ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 138

“పరాయి ఆడది ఏ మగాడికి నచ్చదూ??!…….. అయినా మా ఆయన నీలాగ చెత్త చెత్త పనులు చేయరు గానీ, అసలు పని బాగానే చేస్తారు. కాకపోతే ముందే పని లోకి దిగుతారు కాబట్టి, త్వరగా పని కానిచ్చి పడుకుంటారు.”

“అలాగా….!!”

“పాపం వదిన!!…. ముందు ఆయన పని కానిచ్చారు. తరువాత తను వాష్ చేసుకుని రాగానే…… మీ ఫ్రండ్!!…. బలవంతంగా సోఫా లోకి లాగి,…….. ఛీ!!…. ఫ్రండు భార్య అని కూడా చూడకుండా…………..”

“చెత్త నా కొడుకు”

పైకి అనేసాను

“అబ్బా ఛా!!…. నువ్వేమయినా తక్కువా మరీ??…… చెల్లిని కూడా ఇలా బలవంతంగా మంచంమీద పడేసి,……… మీద ఎక్కేసి,………. ఛీ!!….”

“ఇప్పుడు నువ్వే నా మీద ఉన్నావు…. నీ పూకు నా మొడ్డ మీద వత్తుతూ!!……”

“ఛీ!!…… వదులు”

లెగవ బోయింది. బలవంతంగా తన పిరుదులను వత్తి పెట్టి, లెగవ నీయ లేదు.

“అన్నయ్యా!!…… ప్లీస్……!!”

“ఇంకొక్క సారి……..”

“వద్దు ప్లీస్!!…… అలిసిపోయాను!”

“సేద తీర్చుకున్నావుగా!!…….. నా మీద పడుకునల్లా……..”

“ప్లీస్…….. వద్దు…….. కావాలంటే రేపు వస్తాను”

“ఎక్కడికీ??……”

“మంచంమీదకి”

“రేపుకూడా వద్దువులే”

తన పిరుదులను గట్టిగా పిసుకుతున్నాను. తను కాళ్ళను కప్పలాగా మడత పెట్టింది. తన పూకు పెదాలు కొద్దిగా చీలి నా మొడ్డ ఆ పెదాల సందులో తగులుతుంది. దాంతో మరింతగా తన పూకును నాకేసి వత్తుకుంటున్నాను. తన పిరుదులను ఒక్క సారి వదిలి పెట్టి మళ్ళీ గట్టిగా పిసికాను.

“అబ్.. బ్బా!!…… అన్.. న్నయ్.. య్యా!!…. ప్.. ప్లీస్.. స్…. ఈ ఒక్క సారికి వదిలేయ్.. య్.. హ్…. కావాలంటే రేపు ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత కూడా వస్తాను. నువ్వు ఏమయినా చేసుకో…….. కానీ ఈ ఒక్క సారికి వదిలేసేయ్…….. నిజంగా నొప్పిగా ఉంది.”

“ఎక్కడ నొప్పిగా ఉంది??”

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *