ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 138

“ఈ సారి భార్యని ముద్దు పెట్టుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది.”

అన్నాడు. మా మూఖాలు వెలిగి పోయాయి.

“నిజంగానా”

గీత ఆత్రంగా సోఫా లోనుచి ఆకాశ్ ను చూసింది. ఆ మాటలు వినబడ్డాయో లేదో శ్వేత కూడా మళ్ళీ హాల్ లోకి వచ్చింది. తను జాకెట్ మార్చుకుని ఉంది. మా ఇద్దరికంటే ఈ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ ఆత్రం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అర్దమయ్యింది మార్గరెట్ మీద ఎంత కసి పెంచుకున్నారో. వాళ్ళ జాకెట్ ఊడదీసే టప్పుడు తను నవ్విoది, ఇప్పుడు వీళ్ళు నవ్వడానికి రెడీ గా ఉన్నారు.

“నో ఆకాశ్……”

మార్గరెట్ రాగం తీస్తుంది.

“ఒక్క క్షణం లో అయిపోతుంది డార్లింగ్. అసలు ముద్దంటే ఎలా పెట్టుకోవాలో వీళ్ళకి చేసి చూపిస్తాను. రా”

అంటూ తనకు కొద్దిగా దూరంగా కూర్చున్న తనని దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. తను మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ వచ్చి అలాగే మోకాళ్ళ మీద తన పక్కన కూర్చుంది. తను జీన్స్ పేంట్ వేసుకుని ఉంది. పైన టాప్ ట్రాన్స్ పరెంట్ గా ఉంది. లోపల మరో కట్ బనియన్ లాగా వేసుకుంది. అయినా గానీ తన క్లీవేజ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వాడు మెల్లిగా తన టాప్ లోపల నుంచి తన నడుం మీదకు చేతులు పోనిచ్చాడు.

“వద్దు ఆకాశ్”

తను కొద్దిగా సిగ్గు పడుతుంది. తను తన జీన్స్ లో వయిట్ కలర్ కట్ బనియన్ టక్ చేసింది. ఆకాశ్ తన కట్ బనియన్ని పైకి లాగేసాడు. తన ట్రాన్స్ పరెంట్ టాప్ కి కేవలం నాలుగు గుడీలు ఉన్నాయి. ఆ గుండీలు తీసేసి తన టాప్ ని ఓపెన్ చేసాడు. తన ఒంటికి గట్టిగా అతుక్కుని ఉన్న తన వయిట్ ఇన్నర్ బనియన్ లో తన షేపులు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. తన నడుము ఒంపు, తన పొట్టమీద కనిపించీ కనిపించనట్టు ఉన్న కండ షేపు అబ్బ బాలీవుడ్ భామలానే ఉంది. తన బొడ్డు దగ్గర చిన్న గుంట లాగా పడి తన డ్రస్ లో నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇక తన సళ్ళ దగ్గరకి వస్తే, అబ్బ!! వర్ణనాతీతం. తన నడుము ఎంత సన్నగా ఉందో తన సళ్ళు అంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి. తన వయిట్ ఇన్నర్ ను పూర్తిగా సళ్ళ మీద నుండి పైకి లాగేసాడు. తన బ్రా కప్స్ రెండు చేతులతో పట్టుకుని గట్టిగా వత్తుతూ పైకి లాగేసాడు. మేం ప్రతి సారీ ఏ సళ్ళ మీద అయితే ముద్దు పెట్టామో ఆ సళ్ళమీద బ్ర కప్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసాము. వాడు మమ్మల్ని కవ్వించడానికి అన్నట్టు పూర్తిగా రెండు సళ్ళ కప్స్ నూ పైకి లాగేసాడు. రెండు చేతులతో సళ్ళను కొద్దిగా నలుపుతూ వంగి ఒక సళ్ళను నోటితో అందుకున్నాడు. నా మొడ్డ రాయి లాగా తయారయ్యింది. మరింతగా పెరగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఇంకాసేపాగితే మొడ్డ పగిలిపోతుందేమో అనిపించింది. వాడు తన సళ్ళను పూర్తిగా తన నోట్లోకి పెట్టేసుకున్నాడు. అవి పెద్ద పెద్ద మామిడి పళ్ళలాగా ఉన్నాయి. వాడు మామిడి పళ్ళను పిసికి నట్టుగా గట్టిగా పిసికి కొనను (నిపుల్ ని) చీకుతున్నాడు. వాడు కనీసం 60 సెకన్ల పాటు అలాగే చీకి, వదిలేసేముందు తన నిపుల్ని గట్టిగా కొరికి వదిలి పెట్టాడు.

“అబ్బా!!….”

వాడి భుజం మీద సరసంగా కొట్టింది. వాడు నవ్వుతూ తన వైపు చూస్తున్నాడు. తను కొంటెగా వాడి వైపు చూస్తూ తన బ్రా కప్స్ తన సళ్ళ మీదకు లాగేసుకుని తరువాత తన ఇన్నర్ కట్ ని కూడా లాగుతుండగా చూసాను – తన బొడ్డూ తన పొట్టా నడుమూ – నేను వర్ణించలేను – ఎంత అందంగా ఉన్నాయంటే – చెప్పలేను. నా మొడ్డను నా పేంటు మీద నుంచే గట్టిగా నలుపుకుంటున్నాను. వాడు ఇంకా తన వైపు చూస్తూనే ఉన్నాడు. తను నవ్వుతూనే నా వైపు బావ వైపు చూసి, మళ్ళీ వాడి వైపు చూసి

“ఇంక చాలు”

సరసంగా అంది. వాడు మా వైపు చూసి,

“ముద్దంటే అది”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *