యుద్ధ నీతి 2 112

హవ్యక్ పరవాలేదన్నట్టుగా తల ఊపి లోపలకెళ్ళి ఏడుస్తూ ఉన్న మాన్వితతో అమ్మా . . అన్నాడు.
వాడు అలా ఆర్ద్రంగా పిలిచిన పిలుపుకు మాన్విత ఉండబట్టుకోలేక పోయింది. భోరున ఏడ్చేసింది.
విశయం ఏమీ తెలియని హవ్యక్ అమ్మ అలా బరస్ట్ అయ్యేసరికి తనూ ఆమెను చుట్టుకొని ఏడ్చేసాడు.

ఈలోగా స్వీకృత్ చేతితో ఓ సంచీ చేతిలో పట్టుకొని లోపలకొచ్చి ఇద్దరినీ ఓదారుస్తూ ఏం దిగులుపడవద్దండి. ఈ కష్టాలు కొన్నళ్ళే..మళ్ళీ మీరందరూ హాయిగా మన దేశం ఉండవచ్చు. అందుకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతాయి. కమాన్ హవ్యక్ మీ అమ్మ కు ధైర్యం చెప్పాల్సింది పోయి నీవు ఇలా ఏడుస్తూ కూచొంటావా? నొ.. నో అలా చేయకూడదు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే నీవు మగాడిగా ధైర్యంగా ఉండాలి. లే ,,అలా బజారుకెళ్ళి వద్దాం నిన్ను అటునుండి అటే మా వాడి దగ్గర దిగబెడతాను. మాన్వితా ఈ రాత్రికి హవ్యక్ ను న ఫ్రెండ్ ఇంటిలో ఉంచుతున్నాను. ఈలోగా వంటవాళ్ళకు చెప్పి రాత్రికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయించండి అంటూ హవ్యక్ ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు.
వారిద్దరూ బయటకు వెళ్ళిపోగానే తాను చేయబోయే పని తలచుకొని తత్తరపడింది మాన్విత.రేపు తన భర్తకో పిల్లలకో ఈ విశయం తెలిస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుదో అని కాస్త భయపడింది.చివరకు ఏదైతే అది కానిమ్మని లేచి వంటవాళ్లకు పనులు పురమాయించింది.
సాయంత్రం కావొస్తుండగా భోరున కురుస్తున్న వర్షంలో గొడుగును అడ్దం పెట్టుకొని ఓ పెద్ద సంచీని చేతిలో పట్టుకొని లోపలకొచ్చాడు స్వీకృత్.
ఆయనను అలా చూడగానే ఎక్కడి సంబందమో తమను ఇలా ఆదుకొంటున్నాడీయన అనుకొని మాన్విత గుండె జాలితో నిండిపోయింది. స్వీకృత్ వచ్చీ రాంగానే తనరైన్ కోటును విప్పి పక్కన పడేస్తూ వంట వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా మాన్వితా అన్నాడు.
మాన్విత :-ఆ అంతా సిద్దం చేసి వెళ్ళిపోయారన్నయ్యా. . . ఏమైనా కావాలా అంది.
కొద్దిగా వేడి వేడిగా టీ ఇవ్వగలవా మాన్వితా అంటూ సంచీని టేబల్ పైన ఓపన్ చేసి పెట్టాడు.
ఈమె ఇచ్చిన టీని తాగుతూ, అలా కూచో మాన్వితా ఈ సరుకులను ఒక్కటొక్కటిగా ఓపన్ చేయి ఏది ఎక్కడ పెట్టాలో చెబుతాను.
సంచీలో ఉన్న నాలుగు వైన్, రమ్ము, విస్కీ, లోకల్ డ్రింక్ బాటళ్ళను ఎదురుగా ఉన్న కౌంటరులో పెట్తమని చెప్పి సిగార్ లను సిగరెట్లను సెపరేట్ గా ఓ బాక్స్లోపెటించాడు. బ్లాక్ చాక్లేట్లను ఇంకా కొన్ని స్వీట్లను తీసి ప్రక్కన ఉంచిందామె.ఇంకా సెంట్ బాటల్ చివరగా కొన్ని కొత్త రేజర్లను తీస్తూ ఆయన మొహంలోని కి చూసింది ఎక్కడుంచాలా అన్నట్టుగా . . .
ఆయన నవ్వి అవి నీకే మన్వితా అన్నాడు.
మాన్వితకు అర్థ కాలేదు రేజర్లను తనేం చేసుకోగలదు అనుకొని చిత్రంగామొహం పెట్టింది.
రాత్రికి ఆయన వస్తున్నాడు కదా మాన్వితా అందుకే చంకల్లోనూ ఇంకా అక్కడా శుభ్రంగా తీసేసుకో అంటూ మాతలు మింగేసాడు.
మాన్విత మొహం చప్పున ఎర్రబడింది. వేరే దారి ఏదీ లేదా అన్నయ్యా అంది చివరి ప్రయత్నంగా. .
ఊహు లేదు మాన్వితా అన్ని దార్లూ మూసుకుపోవడం వల్లే మన ఈ దారిని ఎంచుకొవాల్సివస్తోంది. ఇప్పటికీ ఇష్టం లేక పోతే చెప్పు. ప్రభుత్వప్రకటనవచ్చేంతవరకూ ఆగుదాం.
మాన్విత :లేదన్నయ్యా ,అంతవరకూ ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటం నావల్ల కాదు. మీరెమీ అనుకోవద్దు. కొద్దిగా తొట్రుపాటువల్ల అలా అడిగానంతే. . .
ఏం ఫరవాలేదమ్మా వెళ్ళు రేజరు తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ అవసరంవుతుందో అక్కడ వాడు. నీకు యూరోపియన్ నైట్ డ్రెస్సులు వాడడంవచ్చా ?
మాన్విత : నైటీలు వేసుకోవడం మటుకే మిగతా సమయాలలో ఇండియన్ డ్రెస్సింగులలోనే ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని .ఆయన కూడా అలానే నను పార్టీలకు తీసుకెళ్ళేవారు.ఇక్కడ యూరోపియన్ ఆడ వారెవ్వరూ లేరా? హెల్ప్ చేయడానికి.
Sveekrut:- సరిపోయింది. చేస్తున్నదే రహస్యమైన పని దానికి సాక్ష్యం తెచ్చుకోమంటావ?
అప్పటికి గాని అర్థం కాలేదు మాన్వితకు .తను ఎంత పెద్ద పొరబాటు చేసేదో.ఆయన వైపు మెచ్చుకోలుగా చూస్తూ సారీ అన్నయా . . నాకు ఆ విశయమే తట్టలేదు, మరెలా? నాకు డ్రెస్సింగ్ రాదే అంది.
నేను హెల్ప్ చేస్తే నీకేం ఇబ్బంది లేదు కదా
మాన్విత సిగ్గుగా దూరం నుండి చూపించండి నేనే ప్రయత్నిస్తాను.
సరేలేమ్మా ముందు మిగతా పనులు కానివ్వు.అంటూ లేచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.
మాన్విత చంకల్లో సబ్బు పట్టించుకొంటూ కట్టుకొన్నమొగుడి దగ్గర ఏనాడూ తాను ఇలా చేయలేదు. రంకు పనికి మాత్రం ఎన్ని ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోందో అనుకొంటూ చంకల్లో నున్నగా తీసేసుకొంది.మొల దగ్గర సబ్బు వెసుకొంటూ సబ్బు పట్టించుకొంటూ తనను తాను ఓ సారి చూసుకొంది. తాను మహా అందగత్తె కాకపోయినా తన స్ట్రక్చరు వల్ల పాణి తనను ఇష్టపడ్డాడు. తన భారీ పిరుదులంటే పాణికి చాలా ఇష్టం.సుకృతకు కుకూడా తన పోలికలే .తన లాగే ఎత్తు పిర్రలు దానివి.రంగు మాత్రం తనలా పసుపురంగు కాకుండా వళ్ళ నాన్నలా ఉంటుంది అది. అనుకొంటూ బిళ్ళపైన కిందా మొత్తం నున్నగా తీసేసుకొంది.మంటపెట్టకుండా కొకోనట్ క్రేం రాసుకొని స్నానం చేసింది.
స్వీకృత్ ఇచ్చిన డ్రెస్స్ చూసి నోరెళ్ళ బెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అది చీలికలు పీలికలుగా ఉండి ఏది ఎక్కడ నుండి మొదలు పెట్టుకోవాల అర్థంకాలేదు.చాలా సేపు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి చూసి తిక మక పడిపోయింది.
ఈలోగా స్వీకృత్ రానే వచ్చాడు. ఆమె గది బయట నిలబడి మాన్వితా అయ్యిందా అన్నాడు.
మాన్విత :-స్నానం అయ్యిందన్నయ్యా ఈ డ్రస్సే ఎలా వేసుకోవాలో అర్థం కాలేదు.. .ఆంటూ బదులిచ్చింది లోపలుండే.
సరే టవల్ లాంటిది కట్టుకొని తలుపులు తీయి నేను చూపిస్తా
పెద్ద టవెల్ ను చుట్టబెట్టుకొని తలుపులు తీసింది. అయన నేరుగా లోపలొకొచ్చి ఈమెను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా డ్రెస్సును జాగ్రత్తగా సరిచేస్తూ ఇది ఓ గౌను లాంటిది. ఇలా పీలికలుగా ఉంటుంది కాని ఒళ్ళు మొత్తం కప్పేస్తుంది. చూడు ఈ పైన ఉన్న ఈ పెద్ద పీలికలు చనుకట్టు పైగాన వేసుకొ వెనక్కి తిరుగు వెనుక బొత్తాలు పెడతాను.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *