యుద్ధ నీతి 2 112

మాన్విత మాత్రం ఆయన్ను పూర్తిగా నమ్మి ఉంది.ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా మాటాడేస్తోంది. నిజమే అన్నయా మన దేశపు ఆడవారు చాలా సిగ్గరులు అందువల్లే సంసారాలు నిలబడుతున్నాయి. ఇక ఈ విశయం అంటావా ఆ ఆఫీసరు మనసు తెలిసేదాకా ఏం చెప్పలేము కదా. .
నేను అదే అంటున్నా మాన్వితా ఆయన మనసు ఏమాత్రం నొచ్చుకొనేలా లేదా తెలియనట్లుగా ఉన్నా మన చేసిన ఈ ప్రయత్నమంతా వృథా అయిపోతుంది. కథ మళ్ళీ మొదటికొస్తుంది.
మాన్విత :- నా మట్టి బుర్రకు ఏం తోచడం లేదన్నాయ్యా చేసేది రంకైనా ఏదో పరీక్షలు రాసినట్టుగా ఉంది నాకు.
సరే మాన్వితా నేను చెప్పినట్టుగా విను.ఎటూ తప్పు చేయడానికి నిర్ణయించుకొన్నాం కాబట్టి నేను ఇలా చెబుతున్నాని ఏమీ సంకోచించవద్దు.
మాన్విత :-లేదు చెప్పన్నయ్యా. . .
ఒక రిహాల్స్ చేద్దాం అంటే నీ బెరుకు పోగొట్టేలా మాత్రమే ఇప్పుడు నేను ఆ ఆఫీసరనుకో నీవు ఆయనొచ్చాక ఎలా ఉండాలో చెబుతాను సరేనా.. .
మాన్విత పరీక్షగా చూస్తూ ఈ రిహాల్స్ అవసరమంటారా ?
నీ ఇష్టం మాన్వితా . . .మళ్ళీ నా దగ్గరకొచ్చి ఏమీ కంప్లైంట్స్ చెప్పవద్దు.
మాన్విత ;- సరేలే అన్నయ్యా . . .అన్న లాంటివాడివి నీ దగ్గర నాకు సంకోచమేముంటుందీ చెప్పండి.
ఇదిగో ముందుగా డిన్నర్ కార్యక్రమాలు అయిన తరువాత, బెడ్ మీదకు వచ్చామనుకో సరే నా
మాన్విత :- సరే. . .
ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చెబుతూ ఇలా రా. . .
మాన్విత గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొంటూ తాను చూసిన మంచి మంచి ప్లేసులను గురించి చెబుతూ ముందుకొస్తూ స్వీకృత్ వంక చూసింది.
ఆయన ఆమె దగ్గర కొస్తూ ఆమె వీపు మీద చేయి వేసి జారుస్తూ ఆమె భారీ పిరుదు పైన చేయినేసాడు.ఇంకో చేత్తో ఆమె చేయినొక దాన్ని అందుకొని ఆహా ఊహూ అంటూ చిన్నగా డ్యాన్స్ చేయిస్తున్నట్టుగా అటూ ఇటూ తిప్పుతూ మధ్య మధ్యలో ఆమె నడుమును పట్టుకొని తన కేసి ఒత్తుకొని మాన్విత కు అవకాశం ఇవ్వకుండ అలా ఒత్తుకొన్నప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పి ఆమెను కూడా గట్టిగా తన కేసి నడుమును గట్టిగా ఒత్తమన్నాడు.
ఈ మాత్రం నేను చేయగలను అన్నయ్యా అంది మన్విత వెనక్కు జరుగుతూ అతనిలో ప్ర్రకంపనలు పసిగడుతూ
సరే ఇలాంటివన్నీ అయ్యాక ముఖరతి ఎలా చేస్తారో తెలుసు కదా అందులో వీరి పద్దతి చెబుతాను సరేనా. . .
తనేమైనా చిన్న పిల్ల అనుకుంటున్నాడా ఈయన? అనుకొంటూ మాన్విత ఏమీ మాట్లాడలేదు.
ఆమెను బెడ్ మీద కూచోబెట్టి కాళ్ళను దూరంగా జరుపుతూ కాంక్షగా ఆమె కళ్ళలోకి చూసి మాన్విత ఊరికే ఉంటం చూసి భుజాల మీద చేతులేయమని చెప్పి మొహాన్ని ఆమె తొడల దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు.

పాణి కొద్దిగా తేరు కొన్నాడు. ధీర్గత్ మౌనంగా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకొని ఒంటరిగాఉంటం చూసిన పాణి కి గుండెబేజారయిపోయింది.తన వల్ల పిల్లలిద్దరినీ కష్టాల్లో పడేసినట్లయ్యింది.వీరితో పాటు మాన్విత హవ్యక్ ల పరిస్థితేమిటో అంతు చిక్కడం లేదు. ఇప్పటికే వారం రోజులుగా బందీలుగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం ఏదైనా చర్చలు జరిపిందో లేదో ఏమీ తెలియడం లేదు.ప్చ్ ఛ ఏం బ్రతుకులో ఏమో అనుకొంటూ తనలో తను గొణుక్కొంటూ ఉన్నాడు.
సుకృత మెల్లగా దగ్గరకొచ్చి డ్యాడీ అంది.
ఏమిటన్నట్టు చూసాడు.
మనసుకు చాలా కష్టంగా ఉంది నాన్నా. . .ఏదైనా చేసి మమ్మల్ని తప్పించండి.మాలో ఎవరో ఒకరు బయటకు వెళ్ళగలిగితే బయట నుండి ఏదైనా ప్రయత్నం చేయవచ్చు.
పాణి సుకృత మాటలు విని ఇంత కష్టం లోనూ ఆమె ధైర్యానికి ఆలోచనకు ఆచ్చెరువయ్యాడు. మగ పిల్లవాడు అనాల్సిన మాటలు ఆడపిల్ల అనటం చూసి ముచ్చటపడ్డాడు.అదే సమయంలో తన అసహయాతకు కుమిలిపొయాడు.
ఆయన మౌనంగా ఉంటం చూసి సుకృత, నాన్నా అంటూ కుదిపి వింటున్నావా అంది.
పాణి సర్దుకొని బయట ఉన్న గార్డ్స్ ను అడిగి సిగరెట్ పాకెట్ ను తెప్పించుకొని ఒకటి ముట్టించుకొన్నాడు.ధీర్గంగా ఓ నాలుగు పఫ్స్ లాగి ధీర్గత్ ను కూడా దగ్గరకు రమ్మని పిలిచాడు.
చూడండి పిల్లలూ, మనల్ని బందీలుగా పట్టుకొన్నా జైలు లో పెట్టకుండా ఇలా ప్రైవేట్ గా ఉంచి సమాచారాన్ని అడుగుతున్నరంటే, బయట ఆల్రెడీ యుద్ధం ప్రకటించే ఉంటారు.అంతే కాకుండా మనకు వేళకు తిండీ బట్టా ఇస్తున్నారు.అంటే దానర్థం మన గురించి ప్రభుత్వం ఏదైనా చర్చలు జరుపుతోందనే కదా. . . ఈ పరిస్థితుల్లో మనం తప్పించుకొనే ప్రయత్నం చేస్తే అది మన ప్రాణాలకే ముప్పు. బహుశా వారు చాలా బలహీనంగా ఉంటారు.అందుకే నన్ను మానసికంగా బలహీణున్ని చేసి నా ద్వారా సైనిక సమాచారాన్ని అడుగుతున్నారు. అందుకే ఇదంతా . . .మిమ్మల్ని హింసించడం ఈ వ్యూహం లో కేవలం ఓ భాగం మాత్రమే. అసలు టార్గెట్ నేను.
ధీర్గత్:- నాన్నా అసలు టార్గెట్ మీరైనప్పుడు మమ్మల్ని ఇలా పీడించడం వల్ల వాళ్ళు ఏం ఆశిస్తున్నరు?. మీ దగ్గర అదేదో సమాచారం కోసమే ఐతే, వేరే మార్గాలుండే ఉంటాయి కదా?.
పాణి :-నీవన్నది కరెక్టే ,, ఐతే ఈ ప్రయత్నంలో నేను ప్రాణాలు కోల్పోయనే అనుకో,, అప్పుడు మిమ్మల్ని బ్లాక్ మైల్ చేసి తమ గుప్పిట్లోపెట్టుకొంటారు.అదీ గాకా మన దేశంలో ఈ ఇన్సెస్ట్ కు సం బందించిన సంబందాలను చాలా హీనoగా చూస్తారు కాబట్టి, మీరు వారు చెప్పినంత కాలం వారికి తొత్తులుగా అంటే గూఢాచారులు ఉండాల్సి వస్తుంది.ఒకవేళ ఈ బుడతకీచులు మన దేశాన్ని వదలి వెళ్ళినా మీరు ఇక్కడి నుందే వారికి మని చేయాల్సి వస్తుంది.
ధీర్గత్ కు అప్పుడు తెలిసొచ్చింది. వారు ఎంత దూరం ఆలోచించి ఉంటే తమ నాన్న లాంటి వారిని ఇలా బందిస్తారో . . .
సుకృత తల వంచుకొనే అంతా గ్రహిస్తోంది. తన నాన్న లాంటి వారు ఇలా ఆలోచించబట్టే కనీసం ఇప్పటీఇనా దేశం స్వేచ్చను అనుభవించగలుగుతోంది.ఆయన త్యాగాన్ని తలచుకొని మనసులోనే జోహార్లు చెప్పుకొంది.

పాణి ఇద్దరి ఆలోచనలను భంగపరుస్తూ వారి టార్గెట్ నేను మాత్రమే కాబట్టి మిమ్మల్ని హిసించకుండా వారికి లొంగినట్టే ఉండండి. ఏదైనా అవకాశం తప్పకుండా దొరుకుతుంది.అంత వరకూ ఈ చిత్ర హింసలను భరించక తప్పదు.
ఆ రోజు సాయంత్రం ఓ ఫుల్ బాటల్ మందు ను పట్టుకొని తన అనుచరులతో లోపలకొచ్చింది. వాళ్లను చూడగానే ఇద్దరు పిల్లలూ పాణి పక్కకు పోయి తల దాచుకొన్నారు.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *