ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 171

వాళ్ళ ముగ్గురి పెనుగులాటలో బావ రెండు హుక్స్ మాత్రమే తీయ గలిగాడు మిగతావి తెగిపోయాయి. ఇక లాభం లేదనుకుని నా భార్య కూడా బావను ఆపడం మానేసింది. ఒక చేతిని తన నడుము మీద మరో చేతిని తన తలమీద పెట్టుకుని తను చూస్తున్నది నిజమేనా అన్నట్టు నోరుతెరచుకుని బావని చూస్తూనే ఉంది. గీత జాకెట్టు హుక్స్ ఊడిపోగానే బావ తన జాకెట్టుని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసేసి, తన చేతులని సోఫాకి అదిమి పెట్ట్టాడు. బ్రా లో తన సళ్ళు మరింతగా కనిపిస్తున్నాయి. అవి గుండ్రంగా, చాలా స్టిఫ్ గా ఒక మోడల్ కి ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. బావ చేయబోయే పని నేనే చేస్తే బాగుండునని పించింది. ఆ బ్రా లాగేసి తన సళ్ళు తనివితీరీ చీకేద్దామని అనిపించింది. బావ త్వరగా ఆ బ్రా కూడా తీసేస్తే బాగుండు. తన సళ్ళను పూర్తి నగ్నంగా చూడాలని పిస్తుంది. గీత తనని ఆ పొజిషన్లో చూస్తున్నవాళ్ళందరినీ గమనిస్తూనే ఉంది. తను నన్ను కూడా చూసింది. తను నన్ను చూస్తుంది కదా అని కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయాను. తదేకంగా తన సళ్ళను చూస్తూ ఉండిపోయాను. నా మొడ్డ గట్టి రాయి లాగా తయారయ్యంది. పాంటు మీద నుంచే నా మొడ్డను చేత్తో వత్తుకుంటున్నాను. అది గమనించి శ్వేత గట్టిగా నా వీపు మీద కొట్టింది.

“ఏం చేస్తున్నారు??.. ముందు మీ బావను ఆపండి…… తను మీ చెల్లెలు!!”

గట్టిగా అరిచింది. నేను అస్సలు పట్టించుకోలేదు. బావ ఎప్పుడు ఆ బ్ర తీస్తాడా…ఒక్క క్షణం కూడా మిస్ కాకుండా చూస్తామా అని అనిపిస్తుంది. ఆకాశ్ గాడు సోఫాకి అటు వయిపుగా వచ్చి మా బావా చెల్లెళ్ళ షో మొత్తం చూస్తున్నాడు. బావ తన బ్రా లాగేయడం కోసం సోఫాకి అదిమి పెట్టిన తన చేతులని వదిలి బ్రా మీద చేయి వేయబోయాడు. తను వెంటనే ఆ చేత్తో తన సళ్ళను కప్పేసుకుంటూ

“ఏమండీ…. వద్దూ….”

అంటూ గట్టిగా అరుస్తుంది. బావ మళ్ళీ తన చేతిని బలవంతంగా తీసి మళ్ళీ సోఫాకి అదిమి పెట్టాడు. బలవంతంగా రెండుచేతులనూ గీత వెనుకకు మెలితిప్పి పట్టుకున్నాడు. ఒక చెత్తో రెండు చేతులనూ గట్టిగా పట్టుకుని మరో చెతిని తన బ్రా మీదకి తీసుకుని వచ్చాడు.

“అయ్యో!!…. ఏమండీ ప్లీస్!!…… అయ్యో!!…….. వద్దు.. ప్లీస్!!…… అందరూ చూస్తున్నారు.”

బావ తన మాటలు అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. తన సళ్ళమీద ఉన్న బ్రా కప్ ను ఒక్కసారిగా పైకి ఎత్తేసాడు. అప్పుడు కనిపించింది తన సంపద. ఎంత తెల్లటి రంగు!! చందమామ లాగా ఉంది. ఆ చందమామ మీద నల్లగా ఓ చిన్నమచ్చ, ఆశ్చర్యంగా తన నిపుల్ నిక్కబొడుచుకుని ఉంది. అంటే తనకి కూడా టెంప్టింగ్ ఉందన్నమాట. మరి ఇంత గోల ఎందుకు చేసినట్టు!! నిక్కబొడుచుకుని ఉన్న నిపుల్ అందరూ చూసేస్తే తన బండారం బయట పడుతుందనా!! అవునులే అలా బయట పడిపోతే ఏ అమ్మాయికీ గౌరవం ఉండదుకదా!! ఈ లోపు బావ తన నిపుల్ మీద పెదాలు పెట్టేసాడు.

“ప్లీస్…. ప్లీస్…. ప్లీస్…….. ఏమండీ!!.. అన్నయ్య చూస్తున్నాడు….”

బావ తన నిపుల్ మీద తన పెదాలతో గట్టిగా ముద్దు పెట్టీ పెట్టగానే ఆకాశ్ గాడు

“సక్సస్”

అంటూ చప్పట్లు కొడుతూ నవ్వుతున్నాడు.

శ్వేతకు పట్టలేని కోపం వచ్చింది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *