మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 142

అలా చూడ్డం నీకు ఇష్టమేనా” అని అమ్మను అడిగాను.
“మా అమ్మ చటుక్కున వెనక్కు తిరిగింది. ఏమి మాట్లాడుతుననవే పిచ్చి పిల్లా. ఆయన మా అల్లుడు. నా

కూతురి మొగుడు. తెలుసా” అంది అమ్మ
“ఈ రోజుల్లో అవేమీ లేవమ్మా. నువ్వు తన అత్త గారు, తల్లి తో సమానం అని తెలిసీ, మా ఆయన నీ వంక

చూస్తున్నాడు. నువ్వు సెక్సీ గా ఉంటావనే కదా” అన్నాను అమ్మ కళ్లలోకి చూస్తూ.
మా అమ్మ పక్కున నవ్వింది. “మీ ఆయన కళ్లకు నేను అంత సెక్సీ గా కనపడుతున్ననా.” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నువ్వు కూడా మా ఆయన వంక సెక్సీ గా చూస్తున్నావా. మా ఆయన కూడా సెక్సీ గా

ఉంటాడు కదా” అన్నాను
అమ్మ నా వంక తిరిగి “ఓసి మొద్దూ. ఈ రోజుల్లో జీవితాంతం ఒకే మొగుడితో కాపురం చేసేవాళ్లు ఎవరే.

అవకాశం రానంత వరకూ అంతా పతివ్రతలే. అవకాశం వస్తే గుత్తుగా దెబ్బ వేయించుకుంటారు నేనూ అంతే.

ఏ మాట కా మాట. మీ ఆయన చాలా సెక్సీ గా ఉంటాదు.” అంది అమ్మ
“నువ్వు కూడా బాగా సెక్సీ గా ఉంటావు కదమ్మా ఈ వయసులో కూడా. నువ్వ్ నీ అల్లుడితో చేయించుకోడం

లో తప్పేం లేదులే. వీలుంటే వేయించుకో నేనేమీ అనుకోను” అన్నాను
“చీ పో నాకు సిగ్గేస్తోంది. నువ్వు ఇంత మంచిదానివి అని అనుకోలేదు.ఇంతకూ ఇప్పుడు నేను ఏమి చెయ్యాలి”

అంది అమ్మ
“ఏమీ లేదే. నువ్వు ఏమీ చెయ్యక్కర్లేదు. మా ఆయన చేసే పనులకు response ఇవ్వు చాలు. మా ఆయనే

అల్లుకు పోతాడు. కాస్త మా ఆయన ముందు సెక్సీ గా ఉండు పమిత తొలగించడం నవ్వడం పిర్రలు

ఊపుకుంటూ నడవడం అలాగా అన్న మాట” అన్నాను
“పోవే చిలిపి పిల్లా. నువ్వు మరీనూ. ఏమోనమ్మా. నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి చేస్తాను” అంది గడుసుగా
“అమ్మా అమ్మ నాకోసం చెయ్యకే నీ కోసం చేసుకోవే. లైఫ్ ఎంజాయి చెయ్యవే. అమ్మ ఈ వయసులో, నీ

కొడుకు వయసు కుర్రాడు నీ వంక సెక్సీ గా చూస్తున్నాడు అంటే నీకు ఎలా ఉంతుంది.థ్రిల్లింగ్ గ ఉండదూ.

పైగా డాడీ తో కాకుండా మరొకరితో సెక్స్ చేస్తుంటే ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది కదా” అన్నాను
“ఒసేయి నోరు మూసుకోవే. ఏమిటా మాటలు. కన్న తల్లితో ఇలాగేనా మాట్లాడేది” అంది అమ్మ
“అది కాదమ్మా.నువ్వు నాన్నను కాకుండా వేరే మగాడితో దెంగించుకోవాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదా”

అన్నాను

“అనుకున్నాను ఎన్నో సార్లు అనుకున్నాను. అనుకొంటే…..” అంది అమ్మ
“అయిటే మా ఆయన దెంగుతాను అంటే మా ఆయనతో దెంగించుకుంటాను అనేగా దీని అర్ధం” అన్నాను
“ఏమో అప్పుడు చూద్దాము. అప్పుడు నా మనసు ఎలా ఉంటుందో” అంది అమ్మ
“అమ్మా అమ్మా నువ్వు మా ఆయనతో దెంగించుకొని సుఖ పడాలని అనుకొంటే నా అభ్యంతరం ఏమీ లేదు.

నాకు నువ్వు అన్న మా ఆయన అన్నా ఎంతో ప్రేమ. కబట్టి ఏమీ సంకోచించకు. హాయిగా మా ఆయనతో

ఎంజాయి చెయ్యి” అన్నాను.
అమ్మ నా వంక తిరిగి నా బుగ్గలు ముద్దు పెట్టుకొని “నీకు objection లేనపుడు నాకెందుకే objection

మీ ఆయన నన్ను దెంగుతాను అంటే హాయిగా దెంగించుకుంటా సరేనా” అంది అమ్మ
నేను కూడా అమ్మను వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. బయటకు వచ్చాను
సునీత తన గదిలో నా కోసం waiting.

7 Comments

Add a Comment
  1. Very very excellent

    1. MSG me if you intrested

  2. Kamadevatha vratham ????

    1. Egarly waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *