ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 215

“ఆకాశ్!!.. ఇదంతా నీవల్ల!!.. ఛీ!!…. ఒక ఆడపిల్లకి ఇలా జరిగితే నవ్వుతున్నావా??”

“ఇది కేవలం ఆట శ్వేత”

“నోర్ముయ్!!…. ఇంక ఈ ఆట చాలు ఆ అవుటింగూ చాలు వెళ్దాం పదండి.”

బావ గీతని వదిలేయగానే గీత తన బ్రా సరిచేసుకుని తల దించుకుని జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుంటుంది. కింద నుంచి రెండు హుక్స్ మాత్రమే పెట్టుకుంది. మిగతావి తెగిపోయాయి. వెంటనే పైట కప్పేసుకుని తను కూడా కోపంగా అంది

“ఇంక వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇది ఎక్కడ వరకూ వెళుతుందో అనిపిస్తుంది.”

తన నక్కబొడుచుకుని ఉన్న నిపుల్ అందరూ చూసారని కాబోలు చాలా సిగ్గు పడుతుంది. ఇంతలో బావ అన్నాడు

“ఆట ఇప్పుడే మొదలయ్యింది!!.. అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలా??!!”

“మొదట్లోనే చేసిన ఘనకార్యం చాలు!.. ఇక వెళ్దాం అన్నయ్యా”

నా భార్య ముఖం ముడుచుకుని అన్నది. దానికి బావ చాలా కోపంగా అన్నాడు.

“అంటే నేను చెయ్యాలిగానీ మిగతావాళ్లు చెయ్యరా??”

“అంటే………… నీ ఉద్దేశం ఏమిటీ????……”

శ్వేత కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది. ఆ ప్రశ్న అడిగిన తరువాత మళ్ళీ తన నోట మాట రాలేదు. అలాగే నిలబడిపోయింది. బావ తల దించుకుని వెంటనే మార్గరెట్ వైపు చూసి మళ్ళీ శ్వేతను చూసాడు. నిన్ను ఉద్దేశించి ఆ మాట అనలేదు అనేది తన ఉద్దేశం. మొత్తానికి బావ కన్ను కూడా మార్గరెట్ పైన పడింది. ఏదో ఒకటి. ఒక్కసారి ఆ నా కొడుకు ఓడిపోతే వాడూ మార్గరెట్ సళ్ళు బయటకు తీయాల్సిందే. అప్పుడు బావా నేనూ ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేస్తాం. నాకు కూడా ఈ ఆట ఆపబుద్దికాలేదు. కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు అర్ధం కావడం లేదు. శ్వేత గీత మాత్రమే గొడవ చేస్తున్నారు. మార్గరెట్ మాత్రం ఏం మాట్లాడడం లేదు.

పైగా గీత సళ్ళమీద బావ ముద్దు పెడుతున్నప్పుడు తనుకూడా నవ్వుతూ చూస్తుంది. ఇప్పటివరకూ ఆడిన ఆటల్లో దాదాపూ అన్ని షోలూ ఆకాశ్ గాడే కొట్టాడు. బహుశా ఆ దైర్యం అయ్యిఉండవచ్చు. అయినాగానీ, బావ ఓడిపోతే గీతకు మాత్రమే నష్టం కానీ శ్వేత కూడా గొడవ చేస్తుంది కదా, మరి మార్గరెట్ అసలు పట్టించుకోవడం లేదు!! ఆ విషయం మిగతా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ గమనించే ఉంటారు.

“ఏం బావా??…. ఆట కొనసాగిద్దామా??….”

వాడు బావనుద్దేశించి అన్నాడు

“తప్పకుండా”

“ఏమండీ ప్లీస్..!! ఇక ఆపేయండీ”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *