మెగా సీరియల్ అమ్మ అక్క చెల్లి, నేను 139

లొట్టలేస్తూ
“పోనీ మా అమ్మతో మీ గురించి చెప్పమంటారా” అన్నాను
“నువ్వా. నా గురించా.. అబ్బా ఆమె మీ అమ్మ కదే ఎలా చెపుతావు. బాగుంటుందా. ఏమో నాకేం తెలీదు. నీ

ఇష్టం” అన్నాడు మా ఆయన
“అబ్బా నాకేం ఇబ్బంది లేదు నేనేం అనుకోను. అసలు నా లాంటి భార్య దొరకడం మీ అద్రుష్తం. నా లాగా

తన అమ్మను మొగుడి పక్కలో పడుకోబెట్టే భార్య ఎవరుంటారు చెప్పండి” అన్నాను కొంటెగా
మా ఆయన సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు.
“అలా సిగ్గు పడుతూ ఉండండి. నేను మా అమ్మతో మాట్లాడతాను” అన్నాను
నాకు కొంచెం అల్లరి పాలు ఎక్కువ. అందుకే ఈ విషయం సునీతకు చెప్పాను
“అమ్మ నీ యమ్మ. ఏంటే నువ్వు అనేది. మా అన్నయ్య నన్ను దెంగాడు. నిన్ను దెంగుతున్నాడు. ఒక బిడ్డ

తండ్రి. ఇంకా మీ అమ్మా కావాల్సి వచ్చిందా. మీ అమ్మకు కూడా మా అమ్మ వయసు ఉంది కదే” అంది

ఆశ్చర్యంగా.

“దానికేం భాగ్యం ఒప్పుకోవాలే గాని, మీ అమ్మను కూడా దెంగి పెడతాడు మీ అన్నయ్య.” అన్నాను
“అయినా నీకేం పిచ్చి పట్టిందా. మీ అమ్మను మా అన్నయ్యకు తారుస్తావా. బుద్ధి లేదా నీకు ఒదినా.

ఎవరన్నా తన కన్న తల్లిని మొగుడి చేత దెంగిస్తారా. జోక్ చేస్తున్నావా ఒదినా.” అంది సునీత
“లేదే మరదలా I am seriousఇందులో తప్పేముంది. నేను నా తమ్ముడిని దెంగుతున్నాను. నువ్వు నీ అన్నయ్యను

దెంగుతున్నావు. కాక పోతే ఇక్కద అత్త అల్లుడు దెంగించుకుంతారు అంతే కదా.”
“ఏమొనమ్మా ఒదినమ్మా. మీ ఆయన నా మొగుడు కాదు కదా. నీ మొగుడు నీ ఇష్తం. నువ్వు ఎలా అంటే

అలాగే. నేను చూస్తుంటాను” అంది సునీత.
“OK అయితే నేను మా అమ్మతో మాట్లాడతాను” అన్నానూంటూ వంట ఇంట్లోకి వెళ్లాను.
మా అమ్మ వంట ఇంట్లో ఉంది. నేను అమ్మ వెనక నిలబడ్డాను. అమ్మ బుజాల మీద చేతులు వేసి “అమ్మా

అమ్మా”అన్నాను
“ఏంటే ఏమి కావాలి.” అంది అమ్మ నా బుగ్గలు నిమురుతూ
“మా ఆయన ఈ నడుమ కొంచెం వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నడమ్మా. నువ్వు గమనించ లేదా” అన్నాను.
“నిజమేనే. మీ ఆయన బాగా చిలిపి. కాని నీతో ఎలా చెప్పాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను” అంది అమ్మ
“అదేంటమ్మా నేను నీ కూతురిని. చెప్పమ్మా ఏమి జరిగిందో” అన్నాను
“మీ ఆయన నా వంక అదోలా చూస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా నా సళ్ల వంక. కాస్త పమిట తొలిగితే చాలు

ఆత్రంగా చూస్తున్నాడు” అంది అమ్మ
“అవునా. నీకు తెలుసోలేదొ నువ్వు ముందు నడుస్తుంటే మా ఆయన నీ వెనక నుండి నీ పిర్రలు చూస్తూ

లొట్టలు వెయ్యడం నేను గమనించాను.. ఇంతకూ మా ఆయన గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు. మా ఆయన

7 Comments

Add a Comment
  1. Very very excellent

    1. MSG me if you intrested

  2. Kamadevatha vratham ????

    1. Egarly waiting for next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *