మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 139

నో నో నేను అలా అన లేదు” అన్నాడు నాన్న కంగారుగా
“నాన్న ఇప్పుడే కదా అన్నావు. family members మధ్య సెక్స్ చేసుకోడం తప్పు కాదు అని. నేను నా

అన్నయ్యను, సునీత తన అన్నయ్యను, సెక్స్ చెసుకుంటున్నప్పుడు నేను నా డాడీ తొ సెక్స్ చేస్తే తప్పేముంది

డాడీ ఇక్కడ ఎవరూ లేరు మనం ఇద్దరమే. చెప్పు డాడీ ప్లీజ్” అన్నాను
డాడీ నా వంక తిరిగి నన్ను బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టుకొని “తప్పేం లేదమ్మా. in fact నాకు నీ మీద

సెక్స్ కోరికలు ఎన్నో ఉన్నాయి. నిన్ను తల్చుకుంటూ ఎన్నో సార్లు కొట్టుకున్నాను. మీ అమ్మను చేసేటప్పుడు

కూడా నిన్నే తలచుకొనే వాడిని. ఇది నాకే కాదు వయసులో ఉన్న కూతురిని చూస్తే ఎవరికన్న కలుగుతాయి”

అన్నాడు నాన్న.
“నిజమ్మా నన్ను చూచినప్పుడల్లా నీకు నాతో సెక్స్ చెయ్యలని కోరికగా ఉంటుందా నాన్నా” అన్నాను
“అవును చాలా సార్లు. నీకు వయసు వచ్చి సమర్థ అయి, నీకు సళ్లు పిర్రలు పెరిగినప్పటి నుండి నిన్ను

చూస్తేనే నాకు మొడ్డ లేచేది” అన్నాడు నాన్న
“మరి అమ్మకుతెలుసా ఇదంథా” అని అడిగాను
“తెలుసు” అన్నాడు
“మరి ఆమె ఏమీ అన లేదా” అన్నాను
“ఏమందీ మీరు మీ కూతురి గురించి సెక్సీ గా ఆలోచించకండీ. నన్నే మీ కూతురు అనుకోండి. మీ

కూతురి పేరు తల్చుకుంటూ నన్ను దెంగండి.” అనేది. నేనూ అలాగే చేసే వాడిని నువ్వు నా పక్కన

కూర్చున్నప్పుడల్లా నాకు హార్నీ గా ఉండేది.” అన్నాడు నాన్న

“డాడీ ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందా” అని అడిగాను
నాన్న కంగారు పడ్డాడు. “ఇప్పుడా లేదు లేదు కాదు కాదు ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఉంది” అన్నాడు కంగారుగా
నేను నవ్వాను
“నాన్నా నీకు నా మీద ఎప్పటి నుండి కోరికగా ఉంది” అన్నాను నాన్న గుండెల మీద రాస్తూ
నువ్వు school uniform లో ఉన్నప్పట్టి నుంది. నిన్ను school uniform లో చూస్తుంటే చాలా సెక్సీ గా

ఉండేదానివి. నిన్ను school uniform లో చూస్తూ ఎన్ని సార్లు కొట్టుకున్నానో లెక్కలేదు.
“నాన్నా నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు కూడా మీకు నన్ను దెంగాలని కోరికగా ఉందా” అని అడిగాను
“ఇప్పుడా. ఇప్పుడు ఎలా. నువ్వు పెద్ద దానివి అయ్యావు. పెళ్లి అయింది. పిల్లలు ఉన్నారు” అన్నాడు నాన్న
“నా మొగుడే నాకు అన్నయ్య కదా. అన్న చెల్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు తండ్రి కూతురు చేసుకొంటే తప్పేముంది”

అన్నాను
“తప్పు లేదనుకో. కాని ఇక్కడా ఎవరన్నా చూస్తే” అన్నాడు
“ఇక్కడకు ఎవరూ రారు నాన్న. నాన్నా నాన్నా నన్ను ముద్దు పెట్టు కో నాన్నా. నీ కూతురిని ముద్దు

పెట్టుకో నాన్నా. నా చీర విప్పెయ్యి నాన్న. నా బట్టలన్నీ విప్పెయ్యి. ఇన్నాళ్లు నన్ను తల్చుకుంటూ

కొట్టుకున్నావు కదా. ఇప్పుడు చెయ్యి నాన్నా” అన్నాను కసిగా.
నాన్న కళ్లలో కోరిక కనపడుతూ ఉంది. నాన్న నా మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. నా పెదాలకు

తనపెదాలు చేర్చి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.నేను కూడా నా నాలుకను నాన్న నాలుకతో పెన వేసాను.

ఇద్దరం ఒకరి ఎంగిలి ఒకరం జుర్రుకుంటున్నాము. నాన్న చేతులునా బలిసిన సళ్ల మీదకు చేరాయి. నాన్న నా

సళ్లు సుతారంగా పిసుకుతున్నాడు. నాన్నతో దెంగించుకోడం నాకు ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది. “నాన్న నాన్నా

నువ్వు నా సళ్లు పిసుకుతుంటే నా తొడల మధ్య తడి అయింది నాన్నా” అన్నాను
డాడీ నన్ను తన పక్కకు లాక్కుని నా చీర కుచ్చెళ్లు పట్టుకొని లాగాడు. నా చీర ఊడి డాడీ

7 Comments

Add a Comment
  1. Very very excellent

    1. MSG me if you intrested

  2. Kamadevatha vratham ????

    1. Egarly waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *