యుద్ధ నీతి 2 112

సుకృత భారీగా ఉన్న పిరుదుల పొకాన్ని చేతులతోనే అణుస్తూ కిందనున్నామె కొద్ది కొద్దిగా వెనుకకి జరుగుతోంటే సుకృత నడుమును ముందుకు జరుపుతూ వచ్చింది. సళ్లతో ఆడుకొంటున్నమె సుక్రత ముచికలను బలంగా పట్టి నలుపుతూ కుడుళ్ళకంటా సళ్లను నలిపేస్తున్నట్టుగా అదుముకొంటూ ధీర్గత్ దగ్గరగా తెచ్చినిలబెట్టింది.
ధీర్గత్ మొడ్ద కు సుకృతకు మధ్య ఈమె తల మాత్రమే అడ్డు . తలను కొద్దిగా వెనక్కి తీసుకొని ధీర్గత్ మొడ్దను ఓ చేత్తో సుకృత పిరుదును ఓ చేత్తో పట్టు కొని మొడ్డ నొకసారి ఈ పూకునొకసారి జుర్రుకొంది. పాణి ప్రక్కన గగ్గోలు పెడుతున్నా ఎవరూ పట్టించుకొనే స్థితిలో లేరు.
అలా జుర్రుకొన్నట్టుగా చేస్తూ సుకృత నడుమును ధీర్గత్ మొడ్డకు దగ్గరగా తెచ్చిపెట్టిందో లేదో ధీర్గత్ గట్టిగా అదుముకొన్నాడు చెల్లెలును.ఆ సమయంలో ఆ ఇద్దరు పిల్లలూ ఎంతగా రెచ్చగొట్టబడి ఉన్నారంటే ఎదురుగా తమ కన్న తండ్రి కణ్ణీళ్ళు ఇంకిపోయేలా ఏడుస్తున్నాడనే స్పృహ కూడాలేదు.
వెనక్కి తగ్గబోతున్న సుకృత నడుమును పట్టుకొని ధీర్గత్ కు అదిమిపెట్టిందామె.నిలుచున్నవిడ ఇద్దరినీ తన రెండు చేతులతో చుట్టీ పట్టుకొని ఇద్దరినీ ముద్దులాదసాగింది. సుకృత తనకు తెలియ కుండానే తన రెండు చేతులతో ధీర్గత్ నడుమును పట్టుకొని మొత్తను ఆడి కేసి అదిమి పట్టుకొని నిలుచొంది.
ధీర్గత్ తన మొడ్డను చెల్లెలు కేసి అదుముకొంటూ ఉంటే అది ఆమె రెండు తొడల మధ్యలోకి దూరింది. వాడి వెచ్చ మొడ్డ సుకృత పూపెదాలను తాకుతూ ఉంతే గగురుపాటుతో కళ్ళు మూసుకొంది సుకృత.
హాల్దియా లేచి వచ్చి పాణిప్రక్కన నిలబడి ఇప్పటికైనా చెబుతావా లేదా ధీర్గత్ కట్లు విప్పమంటావా అంది. పాణి ఆవేశం పట్తలేక ఒక్క తాపు తన్నాడామెను.
ఆ తన్నుడుకు మూడడగుల దూరం ఎగిరి పడింది హాల్దియా. . . ఒంట్లో ఎముకలు కలుక్కుమనడంతో అంతే విసురుగా లేచి వచ్చి పాణి చెంప మీద ఒక్కటిచ్చుకొని ధీర్గత్ కట్లు విప్పించేసింది.
అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ కాస్త వెనక్కి తగ్గడంతో ఇద్దరాడవారూ ధీర్గత్ ను, సుకృతను కలిపి పట్టుకొని నిలుచొన్నారు. మళ్ళీ వీరిద్దరిలో వేడి రాజుకొనేలా చేస్తూ వాతావరణాన్ని తేలిక చేసారు.

పిల్లలిద్దరినీ అలా రెచ్చగొట్టి తన కళ్ళ ఎదుటే వారిద్దరినీ దెంగించడానికి సిద్దపడుతోన్న హాల్దియా ను తలచుకొని ఏ మాత్రం అవకాశం దొరికినా కత్తికో కండగా నరకాలన్న కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు పాణి.
ధీర్గత్ సుకృతలిద్దరికీ చెరో తువ్వాలును ఇచ్చి వారగా కూచోబెట్టారు.నాన్న చేసిన హడావిడివల్ల ఇద్దరు పిల్లలూ తేలు కుట్టిన దొంగల్లా అణిగిపోయారు.
ప్రక్కనున్న ఇద్దరాడవారు తమ ఒళ్ళును కప్పుకొని ప్రక్కన కూచొన్నారు.
ఆవేశం తగ్గేదాకా బుసలు కొడుతూ గమ్మున కూచొండిపోయింది హాల్దియా. తరువాత నెమ్మదిగా పాణి దగ్గరకొచ్చి చూడు పాణి, మీకూ మాకూ మధ్య వ్యక్తిగతంగాఎటువంటీ కంప్లైంట్ లేవని నీవే అన్నావు, అవునా?. . . అటువంటప్పుడు నీవు ఇలా ఆవేశపడి ప్రాణం మీదకు ఎందుకు తెచ్చుకొంటావు. ఆలోచించు. చిన్న పాటి ప్రేరేపణకే నీ పిల్లలిద్దరూ వావి వరుసలు ఎలా మరచిపోయారో చూస్తున్నావుకదా. . .ఇకపై వారికి కావాల్సింది. చిన్న ఏకాంతం మాత్రమే. . అలా అని వారిద్దరినీ కలపడం నా ఉద్ద్యేశ్యం ఎంత మాత్రం కాదు. నీవు మీ సైనిక రహస్యాలు చెప్పి నీ పిల్లల్తో నీ దారిన నువ్వు పోవచ్చు.
పాణి ఆవేశంతో గర్జిస్తూ ఒసేయ్ నీతి లేని కుక్కా. . . . . . …… . . ……… యుద్ధఖదీలుగా పట్టుకొన్న నన్ను ఏమీ చేయలేక, నా పిల్లలను ఇంత దాకా తీసుకొచ్చావు.నీకు మా సైనిక రహస్యాలను చెప్పినంత మాత్రాన వారిని క్షేమంగా వదులుతావని ఎలా అనుకోగలను. కేవలం నా ఇద్దరి పిల్లలను గురించి ఆలోచించి నా దేశం మొత్తం మీదున్న ఆడపిల్లల బ్రతుకులు నాశనం చేయలేను.మీ తెల్లోళ్ళ దురాశకు ఇప్పటికే నాదేశం యాభై ఏళ్ళు వెనుకబడి ఉంది. యువత బానిస మనస్థత్వం తో మగ్గిపోయింది.ఇప్పటికైనా నా లాంటి వాళ్ళు కళ్ళు తెరవకపోతే ముందు తరాలు అర్థం పర్థం లేని మూఢ నమ్మకాలతో కొరగవలసివస్తుంది. నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు చేసుకో…కాని నా చేతికి మాత్రం ఒంటరిగా దొరకవద్దు. ముక్కలుగా నరికేయగలను.
హాల్దియా: అహా అంత దూరం ఆలోచించావా …సరే నీ ఇష్టం….అంటూ ఏయ్ వీళ్ళను ఈ రోజుకు వదిలేయండి. ఇంత తిండీ బట్టా ఇచ్చి చెరో సోపు ముక్కలను పడేయంది. అని ఆర్డర్ చేసి వెళ్ళిపోయింది.
ఇద్దరాడవారూ ఇచ్చిన సబ్బు ముక్కలను బట్టలను తీసుకొని వెళ్ళి పాణి కట్లు విప్పి సపర్యలు చేయసాగారు ఇద్దరు పిల్లలూ .

ఆకాశం మబ్బులు పడుతూ భారీ వర్షానికి సిద్దపడుతోండగా స్వీకృత్ మాన్వితలిద్దరూ ఇంటికొస్తూ ఒకరినొకరు ఏమీ మాటాడుకోలేదు. మాటాడుకోవడానికి ఇద్దరికీ మొహం చెల్ల లేదు. ఇంటికొచ్చేసరికి హవ్యక్ ఆత్రంగా వీరికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. వాడు బయట పడటం లేదు కాని చాలా కృంగిపోయి ఉన్నాడు.మౌనంగా జరిగే వాటిని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇంటి కొస్తూనే గబాగబా ఎదురొచ్చాడు.
అమ్మా, అంకల్ ఏమయ్యింది. నా వాళ్ల జాడ ఏమైన తెలిసిందా మేము ఇక్కడనుండి ఇండియా ఎప్పుడెళ్ళ వచ్చు.అంటూ ప్రశ్నలేసాడు.
వాడిని కన్నీళ్ళతో చూస్తూ రేపటివరకూ ఆగు నాన్నా అని ఆపై మాటాడలేక నోట్లో చెరుగును అడ్డం పెట్టుకొని లొపలకు వెళ్ళి పోయింది మాన్విత.
హవ్యక్ నీరుగారిపోయాడు.
స్వీకృత్ వాడి భుజం చేయినేసి తడుతూ, మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నాము హవ్యక్. ఈ రోజు ఓ ఆఫీసరును ఇంటికి పిలిచాను. ఆయన ద్వారా వివరాలు కనుక్కోవాలి. ఆయన కూడా బుడతకీచులకు చెందిన వాడే అయినా మన పక్షాన ఉన్నాడు. కొద్దిగా డబ్బు ఆస చూపించాను. ఒప్పుకొన్నట్టుగానే ఉన్నాడు. ఎంతయినా అతను మన దేశీయుడు కాదు.అందువల్ల నీవు ఆయన కంటపడకుండా ఉండడమే మంచిది. నిన్ను ఈ రాత్రికి నా ఫ్రెండ్ ఇంటిలో దాచిపెడతాను. ఇబ్బందేమీ లేదుగా అన్నాడు.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *