పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

అదే సమయానికి పిన్నిపూకుని తలతో కుమ్మేస్తున్న మోహన్ పట్టుకోసం తన రెండుచేతులనీ పద్మ నడుం పైన పద్మ సళ్ళకి పక్కన గట్టిగా ఒడిసిపట్టేడు .. మోహన్ గట్టిగా ఒడిసిపట్టడం వలన పద్మకి అదోలాంటి తియ్యని నొప్పి కలిగి మోహన్ చేతులని పక్కకి జరుపుదామని మోహన్ చేతులమీద తన చేతులేసి కిందకి తన నడుమోపులోకి తొయ్యబోయే సమయానికి మోహన్ కొద్దిగా పైకి జరగడంతో మోహన్ రెండు చేతులూ పద్మ సళ్ళమీద పడ్డాయి. మెత్తగా వెన్నముద్దల్లా చేతులకి దొరికిన పిన్ని సళ్ళని మోహన్ బలంగా ఒడిసిపెట్టెయ్యడంతో .. పద్మ ఒంట్లో వెయ్య ఓట్ ల కెరెంటు పాకినట్లై .. ఆహ్.. మోహన్.. అని మత్తుగా మూలిగింది.

పిన్ని అలా తన పేరు పలవరిస్తూ తన చేతుల్లో అలా మెలికెలు తిరిగిపోతుంటే మోహన్ మరింత ఉత్సాహంగా తన నాలుకని పిన్ని పూరెమ్మల పాయల్లో బలంగా ఒత్తిపెట్టి నాకుతూ తలని పిన్ని పూకు పైదాకా తెచ్చేప్పటికీ ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక పద్మ కామ కీలని బలంగా ఒత్తుకుని ఒరుసుకునేప్పటికీ .. పద్మ నరనరాల్లో కెరెంటు పాస్ అయినట్లుగా ఒక్కసారిగా పద్మ మోహన్ చేతుల్లో ఎగిరిపడింది. పిన్నికి ఏమయ్యిందో మోహన్ కి తెలియలేదు కానీ తన నాలుక తన పిన్ని పూకుపైకి పొడుచుకొచ్చిన ఆ చిన్న మీటని తాకగానే పిన్ని పరవశించిపోయిందని గమనించిన మోహన్ తన నాలుకతో పద్మ కామకీలమీద దాడి ప్రారంభించేడు.

పద్మ.. ఆహ్.. మోహన్.. చంపేస్తున్నావురా.. మ్మ్.. ఆహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ తన రెండు చేతులనీ మోహన్ తలమీద వేసి మోహన్ తలని తన పూదిమ్మకి బలంగా అదిమేసుకుంటూ .. మత్తు మత్తుగా మూలుగుతూ కామ కూజితాలు చేస్తున్నది. మోహన్ తన రెండుచేతులా తన పిన్ని సళ్ళని కసికసిగా నలిపేస్తూ ఉదృతంగా తన పిన్ని పూకునీ పిన్ని కామకీలనీ జోరు జోరుగా నాకుతున్నాడు.. పూకులో మోహన్ నాలుక వీరంగం .. సళ్ళమీద మోహన్ చేతుల కసి నలుపుళ్లు .. పద్మ శరీరం స్వర్గంలో తేలిపోతుంది .. కానీ బలమైన చేతిపిసుకుళ్లకి పద్మ సళ్ళు పొంగురించి జాకెట్లో ఇమడలేక పద్మకి ఊపిరాడ్డంలేదు .. దానితో పద్మ తన జాకెట్ హూక్స్ టపటపా విప్పేసి బిరుసెక్కిపోయిన తన సళ్లకి విముక్తి ప్రసాదిస్తూ జాకెట్ పైనించీ నలిపేస్తున్న తన కొడుకు చేతులకి నగ్నంగా బయటపడ్డ తన సళ్ళని అందించింది.

ఏ ఆచ్చాదనా లేకుండా నగ్నంగా తనచేతులకి ఇమడనంత సైజుల్లో మెత్తగా నలిగిపోతున్న పిన్ని సళ్ళని మరింత కసిగా నలిపేస్తూ తనకి తెలియకుండానే తన చూపుడు బ్రొటనవేళ్ళతో తన పిన్ని చనుముచికల్ని కసిగా నలిపెప్పటికీ పద్మ శరీరం మోహన్ చేతుల్లో ఎగిరిపడింది.. సరిగా అదే సమయానికి మోహన్ నోటిపనివల్ల పద్మ పూకులోరేగుతున్న కామసుఖం ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక ఒరిపిడివల్ల పద్మ కామకీల నలుగుతూ పద్మలో బలమైన రెండో భావప్రాప్తి కలిగింది. ఎం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో తెలియదు .. మరు నిమిషంలో పద్మ తన కొడుకు వరసైన మోహన్ ని తన తొడల మధ్యనించీ తన మీదకి లాగేసుకుని వాడిని కిందచేసి వాడిపెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి తన నాలుకని 13 ఎల్లా కొడుకు నోట్లోకి తోసి తమకంగా వాడి ఎంగిలి జుర్రుకుంటూ ..

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *