పెళ్లి కోసం శోభనం – మొదటి భాగం 93

సరిగ్గా అదేసమయానికి మోహన్ ముఖం పద్మ పొత్తికడుపుమీదవాలి విచ్చుకున్న పద్మ పూరెమ్మల రోమాలు గరుకుగా మోహన్ ముఖమంతా రాసుకుంటూ పద్మ పూకులోని మదనరసాలు మోహన్ ముఖమంతా అంటుకుంటుండగా ఘాటైన మదపువాసన మోహన్ ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది. ఆసరికే కోరికల వేడిలో కాగిపోతున్న పద్మ పూదిమ్మ మీద మోహన్ ముఖం బలంగా రాసుకుంటూ ఒరుసుకుంటుంటే పద్మ వెన్నులో వెయ్యి ఓల్ట్ ల కెరెంటు ప్రవహించినట్లై పద్మ శరీరం ఆ మంచం మీద ఎగిరిపడింది.

జరిగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తించిన పద్మ మోహన్ ముఖాన్ని బయటకి తోసేద్దామని మోహన్ తలమీద తన రెండు చేతులనీ వేసింది కానీ .. గరుకుగా ముఖమంతా రాసుకుంటూ గిలిగింతలు పెడుతున్న పద్మ పూకుమీది బొచ్చు .. వెచ్చగా తడి తడిగా జిగట జిగటగా అదోలా మత్తెక్కిస్తూ మైకం కలిగిస్తున్న పద్మ పిన్ని పూకు మదపువాసన.. అప్రయత్నంగా మోహన్ ని పద్మ తొడల మధ్య బోర్లా తిరిగేలా చేసింది .. తన ప్రమేయం లేకుండానే మోహన్ చేతులు పద్మ తొడలని చుట్టేసుకున్నాయి. దానితో అప్పటివరకూ పందిరిమంచం ఫ్రెముకు జార్లపడి కూర్చునివున్న పద్మ అప్రయత్నంగా కిందకి జారడంతో పద్మ తొడలు మరింతగా విచ్చుకున్నాయి .. అప్పటికే మోహన్ తలమీదున్న పద్మ చేతులు తన ప్రమేయం లేకుండానే మోహన్ తలని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల మడతల్లోకి బలంగా అదిమెయి..

పద్మ పూరెమ్మల మడతలమధ్య ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతున్న మోహన్ గాలిపీల్చుకోవడానికని అప్రయత్నంగా నోరు తెరవడం సరిగ్గా అదే సమయానికి పద్మ చేతులు మోహన్ తలని విచ్చుకున్న తన పూమడతల్లోకి బలంగా ఆదమడం ఏకకాలంలో జరిగేయి.. అంతే విచ్చుకున్న మోహన్ నోరు పిన్ని పూపెదాల మడతల్లోకంటా తాపడం అయిపోయింది. కమ్మగా ఉప్పగా తియ్యగా అదోరకమైన ఒగరుతోకూడిన మధురమైన కామరసాలు అప్రయత్నంగా మోహన్ నోటిలోకి జారేయి.

వెచ్చని మోహన్ పెదాలు ముఖం తన పూరెమ్మలమడతల్లోకి తాపడం అయిపోవడంతో పద్మ శరీరం వశం తప్పిపోయి వివశురాలైపోతూ.. స్స్.. ఆఅహ్.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ ఆ కామసుఖం ఒళ్ళంతా పరుచుకుంటుండగా కైపెక్కిన కళ్ళు మత్తుగా మూతలు పడిపోతుండగా చేష్టలుడిగి ఆ కామసుఖంలోని మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ పక్కమీద అచేతనంగా అలా పడుకుండిపోయింది పద్మ.

1 Comment

Add a Comment
  1. Upload next parts Fasty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *