ప్రతి మగవాడికి అతని భార్య ఒక ఆస్తి లాంటిది 215

నా చెమట, తన చెమట వల్ల మా శరీరాలు అతుక్కు పోయినట్టు అనిపించింది. తన చమట వాసన కమ్మగా అనిపించింది. గట్టిగా శ్వాస పీలుస్తూ అలాగే ఉండి పోయాను. తను కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా అలాగే అలుపు తీర్చుకుంటుంది. కాసేపటికి తన మీద నుంచి పక్కకు మంచంమీద పడ్డాను. నా మొడ్డ తన పూకు లోనుంచి బయటకు వచ్చేసింది. తనలో తాను నవ్వుకుంటుంది.

“ఎందుకు నవ్వుతున్నావ్??”

“ఇప్పుడు గాలాడుతుంది!!”

ఆ మాట అని మరింత గా నవ్వుతుంది. నాకు కూడా నవ్వు వచ్చేసింది. తనను కవ్విచడానికి అడిగాను-

“ఎక్కడ గాలాడుతుంది??”

“ఛీ……..!!”

“చెప్పు.. చెప్పు.. ఎక్కడ??”

“సిగ్గు లేకపోతే సరి!!…. ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎక్కడైతే గుచ్చావో అక్కడ!!….అరగంట నుంచీ గాలాడనివ్వకుండా అదిమి పెట్టి ఉంచావు!!….”

నాకు నవ్వు ఆగలేదు

“ఆఖరికి నీ వల్ల నేను కూడా చెండాలంగా మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు!!”

నేను నవ్వుతూనే ఉన్నాను

“మీ ‘పేకాట లో శృంగారం’ ఆట ఏమిటో గానీ ఈ రోజుని జీవితం లో మర్చిపోలేను. మీ మగాళ్ళకి మరీ పిచ్చి పట్టింది. వాయ వరసా లేదు, భర్తలు చూస్తున్నారనీ లేదు ఎలా పడితే అలా ప్రవర్తించారు!!”

ఆ మాట అనగానే బయట మా ఆవిడ ఎలా ఉందోనని ఆలోచిస్తున్నాను.

“ఏంటీ వదిన గురించి ఆలోచిస్తున్నావా??….. లేదా మార్గరెట్ గురించా??……”

మెల్లిగా నవ్వాను.

“మీ వదిన గురించే!!……… వాళ్ళ అన్న తోటి బయట ఏంచేస్తుందా అని!!…………”

“మా ఆయనా??!!……. అయ్…. య్యో!!…. రెండు నిముషాల్లో పని కానిచ్చి వదిలేసుంటాడు. ఆయనకి అసలే ఆగదు.!!…. మా ఆయన కాదు గానీ….. మీ ఫ్రండ్ మాత్రం వాయించి ఉంటాడు!!”.

నాకు ఈర్ష్య కలిగింది. కొద్దిగా దొంగ నవ్వు నవ్వాను.

“నిజంగానా మరి నిన్నేంచేసాడు??”

నా వైపుకు తిరిగి, చెయ్యి నా ఛాతీ మీద వేసి ముఖం నా మెడ దగ్గర దాచి పెట్టేసి సిగ్గుపడుతుంది.

2 Comments

Add a Comment
  1. Next parts upload chey bro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *