యుద్ధ నీతి 2 112

ఇదేం ఖర్మ రా బాబూ అనుకొంటూ టవెల్ ను కొదిగ కిందకు జార్చి కట్టుకొని వెనక్కు తిరిగి నిలబడింది. వెనుకవైపు నుండి కొద్దిగా వెడల్పుగా ఉన్న రెండు ముక్కలను ఆమె సళ్ళ క్రిందుగా వేస్తూ ఇదిగో ఈ పీసును నీ ఎదల కిందనుండి వేసుకొని వెనక్కి ఇవ్వమంటూ ఆమె చేతులను ఎత్తి పట్టుకొన్నాడు. మాన్విత కొద్దిగా బెదిరినా ఆయనలో ఏమాత్రం ఫీలింగ్ లేకపోవడం వల్ల చేతులెత్తి అయన చెప్పినట్టుగా ఆ బట్ట ముక్కలను వెనుకకు అందించింది. ఒక్కటొక్కటిగా జత చేస్తూ ముందువైపున ఆ ముక్కలలో ఉన్న హుక్సులను ఒక దానితో ఒకటి కలుపుకోమన్నట్లుగా సూచనలిస్తూ వెనుక వైపున తాను అన్నింటినీ కలిపి ముడేసాడు. ఎత్తైన తన గుందెల మీద ఆ బట్టముక్కలు పరదాలు పరదాలుగా తీర్చిదిద్దినట్లుగా అమరింది. తనకే అబ్బ అనిపించింది ఆ డ్రెస్స్ పొందిక చూసి.
ఆయన చకా చకా పీలికలను ఒక దానితో ఒకటి ముడేస్తూ టవెల్ ను కొద్ది కొద్దిగా కిందకు జారుస్తుంటే తను కూడా ఇబ్బంది మరచిపోయి ఆయనకు సహకరించింది.
పిరుదలదగ్గరకొచ్చేసరికి టవెల్ కిందకు జారలేదు.అంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి తన ఊరువులు. ఆయనే టవెలు కిందకు జార్చాడు.
లోపల చెడ్డీలాంటిదేమీ వేసుకోలేదు మాన్విత.స్వీకృత్ తో మాటల్లో పడి అలానే టవెల్ ను చుట్టుకొని వచ్చింది.
టవెల్ కిందకు జారగానే అంత వరకూ ఆమె విశాలమైన వీపును చూస్తూ లోలోపలే ఉద్రేకపడుతున్న స్వీకృత్ కు ఆమె పెద్ద పిరుదులను చూసి కష్టంగా ఆపుకోవాల్సి వచ్చింది.ఆమె తెల్లటి భారీ పిరుదులను చూసి లోపల ఏమీ వేసుకోలేదా మాన్వితా అన్నాడు గొంతుపెగల్చుకొంటూ
మాన్విత :-లేదన్నయ్యా అవసరం లేదేమో అనుకొన్న అంది టవెల్ ను పైకి లాక్కొంటూ . . .
అవునా ఇదిగో ఇది వేసుకో అంటూ యూరోపియన్ స్టైల్ లో ఉండే ప్యాంటీ నొక దాన్ని ఇచ్చి కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గాడు.
టవెల్ కిందకు జారకుండా వేసుకొంది మాన్విత
మళ్ళీ స్వీకృత్ డ్రెస్స్ ను అల్లుకొంటూ వచ్చి తొడల కంటా వచ్చి పూర్తి చేసి ముందుకొచ్చి ఎగా దిగా చూసి ఇప్పుడు నువ్వెలా ఉన్నావో తెలుసా మాన్వితా అన్నాడు.
పైనుండి మోకాళ్ల పైదాకా పరదాలు పరదాలుగా ఉన్న ఆ డ్రెస్సు ముందు చీలికలు పీలికలుగా ఉండి మొత్తం వేసుకోగానే తన వయసును ఓ పదేళ్ళు వెనక్కి తగ్గించి చూపుతోది.
మాన్విత కొద్దిగ సిగ్గుపడుతూ నిజంగా అన్నయ్యా నేను ఈ తెల్లోళ్ళ దగ్గరే ఉన్నా ఈలాంటి డ్రెస్సులను ఎప్పుడూ వాడలేదు. అవకాశం ఉన్నా కూడా పాణి ఏమనుకొంటాడో అని పెద్దగా ఇంటెరెస్ట్ చూపలేదు.ముందు ఈ బట్ట పీలికలు ఎలా వేసుకోవాలో అర్థం కాలేదు కాని ఇప్పుడు చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంది.
అది సరే వేయడం వరకూ అయితే నేను హెల్ప్ చేసాను. మళ్ళీ రాత్రి విప్పాలంటే ఎలా విప్పాలో తెలుసా అన్నాడు.
మాన్విత :- ఏముంది లాగి పడేయడమే కదా. .
అలా గాని చేసావో ఇవి నీ వొంటికి చుట్టేసుకొని మళ్ళీ కత్తెరతో కత్తిరించాల్సి వస్తుంది. వెనుక నుండి నడుం దాకా పకి లాక్కొంటే లోపల చిన్న గంటు లాంటిది వస్తుంది. దాన్ని పట్టుకొని లాగితే ఒకటొకటిగా చుట్టలు ఊడిపోతాయి.
మాన్విత :-వెనుకనుండా అదేలా నాకెలా కనిపిస్తుందీ
నీకు కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళ దిక్కుమాలిన టేస్టులు ఇలానే ఉంటాయి,కాబట్టి కొద్దిగా రొమాన్స్ చేసిన తరువాత వెనక్కి తిరిగి ఆయనకు ఒత్తిగిల్లి నిలుచో ఆయనే విప్పుతాడు అన్నాడు నవ్వుతూ
ఆ ఆ సరే సరే అంది మాన్విత ఓ రకమైన గగుర్పాటుతో
స్వీకృత్ కు అప్పుడే గుర్తుకొచ్చినవాడల్లే అవునూ యూరోపియన్స్ సెక్స్ లో ఎలా ఉంటారో ఏమైనా అవగాహన ఉందా అని అడిగాడు.
మాన్విత :- ఇందులో అవగాహన ఏముందన్నయ్యా , అంతా ఒకటేగా?
అలా అనకు పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉన్నవారి టేస్టులు కూదా అదోరకంగా ఉంటాయి. పైగా ఈయన నెతో సాటిస్ ఫై అయితేనే మన పని జరిగేది.
మాన్విత :-అవును కదూ ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెంద్స్ తోనూ పుస్తకాల ద్వారా కొద్దిగా చదివిన అవగాహన ఉంది.
నీ తలకాయ యూరొపియన్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరూ నీతో వారి అనుభవాలు చెప్పలేదా?
మాన్విత :-లేదు.
సరిపోయింది. ముందుగా వారు ఉపరతి మీద ఎక్కువగా మక్కువ చూపిస్తారు. అంటే నోటిద్వారా చూషించడం . . .చాలాసేపు నగ్నంగా గడపడం పచ్చి పచ్చిగామాటాడుకోవడం ఇలా అన్న మాట. మన దేశంలో ఇది ఎంతవరకూ సాధ్యమో కాని ఇలాంటి విశయాలు సాధారణంగా నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉండిపోతాయి కాబట్టి మనవాళ్ల టేస్టులు అంతగా బయటప్డవు. పైగా మన దేశపు ఆడవాళ్ళు చాలా సిగ్గరులు కదా
అంటూ ఆమెను చూస్తూ ఆమెను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *