యుద్ధ నీతి 3 47

లోలోపల మాన్విత గుండెలు గుబగుబలాడుతున్నాయి. మానితకు ఇంతకు మునుపే ఈ లాంటి పార్టీల గురించి అవగాహన ఉందని తెలుస్తోంది.బహుశా స్వీకృత్ ఈవిశయాన్ని దాచిపెట్టి ఉండవచ్చు లేదా తనకు చెప్పడానికి సంకోచించి ఉండవచ్చు.ఏది ఏమైనా తను జాగ్రత్తగా డీల్ చేసి తన భర్తను కలుసుకొనే ప్రయత్నం చేయాలి.
బెర్టో లేచి వచ్చి మాన్విత ప్రక్కన కూచొంటూ ఆమె అనుమతితో పనిలేకుండా ఆమె చెక్కిళ్ళను ముద్దాడి మీరు చా లా లక్కీ మాన్వితా,మీ ఆయనా మీ పిల్లలిద్దరూ సేఫ్ గానేఉన్నారు. తొందరలోనే వారిని విడిపించి మీముందుకు తీసుకొస్తాను. ఆ తరువాత మీ ఇష్టం వారు వచ్చేంతవరకూ మమ్మల్ని సంతోషపెడితే ఆపైన మీరు ఎలా ఉండాలన్నది మీ ఇష్టానికే వదిలేస్తున్నాను.
ఆయన అలా ఉరుము లేని పిడుగులా తనను ముద్దాడడం కాస్త కంగారు పడింది మాన్విత.
ఆమె కంగారును గమనించిన స్వీకృత్, యెస్ బెర్టో గారో మాన్విత చప్పున అలా నిర్ణయం తీసుకోబట్టే పరిస్థితి ఇంత తొందరగా చక్కబడుతోంది.కదా మాన్వితా?
మాన్వితా:- ఆ. . . అవును అంది తొట్రుపడుతూ
ఆమె తొట్రుపాటును చూసి బెర్టో ఫెళ్ళున నవ్వుతూ ఏం స్వీకృత్ మీరు అప్పుడే అన్నీట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టున్నారే అన్నాడు డబల్ మీనింగ్ వచ్చేలా. .
స్వీకృత్:- అబ్బే అదేం లేదు బెర్టో గారూ
బెర్టో :-నోనో స్వీకృత్ నేను అలా అనుకోవడం లేదు. మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉండాల్సింది.
నేనూ అలానే అనుకొన్నాను. కాని ఆమె నన్ను అన్నలా భావిస్తోంది బెర్టో. .
బెర్టో:-అవునా మరింకేo, కథ మరీ మంచి రసకందాయంలో పడినట్టేగా? ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఉంటుంది. మాతో పని అయిపోయినా కూడా మీరు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లా ఉండవచ్చు.
మాన్విత కు వారిద్దరి మాటలూ అర్థమయినా ఏమీ చేయలేదు గనుక గమ్మున ఉండిపోయింది.
మోహన వారి డిస్కషను ఎంజాయ్ చేస్తూ మందు కొడుతోంది.
బెర్టో మాన్విత తొడలను పిసుకుతూ మీరు మంచి పిజిక్ కలిగి ఉన్నారు మాన్వితా కాని మీ మైండ్ సెట్టే ఇంకా పాత కాలంలో ఉంది. మీకు స్వీకృత్ లాంటి అన్నయ్య దొరకడం మీ అదృష్టం అనుకోండి.ఆయన చెప్పినట్టు వినండి మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.అంటూ తొడలను పిసుకుతున్న వాడల్లే ఆమె బిళ్ళను నలిపాడు గౌను మీదనుండే. .
మాన్విత ఒళ్ళు జలదరించినట్టయ్యి తొడలను కొద్దిగ ఊపింది.
బెర్టో ఇంకో పెగ్ ను ఆమెకు అందిస్తూ లైఫ్ ను దొరికిన మేర ఎంజాయ్ చేయండి మాన్వితా . . .ఒక స్థాయి వరకు మాత్రమే మీకు సంకోచాలుంటాయి దాని తరువాత అంతా ఆందమే ఆనందమే అంటూ చేయిని ఆమె సళ్ళపై జార్చాడు.
స్వీకృత్ సిగార్ ను ముట్టించుకొంటూ. . ఆ విశయం తనకూ తెలుసు బెర్టో గారూ, అందుకే గా ఈ పార్టీలోనికి జాయన్ అయ్యింది.
మాన్విత ఇబ్బందిగా నవ్వి, ఓ బుజాన్ని పక్కకు లాగుతూ చేతిలోని గ్లాసును టేబల్ పైన ఉంచింది.
మోహన ఆమెను గమనిస్తూ రిలాక్స్డ్ గా ఉండండి మాన్వితా మ వారు చాలా సున్నితమైన వారు అంది.
మాన్విత నవ్వి ఊరుకొంది. బెర్టో ఆమె మెడ పైన తల పెట్టుకొన్నట్టుగా వాలి ఓ కాలును ఆమె తొడపై వేస్తూ ఆమె నడుమ మడతలను సవరదీయ సాగాడు.
మన్విత అంతకంతకూ బిగదీసుకుపోతోంది. అంతవరకూ భర్త తప్పితే కనీసం కలలో కూడా పరాయి పురుషుణ్ణి ఊహించని తను ఇప్పుడు ఏకంగా బహిరంగంగా రతిలో పాల్గోబోతోంది. ఆ ఊహే ఆమెకు కంపరాన్ని కలగజేస్తోంది. భుజాలను పైకెత్తుకొని ఒళ్ళంతా బిగదీసుకొని బిర్రబిగదీసుకొని ఉండిపోయింది.
ఆమెలో ఎటువంటీ ప్రతిస్పందనా లేకపోవడంచూసి బెర్టోకు నీరసం వచ్చేసింది.ఆమె నుండి కాలును తీసేస్తూ, ఓకేయ్ స్వీకృత్ మేము ఇక బయలు దేరతాము అన్నాడు లేస్తూ
ఆయన ఉన్న ఫళాన అలా అనడంతో స్వీకృత్ ఉలిక్కిపడ్డాడు.ఏం బెర్టో ఏమయ్యింది?. ఎందుకలా వెళ్ళిపోతున్నరు? అన్నాడు.
బెర్టో :-నతింగ్ స్వీకృత్ మీ మాట విని ఏదేదో ఊహించుకొని వచ్చాను. కాని ఈమె ఇంత ఫ్రిజిడ్ అని తెలుసుంటే అసలు వచ్చేవాడినే కాదు.
స్వీకృత్ కు తల కొట్టేసినట్ట్లయ్యింది ఆయన మాటలకు మాన్విత వైపు కోపంగా చూసి అబ్బే అలాంటిదేమీ లేదు . వారి భర్త ఫోటోలను చూడగానే అలా డస్కీ గా మూడ్ అవుట్ అయి ఉంటుంది. మీరు తొందరపదవద్దు.
మాన్విత కు ఏం మాటాడాలో అర్థ్మo కాలేదు. గమ్మున ఉండిపోయింది.
నో స్వీకృత్, ఆమె కు ఇంకాస్త ట్రైనిగ్ ఇవ్వండి. అప్పుడు చూద్దాం అంటూ మోహనను వెంటబెటుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Continuation please for 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *