పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

కానీ భగవంతుని సృష్టి అతి చిత్రమైనది. కొన్ని కొన్ని విద్యలు ఎవరిప్రమేయం లేకుండా వాటంతట అవే అవసరానికి అనుగుణంగా బయటపడుతుంటాయి. అలాగే మోహన్ కి ఎవరూ చెప్పనవసరం లేకుండానే నోటిలోకి జారిన పిన్ని కామరసాల రుచి మోహన్ లోని కోరికలని నిద్ర లేపింది. మోహన్ ప్రమేయమేమీ లేకుండానే మోహన్ నోరు తెరిచి తన నాలుకని పిన్ని పూకులోకి తోసేడు. అంతే విద్యుతాఘాతం తగిలిన పక్షిలా పద్మ శరీరం ఒక్కసారి మంచం మీద ఎగిరిపడింది. ఈమారు పద్మ రెండు తొడలూ మోహన్ భుజాలమీద వేసి తన రెండుతొడలనీ మరింత విశాలంగా విడదీసి మోహన్ ముఖాన్ని మరింతగా తన పూకుమడతల్లోకంటా అదుముకుంది.

ఏంజరుగుతున్నదో మోహన్ కి అర్ధం కావడంలేదు కానీ జరుగుతున్నది ఎదోకానీ చాలా అద్భుతంగా మధురంగా అనిపిస్తున్నది మోహన్ కి . మెత్తని కండరాలు మరింత మెత్తగా ఆకురాయిలాంటి మోహన్ నాలుక కి మృదువుగా ఒరుసుకుంటుంటే కమ్మని మదనరసాలు మోహన్ నోటిలోకి జారి మోహన్ కె తెలియని మధురమైన రుచిని రుచిచూపిస్తుంటే ., ఆ మధురమైన కామరసాల రుచిని తనినితీరా అనుభవించడానికి ఈసారి మోహన్ తన నాలుకని మొత్తంగా బారజాపి పద్మ పిన్ని పూకు ఈచివరినించీ ఆ చివరివరకూ నాకడం మొదలెట్టీడు. ఆహ్.. మోహన్.. ఆహ్… అంటూ పద్మ మత్తుగా మూలుగుతూ అసహనంగా తన నడుముని కదిలించింది. తానూ చేస్తున్న పని పిన్నికి ఆనందం కలిగిస్తున్నదని మోహన్ కి అర్ధమయ్యి మరింత జోరుగా తన తలని కదిలిస్తూ తన నాలుకని పిన్ని పూరెమ్మల పాయల మడతలలోతుల్లోకంటా దిగేసి జోరు జోరుగా పిన్ని పూకుని నాకడం మొదలెట్టేడు.

మోహన్ కష్టానికి ఫలితంగా పద్మ పిన్ని మత్తైన మూలుగులూ పెరగసాగేయి .. అంతకంతకీ ఆ మూలుగులు పెరిగి పెరిగి ఒక్కసారిగా మోహన్ ముఖాన్ని కదలనివ్వకుండా పద్మ తన రెండుతొడలతో మోహన్ తలని బలంగా బిగించి పట్టేసి తన రెండు చేతులా మోహన్ తలని పట్టేసుకున్నాది.. పద్మ మొదటి భావప్రాప్తికి లోనయ్యి పద్మ పూకులోనించీ కామరసాలు వరదలై పొంగి మోహన్ ముఖాన్ని ముంచెత్తేయేయి..

మోహన్ కి ముఖాన్ని కదిలించే అవకాశం కూడా లేదు .. అందుకే మరో దారి లేక తన నాలుకని పిన్ని పూకుమడతలలోతుల్లోకి దిగేసి నోటిలోకి పట్టినంతగా పిన్ని కామరసాలని జుర్రుకుంటూ గుటకలు వేస్తూ పిన్ని పూకులోని కామరసాలని తాగసాగేడు. అలా మోహన్ ఆకురాయి లాంటి తన నాలుకని తన పద్మ పిన్ని పూకులో దోపి కామరసాలని జుర్రుకుంటున్నప్పుడల్లా పద్మ తెరలు తెరలుగా భావప్రాప్తులని పొందుతూ తన ఒంటిలో శక్తిని మొత్తం ఎవ్వరో పీల్చేసుకున్నట్లుగా ఓపిక లేనట్లుగా అలసటగా మైధునపు మత్తులో 15 నిమిషాలపాటు సోలిపోయింది.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *