ప్రేమ 267

కొద్దిసేపటి తర్వాత “ఏంటక్కా”అంటూ లోపలికొచ్చాడు.అప్పుడే స్నానం చేసినట్లున్నాడు, తల తూడ్చుకుంటూ వచ్చాడు. “నొప్పి భరించలేకపోతున్నాను.ప్లీజ్ రా ఒకసారి చూడరా”అనడిగాను .”నా వల్లకాదక్కా,అలాగని నీ బాధ చూడలేకపోతున్నాను.కాని నా వల్ల కాదక్కా”అన్నాడు. “ప్లీజ్ రా “అంటూ చేతులు జోడించాను.”చా..చా..అలా చెయ్యాకక్కా,సరే వెల్లకిలా పడుకోక్కా”అన్నాడు. వాడు సాయం పట్టగా మెల్లగా కింద పడుకున్నాను.ఏంటో అర్థం కాలేదు కాని వాడు నన్ను, నేను వాణ్ణి ఒకరినొకరం చూడటానికి కూడా ఇబ్బంది అనిపించింది. వాడు నన్ను చూడకుండానే “అక్కా లోపల ప్యాంటీ ఉందా”అనడిగాడు. “ఊఁ”అన్నాను. మెల్లిగా చీర పైకి లేపడం మొదలు పెట్టాడు.నాశరీరంలో ఏదో తెలియని వణుకు మొదలైంది.చీర మోకాలిపైకి జరుపుతుండగా వాడి చెయ్యి నా తొడపైన తాకింది. ఒక్కసారిగా వళ్ళు జలదరించింది. వాడు చీరనింకా పైకి జరిపి, వెళ్ళతో నా తొడనంతా వత్తి చూడటం మొదలు పెట్టాడు. వేళ్ళను కింది భాగం లోకి తీసుకొచ్చి,ఒత్తి చూశాడు.ఎక్కడ కండరాలు పట్టుకున్నాయో తెలియలేనట్లుంది.రెండు చేతులతో నా కుడి తొడను చుట్టూ ఒత్తడం మొదలు పెట్టాడు.కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆయిల్ తన చేతులకంటించుకొని నా తొడ చుట్టూ మసాజ్ చేశాడు. కాలిని మడిచి ఒక్కసారిగా గట్టిగా దగ్గరికి చేశాడు. అంతే నా తొడ కండరాల్లో మార్పిడి జరిగింది. వాడే చీరను కిందకి జరిపాడు. “అయిపోయిందక్కా”అన్నాడు. నేను లేచి నడిచిచూశాను.నొప్పి ఎనబైశాతం తగ్గిపోయింది.” అక్కా నేనింతకుముందు మసాజ్ చేసినట్లుగా రెండు రోజులు చేసున్నావంటే పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది “అని చెప్పి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. కొద్దిసేపటికే వాడు కాలేజీకెళ్లిపోయాడు.నేను వంట చేద్దామని మెల్లిగా కిచెన్*లోకెళ్ళాను.కొద్దిసేపటికి నాకెందుకో ప్యాంటీ పచ్చిగైనట్లనిపించింది.వెంటనే బాత్*రూంలోకెళ్ళి చీర లేపుకొని ప్యాంటీలో చెయ్యి పెట్టుకొని చూశాను. గుండె ఝల్లుమంది. నా ఆడతనంలోనుండి రసాలు కారిపోయి నా ప్యాంటీ సగం పచ్చిగైపోయింది.నా శరీరం నాకు తెలీకుండానే వాడి చేతుల స్పర్శను ఎంజాయ్ చేసింది. నన్ను నేనే నమ్మలేకపోయాను.ప్యాంటీ తీసేసి,శుభ్రంగా కడుక్కొని వేరే ప్యాంటీ వేసుకుని కిచెన్లోకెళ్ళాను.

ఎంత వద్దనుకున్నా ఆలోచనలన్నీ జరిగినదాని చుట్టే తిరుగుతున్నాయి. ఎందుకిలా జరిగింది. నా శరీరం వాడి స్పర్శను ఎందుకు ఎంజాయ్ చేసిందీ,నా ఆడతనం ఎందుకు ఉత్తేజితమైంది.ఎంత ఆలోచించినా అర్ధం కాలేదు.ఎలాగోలా వంటపనులు,ఇంటి పనులు ముగించుకుని స్నానం చేసి, తిని పడుకున్నాను.సాయంత్రం నిద్రలేవగానే మనసు కొంచెం కుదుటపడింది.సాయంత్రం పూట చేసే పనులు చేసుకోవడం పూర్తవుతుండగా వాడొచ్చిన చప్పుడయింది.ఎంత వద్దనుకున్నా వాణ్ణి పిలవాలనిపంచింది.కిచెన్* లొకెల్లి స్టౌపై పాలు పెట్టి ,వాడి రూం దగ్గరకువెళ్ళి”ఒరే.. ప్రేమ్ టీ తాగతావా?”అనడిగాను.”వద్దు”అన్నాడు. నాకు తెలుసు వాడు వద్దంటాడని,అందుకే “కాఫీ “అన్నాను. “తాగుతానని”అన్నాడు. మళ్ళీ కిచెన్* లోకెళ్లి రెండు కాఫీ కలుపుకొచ్చాను.”బయటికి రారా”అని పిలిచాను. బయటకొచ్చాడు.కాఫీ ఇవ్వగానే తీసుకొని తాగి మళ్ళీ పుస్తకాలతో కుస్తీ ముదలెట్టాడు.వాణ్ణి డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం లేక నేనూ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను.నాకు వంట్లో బాగలేదని తెలిసినా మా ఆయన ఎనిమిదిన్నర వరకు ఇంటికి రాలేదు. తర్వాత రోజు ఆయన డ్యూటీకి వెళ్ళిన తరువాత స్నానం చేసేముందు కాలు మసాజ్ నేనే చేసుకుందామని చూశాను. నావల్ల కాలేదు. నేను చేసుకుంటుంటే నొప్పి ఎక్కువవుతొందనిపించింది.అందుకే బయటికెళ్ళి వాడిని పిలిచాను. “ఏందక్కా”అన్నాడు. “ప్రేమ్ ..నాకు మసాజ్ చేసుకోవడం రావట్లేదురా..”అన్నాను. వాడు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ “చూడక్కా..నీకెలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. బావ లేని టైంలో నేను మీ ఇంట్లోకి రావడం మంచిది కాదు.ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు”అన్నాడు. “నిజమే ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు. కాని నా బాధ వాళ్ళకేమి తెలుసురా”అన్నాను. “మందికి కావాల్సింది నీ బాధ నా బాధ కాదక్కా,వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక టాపిక్ కావాలంతే”అన్నాడు. “సరేరా..నువ్వు చెప్పింది నిజమే… ఒక దారుంది.నీ రూంకు కిచెన్* కు మధ్య ఒక డోరుంది కదా అది తీస్తాను. ఆ డోర్ లో నుండి నువు రావచ్చు పోవచ్చు “అన్నాను. వాడు “అదికాదక్కా..”అని ఏదో అనబోయాడు. “నా కాలు నొప్పి తగ్గిస్తావా?లేదా?అని సూటిగా అడిగాను. వాడు సరే అన్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *