యుద్ధ నీతి 2 112

వాడు టెంప్ట్ అవడంతో వాడిమొడ్డను స్ట్రాంగ్ చేస్తూ వృషణాలనూ తొడలనూ చిన్నగా కొరుకుతూ తన నగ్న శరీరాన్ని వాడికేసి ఒత్తుకొంటోందామె. ఎప్పుడైతే తాను టెంప్ట్ అయాడో ధీర్గత్ పరిసరాలను మరచిపోయాడు. ఆమె శరీరాన్ని ఆబగా చూసాడు. తెల్లటి పిండి బొమ్మ కు మల్లే నిగ నిగలాడుతూ ఉందామె. ఎత్తుగా పెద్ద సళ్ళు బలంగ ఉన్న నడుము పెద్ద స్థంబాలవంటి తొదాల మధ్య తెల్లటి సబ్బు బిళ్ళ పెట్తినట్టు నట్టుగాఎత్తుగా ఉందామె ఉపస్తు . ఆమె వంగి లేస్తూ ఉంటే కందలు తిరిగిన ఆమె శరీరం మరింతగా రెచ్చగొడుతూ ఉంది.
తనకు తెలియకుండా నే ధీర్గత్ కాస్త ముందుకు జరిగాడు.
వాడలా ముందు జరగడంతో కావాలా . . .అందామె మత్తుగా
ఊ అంటూ ముందుకు జరిగాడు ధీర్గత్. .
తన మొత్తను వాడి మొడ్ద కేసి అదుముతూ గట్టిగా కౌగిలించుకొందామె. సళ్ళు వాడి ఎదకు ఆనుకొని ప్రక్కలకు పరచుకొన్నాయి. ధీర్గత్ మొడ్డ ఆమె తొడల మధ్యకెళ్ళి ఎక్కిళ్ళు పడుతూ ఉంటే ఆమె కొద్దిగా ముందుకూ వెనక్కూ కదిలింది. గిల గిల లాడిపోయాడు అంతగా అనుభవం లేని ధీర్గత్..ఆవేశంతో ఆమెను చుట్టుకుపోవడానికి ప్రయత్నించి చేతులు కట్టేసి ఉంటంతో అంత కన్న ఏమీ చేయలేకపోయాడు.
వాడి గిలిగింతలు చూసినామె వెనక్కు తిరిగి హాల్దియా వంక చూసింది.
గో అహేడ్ అన్నాట్టుగా తలెగరేసింది హాల్దియా
వాడి మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని తన మొత్త చీలికలోనికి పెట్టుకొని రాపాడించి గట్టిగా పిండింది. ఆ రాపిడికి ధీర్గత్ మొడ్డలోనుండి కొద్దిగ రసం బయటకి రాంగానే చటుజ్జున కిందకు కూచొని నోటిలో రసాన్ని పీల్చింది. ధీర్గత్ పిరుదులు బిగించి రసాన్ని చిమ్మబోవదానికి సిద్ద్పడుతూ ఉంతే నవ్వుతూ వాడి పిర్రనొక దాన్ని గట్టిగా గిల్లింది. దాంతో నొప్పికి కాస్త వెనక్కు జరాగాల్సి వచ్చింది. ధీర్గత్. అలా వెనక్కు జరగదంతో బయటకు రాబోతున్న రసం మధ్యలో స్టాప్ అయ్యింది. మళ్ళీ లేచి ఆమె వాడి మొడ్డను పటుకొని తన చీలికలో పెట్టుకొని రాపాడించింది. అటు పూర్తిగా లోపలకు పెట్టుకోకుండా మొత్త గొల్లి పై అలా రాస్తూ ఉంటే ధీర్గత్ ఆమె కు దాసోహ మయి పోయాడు.
ఎదురుగా సుకృత తల తిప్పుకోకుండా పట్టి నుంచినామె సుకృతలో మొదట్లో ఉన్నత ఇబ్బంది ఇప్పుడు లేకుండా పోవడం గమనిస్తూ మెల్లగా సుకృత సళ్ళపై చేతులేసి ధీర్గత్ నే చూడసాగింది.
ఆమె తన సళ్లపై చేతులేయడం సుకృత గమనించినా చేసేదేమీ లేదు కాబట్టి లోలోపల సిగ్గుపడుతూ ఎదురుగా జరుగుతున్న దెంగులాటను గమనించసాగింది.
ఈలోగా హాల్దియా కల్పించుకొంటూ పాణి ఇప్పటికైనా మాతో సహకరిస్తావా అంది.
పాణి :-యూ బిచ్ అంటూ ఖాండ్రించి ఉమ్మాడు ఆమె మీదకు.
హాల్దియా పాణి ఆవేశాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా నవ్వి ఊరుకొంది.
ధీర్గత్ ఒళ్ళు కామంతో కాలిపోతుండగా ఆమె వంక దీనంగా చూస్తూ ఆమె దగ్గరకు రాంగానే ఆమెను రుద్దుకొంటూ చుట్టుకుపోతున్నాడు.
సుకృతలో బెరుకు వెళ్ళిపోయి స్థానంలో కుతూహలం చోటు చేసుకొంటుండగా ప్రక్కనున్నామె ఒత్తిళ్ళకు చిన్నగా సహకరించసాగింది.
ధీర్గత్ మొడ్డకు తన మొత్త ఆనించగానే వాడు ఒగరుస్తూ ముందుకు కదలబోతే కిల కిలా నవ్వుతూ వెనక్కు జరుగుతోంది. వారి అర బెర దెంగులాట సుకృతలో కుతూ హలం పెంచసాగైంది. దానికి తోడు ప్రక్కనున్నామె సుకృత చెడ్డీలో చేయిని పెట్టి నూనూగుగా చిక్కగా ఉన్న ఆతులను ప్రక్కకి తోస్తూ పూచీలికలో వేలుతో గట్టిగా రాయ సాగింది. సుకృత మెల్ల మెల్ల గా తొడలను ఎడం చేసుకొంటూ మొత్తను ముందుకు తోస్తోంది. ధీర్గత్ కు ఎదురుగా ఉన్నామె తన మొత్తలో వాడిది దోపుకొని వాడు రెండు మూడ దెబ్బలేయగానే వెనక్కి లాగేసుకొంటోంది.దాంతో ధీర్గత్ గిల గిలాలాడిపోతూ చేతులు నొప్పి పెడుతున్నా ముందుకు వచ్చేయసాగాడు. వాడిలో ఆ ఆవేశం కొరకే ఆమె అంతలా రెచ్చగొట్టింది.
పాణి భాదగా తల దించుకొని ఉన్నాడు.
ధీర్గత్ తొడల మధ్య గీరుతూ మధ్య మధ్యలో తీరుబడిగా వాడి మొడ్దను చీకుతున్నట్టుగా కూచొని సుకృత దగ్గరున్నమెను దగ్గరకు పిలిచింది. ఈమె సుకృతను కూడా తీసుకొని వెళ్ళింది. ఆమె తన చేతిని పట్టి చిన్నగా లగితే మంత్ర ముగ్దలా లేచి వెళ్ళింది. సుకృత. పాణి తన కూతురు అంత దగ్గరగా రావడం గమనించలేదు.
ధీర్గత్ దగ్గరగా సుక్రతను కూచోబెట్టి తను కూ డా వెళ్ళి ధీర్గత్ మొడ్దనందుకొంది. ఇద్దరాడవారు ఒకేసారి తన మొడ్దనందుకోనే సరికి ధీర్గత్ ఆత్రంగా తన నడుమును ముందుకు తోస్తూ ఉంతే అప్పుడు గమనించాడు పాణి సుకృతను.
అమ్ములూ అని గట్టిగా అరచి వెనక్కి ఫో అన్నాడు. అతని అరుపుకు సుకృతతో పాటు అక్కడున్నవారందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు.
హాల్దియా చటుక్కున లేచి అతడి నోటిలో గుడ్డ ముక్కనొక దాన్ని తురికి పెట్టి వీళ్ళను కానిమ్మంది.
ధీరగ్త్ కు తమ పూకులను మార్చి మార్చి తాకిస్తూ రెచ్చ గొడుతూ ఉంటే సుకృత బెరుకు లేకుండా తీక్ష్ణంగా చూడ సాగింది.
ఇందాక సుకృత దగ్గరున్నామె కళ్ళతోనే సుకృత ను దగ్గరకు పిల్చింది. ఆమె సైగ అందుకోగానే ఒక్క అడుగులో వారి దగ్గరకు వెళ్ళి నిలుచుంది. సుకృత రాంగానే ఆమెను చుట్టుకొన్నట్టుగా పట్టుకొని ఇద్దరాడవారూ ఆమె అంగాలపై దాడి చేసారు ధీర్గత్ ఎదురుగానే.. ఒకామె సుకృత చిన్న చిన్న ముచికలని చేతితో నలుపుతో నాలుకతో సున్నలు చుడుతూ ఉంతే ఇంకోమె సుకృత లేత పూకుపై దాడి చేసి బన్ను ముక్కలా ఉన్నామె పూ గొల్లిని విడదీసి తన నాలుకను లోలొపలకు తోస్తోoది. మంచి గోదుమ రంగులో అప్పుడే పరూవానికొస్తున్న పిల్ల సుకృత ,చనుగుబ్బలు ఎత్తుగా ఉనాయే కాని ఇంకా సరైనా ఆకారం రాలేదు, పిరుదులు తొడలు బింకంతో ఉన్నాయి. శరీరం మొత్తం నున్నటి నూనూగు వెంట్రుకలు పరుచుకొని ఉన్నాయి. దట్తంగా ఉన్న ఆమె కనుబొమలు కలిసిపోతూ ఉంటే కామంతో ఎర్రబడుతున్న కళ్ళు తడి బారుతున్నాయి.
అది చూ స్తు న్న పాణి కన్న కూతురు నగ్న దేహాన్ని చూడలేక చూస్తూ గట్టిగా మూలుగుతూ గించుకొంటూ ఉన్నాడు.
సుకృత నగ్న దేహాన్ని చూసిన హాల్దియా గుటకలు మింగింది. దీన్ని ఎవడు చేసుకొంటాడో గాని కుక్కలా వెనకనే తిరగడం ఖాయం అనుకొంది.

Updated: April 24, 2021 — 3:16 am

3 Comments

Add a Comment
  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *