్నా నాకే ఎక్కువ ఇష్టం.దానికీ అంతే నేనంటేనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది.
ఓరి నీ అసాధ్యం కూలా, నేను అడుగుతున్నది అది కాదు.
ధీర్గత్ :-మరి ?
మొన్నటి రోజున ఎగబడి ఆమెను హత్తుకొన్నావే, అలాగన్నమాట. .
ధీర్గత్ చప్పున తలవంచుకొన్నాడు.
హాల్దియా:- యాయ్ ,అలా సిగ్గూడకూడదు. అమెంటే నీకిష్టమే కదూ?
ధీర్గత్ :-అప్పుడేదో అలా జరిగిపోయిందాంటీ అన్నాడు సిగ్గుపడుతూ
మరేం పరవాలేదు.నేనున్నాకదా,
ధీర్గత్ మౌనంగా ఉండిపోయాడు.
ఆల్రైట్ ధీర్గత్ నీ కిష్టం లేకపోతే వెళ్ళిపో,
ధీర్గత్ :-అలా కాదాంటీ ఆరోజు మీతో ఉన్నామె రెచ్చగొట్టడం వల్ల సుకృత కూడా ముందుకొచ్చింది, కాని ఇప్పుడు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేవు.
ఈ సారికీ వారిద్దరినీ నీతో పంపుతాలే ,ఏకంగా ముగ్గురితో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ధీర్గత్ నోరెళ్ళ బెడుతూ మరి నాన్న?.
మీ నాన్న చూడాలనే ఇదంతా . . .ఆయన తట్టుకోలేక మాకు కావాల్సిన వివరాల్ని చెప్పేస్తే మా దారిన మేం పోతాం. ఆ తరువాత సమయం దొరికినప్పుడెల్లా నీవూ సుకృతతో ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ధీర్గత్ :-ఆయన ముందర నాకు సిగ్గు ఆంటీ ,
ఆ విశయం నాకు వదిలేయ్, అంటూ ఎదురుగా గోడ మీద కర్టెన్ లా ఉన్న పరదాను లాగేసింది.అక్కడ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అద్దం ఉండి అటు వైపు గదిలో ఏం జరుగుతోందొ చక్కగా కనిపిస్తోంది.లోపల సుకృత పాణితో ఏదో చెబుతోంది.
చూసావా ధీర్గత్ . . .మీ కదలికలని మేము ఎంతగా గమనించల్సి వస్తోందో. . .నాకీ డ్యూటీ లేకపోయి ఉంటే ,ఎంచక్కా నీ వయసున్న నా కొడుకుతో షికార్లకు వెళ్ళేదాన్ని తెలుసా?
ధీర్గత్ :-అవునా ఆంటీ?

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Continuation please for 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *