యుద్ధ నీతి 3 47

స్వీకృత్ ఆమె పూకంతా ఆబగా నాకేస్తూ ఎలా ఉంది మాన్వితా అన్నాడు తలపైకెత్తి.
మాన్విత సిగ్గుగా నవ్వి తల పక్కకి తిప్పుకొంది.
రెండు చేతులనూ పైకి జాపి సళ్ళను అందుకొని మొహంతో చీరను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తొడల గజ్జెల్లోనూ రెమ్మలపై ముద్దాడుతూ ఉన్నాడు.
మాన్విత లో చిన్నగా మూలుగులు బయలు దేరాయి.
స్వీకృత్ ఆమెను కిందకు లాగి కూచోభెట్టి తన ప్యాంట్ ను విప్పదెస్సుకొని తన బారు మొడ్డను ఆమెకందించాడు. పాణిది చిన్న సైజు చక్కెరకేళ్ళీ పండులా ఉంతే స్వీకృత్ ది పొడుగా ఓ మోస్తరు సైజులో ఉంది.

Updated: April 28, 2021 — 3:41 am

1 Comment

Add a Comment
  1. Continuation please for 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *