ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 138

గట్టిగా అరిచింది. మళ్ళీ అలాగే ఏడుస్తున్నట్టుగా గారంపోతుంది.

“ప్లీస్!!…. అన్నయ్యా.. కానివ్వు..”

“ఏం కానివ్వను??”

“దెంగు…. ప్లీస్!!.. దెంగు….”

తనని మంచంమీద పడుకో బెట్టాను. ఇప్పుడు తను రివర్స్ లో కాళ్ళు దిండు వైపు పెట్టి పడుకుని ఉంది. నేను నా మొడ్డను తన పూకు లోనే ఉంచి మెల్లిగా తన మీద ఒరిగాను.

“ఎవరిని దెంగను??”

“అన్నయ్యా.. ప్లీస్!!….”

“ఎవరిని దెంగనూ??……”

“నన్ను!”

“నిన్నంటే??”

“నీ చెల్లిని!!…. నీ చెల్లిని దెంగు….”

“ఈ రోజు నా చిన్ని చెల్లి, తన పూకును నా మొడ్డ మీద పెట్టి మరీ దెంగమని ప్రదేయ పడుతుంది!!.. దాని పూకుని పిచ్చి పిచ్చి గా దెంగాలని పిస్తుంది!!.. కుక్క దెంగుడు దెంగాలని పిస్తుంది!!.. దెంగానా??……..”

“దెంగు!”

“ఏంటీ??….”

“అన్నయ్.. య్యా…. ప్లీస్!!….”

“చెప్పు”

“నీ చెల్లి పూకుని కుక్క దెంగుడు దెంగు.. ప్లీస్!!..”

నా పిరుదులను గట్టిగా పట్టుకుని నా మొడ్డను మరింత లోపలికి గుచ్చుకుంటుంది

“మళ్ళీ చెప్పు”

“ఈ రోజు నన్ను కుక్క దెంగుడు దెంగు!.. నీ చెల్లి చిన్ని పూకును పిచ్చి పిచ్చిగా దెంగు!.. ఇంక ఆపకూ…. ప్లీస్!!…. దెంగు.. దెంగూ!!…… ప్లీస్!.. అన్నయ్యా!.. నన్ను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగు”

మళ్ళీ వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టాను.

“హమ్…. హమ్…. హమ్…. అబ్.. బ్బ…. అబ్.. బ్బ…. బ్.. బ్బ…. మ్.. హ్….”

గట్టి గట్టిగా అరుస్తుంది. ఈ సారి కూడా క్షమించ దలచలేదు. సరయిన సమయంలో ఆపేసాను.

“అన్.. నయ్యా!!…. మ్.. మ్…. ప్.. ప్.. ప్లీస్.. స్!!…. ఆపకూ…. దెంగూ…… దెంగూ…… దన్నం పెడతాను!!…. దెంగూ…… ప్లీస్!!.. ఆపకూ……”

ఇప్పటి దాకా బౌన్సింగ్ బాల్స్ లాగా ఎగిరి ఎగిరి పడిన తన సళ్ళను చూసి ఒక దాన్ని నోటితో అందుకుని గట్టిగా కొరికాను.

“అమ్.. మ్మా!!…. అన్.. న్నయ్యా!!….”

గట్టిగా అరిచింది. తన కళ్ళలోకి కళ్ళు పట్టి చూసాను. తను దీనంగా చూస్తున్నట్టనిపించింది.

“ప్లీస్!!…. అన్నయ్యా!!…. దెంగు!”

“తప్పు కదూ??!!…. అన్నయ్యను దెంగ మంటున్నావు??”

“నీయబ్బ!!.. దెంగరా!!..”

నాకు నవ్వు వచ్చేసింది. తను కూడా నవ్వు ఆపుకుని గారంగా ఏడుపు నటిస్తుంది.

“మ్ హ్ మ్…… మ్ హ్మ్…… ప్లీస్!!..”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *