పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

ముందుగా పద్మ కి మెలకువ వచ్చి లేచి చీర కట్టుకుని మోహన్ ని నిద్రలేపి బట్టలు కట్టబెట్టి మోహన్ చేత ఒట్టు వేయించుకుంది.. ఈ రహస్యం వాళ్ళయిద్దరి మధ్యే ఉండేటట్లు .. అలా మోహన్ గనక ఆ రహస్యాన్ని దాచిపెట్టినట్లైతే అక్కడ ఉన్నన్నాళ్లూ రోజూ మోహన్ తో పద్మ దెంగించుకుంటూ మోహన్ ని పద్మ సుఖపెట్టేటట్లు ఒట్టు వేయించుకుంది. అలా ఒట్టు వేస్తూనే మోహన్ అడిగేడు మళ్ళీ నిన్ను ఎప్పుడు దెంగనిస్తావు అని .. పద్మ వాడి బుగ్గలమీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ మొత్తానికి మొగవెధవవి అనిపించుకున్నావు.. ఇప్పుడే కదా మొదటి సారి దెంగుడు రుచు చూసింది మళ్ళీ అప్పుడే కావలసి వచ్చిందా అని అడిగింది. మోహన్ సిగ్గుపడుతూ అలా నీమీదెక్కి కదులుతుంటే మత్తుగా చాలా బాగుంది అన్నడు .. పద్మ మురిపెంగా వాడి బుగ్గలు చిదిమి వాడి నిక్కర్లోనించీ వాడి మొడ్డని బయటకి తీసి నోట్లో పెట్టుకుని ఐస్ఫ్రూట్ చీకినట్లు చీకెప్పటికీ.. స్స్.. ఆహ్.. పిన్నీ.. మ్మ్.. హబ్బా.. ఎం చేస్తున్నావు అన్నాడు తమకంగా కళ్ళు మూసుకుని తలని వెనక్కి వాల్చేసి పద్మ తలని రెండుచేతులా పట్టుకుని మోహన్ ఏదోలోకాలలోకి వెళ్లిపోతుండగా, పద్మ చీకుతున్న మోహన్ మొడ్డని వదిలేసి .. నిక్కరు సరిచేసి ఈరోజునించీ నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మనం మెడమీద పడుకుంటాము. ఫలానా అప్పుడని చెప్పలేను కానీ రాత్రి కానీ నీతో దెంగించుకునే అవకాశం ఉంటే మాత్రం రాత్రి తప్పక నీకు ఆ అవకాశం ఇస్తాను అన్నది మళ్ళీ మోహన్ ని మరోసారి బలంగా కౌగలించుకుని మోహన్ పెదవులమీద బలంగా ముద్దు పెడుతూ ..

పోనీ ఇప్పుడే ఇంకోసారి చేసుకోవచ్చు కదా ? అన్నాడు మోహన్ .. వెధవా.. తాతయ్య అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చేస్తారు వాళ్లకి కానీ దొరికిపోయేమా ఇంక ఎప్పటికీ నన్ను దెంగే అవకాశం నీకు రాదు .. నోరు మూసుకుని బయటకి ఫో.. అని వాడి ముడ్డి మీద ఒక్కటి చరిచి .. మురిపెంగా నవ్వుకుంటూ చీర మడతలమీదనించీ పూకుని తడుముకుంటూ .. చిన్నవెధవ అయినా కానీ బాగా సుఖపెట్టేడు అని తమకంగా అనుకుంటూ రేగిపోయిన జుట్టు నలిగిపోయిన బట్టలు సవరించుకుంటూ ముఖం కడుక్కుని తయారయ్యి ఏమీ జరగనట్లు ముందు గదిలో ట్.వి. ఆన్ చేసుకుని కూర్చున్నది. అలా పిన్ని ట్.వి. ముందు కూర్చోవడం చూసి మోహన్ వచ్చి పిన్ని ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని అలా నిద్దరలోకి జారిపోయేడు.. ఇందాకలా దెంగుడు వల్ల కలిగిన సుఖం తాలూకా మత్తు తమకాలు ఇంకా ఒంటిని ఒదిలిపెట్టకపోవడంతో తెనకి తెలియకుండానే పద్మ కూడా చిన్నగా నిద్దర మత్తులోకి జారిపోయింది ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *